Skip to main content
Ny coronavirus

Nedlukning af SDU frem til 7. februar

På pressemødet i går den 13. januar forlængede myndighederne de gældende skærpede restriktioner, der nu er gældende frem til og med søndag den 7. februar. Samtidig er rejserestriktionerne ligeledes forlænget til og med den 7. februar.

De nationale tiltag om afstandsanbefaling på to meter og forsamlingsforbud på max fem personer er dermed forlænget, ligesom nedlukningen af uddannelsesinstitutionerne.

Foreløbigt gælder følgende for studerende og medarbejdere til og med den 7. februar:

  • SDU lukkes fortsat ned frem til den 7. februar 2021. Fysiske aktiviteter og ophold på campus skal reduceres til et absolut minimum. Kun kritiske opgavefunktioner og/eller uddannelsesaktiviteter kan gennemføres på campus. Kritiske opgavefunktioner omfatter
  1. hensynet til menneskers og dyrs liv, ære og velfærd
  2. kritiske tab af uerstattelige forskningsdata (fx tvillingeregistreret)
  3. kritisk infrastruktur (support til online universitet)
  • Omlægning af fysiske uddannelsesaktiviteter til online aktiviteter (eksempelvis eksamen og undervisning). Fysiske eksamener med særlige faglige begrundelser i forhold til laboratorie-, klinik- eller værkstedsfaciliteter, kan afvikles på campus, men disse aktiviteter vil være omfattet af det skærpede forsamlingsforbud, så maksimalt 5 personer må være samlet samtidigt. Som studerende modtager du direkte information fra dit fakultet om de omlagte aktiviteter.
  • Fysiske møder, som ikke kan omlægges til online aktiviteter, fx møder i relation til undervisning, eksamener eller kritiske opgavefunktioner, må maksimalt være på 5 samtidigt tilstedeværende personer.
  • Krav om 2 meters afstand ved ophold på SDU’s lokationer. Kravet vil være gældende for de begrænsede fysiske aktiviteter (undervisning, eksamen og kritiske opgavefunktioner), som finder sted på SDU’s lokationer.
  • Meget kraftig opfordring til at medarbejdere (eksempelvis forskere eller laboratoriepersonale) kun foretager de mest kritiske arbejdsopgaver fysisk på universitetet, og at andre arbejdsopgaver udføres hjemmefra, fx databehandling. Medarbejdere, som skal afvikle online-eksamener, kan i begrænset omfang få adgang til campus for at sikre en stabil internetforbindelse.


Adgangskontrol

Adgang til SDU’s bygning kræver en godkendelse og et adgangskort.

Har du som studerende og ansat brug for adgang til universitetet, skal du kontakte din studieleder eller nærmeste leder.

Vi følger naturligvis situationen tæt og håber, at vi ved fælles hjælp kan komme igennem den kommende periode også og snart kan ses igen på campus.

Læs mere om SDU’s retningslinjer her:
For studerende: https://mitsdu.dk/corona
For medarbejdere: https://sdunet.dk/corona

Venlig hilsen
Thomas Buchvald Vind
Universitetsdirektør


Ny coronavirus

Vi har samlet alt SDU-relateret information på en side

Læs mere

FAQ om studieforhold

Påvirket af situationen med Covid-19?

Læs mere

Redaktionen afsluttet: 14.01.2021