Skip to main content
Ny coronavirus

Politisk aftale om delvis genåbning af forskningslaboratorier for forskere og studerende

Genåbningen af Danmark har taget endnu et skridt efter, at regeringen og Folketingets partier d. 17. april 2020 er blevet enige om yderligere åbning af forskellige sektorer i Danmark.

Aftalen, som bl.a. omfatter åbning af visse liberale erhverv og domstolssystemet, omfatter også en begyndende genåbning af universitetssektoren:

Der vil blive gennemført en delvis genåbning af forskningslaboratorier for forskere og studerende, så der bl.a. bliver mulighed for at fortsætte og afslutte post doc- eller PhD-forløb samt videreføre forskningsforsøg og forskningsprojekter, som ellers går tabt.” (Statsministeriets pressemeddelelse 17. april, http://stm.dk/_p_14942.html)

SDU’s ledelse afventer aktuelt yderligere dialog mellem Uddannelses- og Forskningsministeriet og universiteterne vedrørende aftalens præcise omfang.

Vi sender yderligere information med SDU’s plan for genåbning, når de praktiske forhold omkring denne genåbning er afklaret. 

Venlig hilsen

Thomas Buchvald Vind,
universitetsdirektør

Ny coronavirus

Vi har samlet alt SDU-relateret information på en side

Læs mere

FAQ om studieforhold

Påvirket af situationen med Covid-19?

Læs mere

Redaktionen afsluttet: 17.04.2020