Skip to main content
Ny coronavirus

Den 9. Juni: Yderligere genåbning af SDU fra den 15. juni

Offentlige ansatte øst for Storebælt kan vende tilbage på arbejdet fra mandag den 15. juni 2020.

Regeringen har den 9. juni meddelt, at offentlige ansatte øst for Storebælt kan vende tilbage på arbejdet fra mandag den 15. juni (se link).

Genåbningen betyder, at SDU’s ansatte på Campus Slagelse og Campus København nu også vil kunne møde fysisk ind på deres arbejdsplads. Dermed vil alle SDU’s ansatte fra den 15. juni igen have adgang til campus, idet SDU’s ansatte vest for Storebælt (Campus Odense, Campus Kolding, Campus Esbjerg og Campus Sønderborg) har kunnet møde ind på arbejdspladsen fra den 27. maj.

SDU har generelt fokus på en rolig og kontrolleret genåbning, hvor leder og medarbejder i dialog aftaler fremmøde på arbejdspladsen og fortsat hjemmearbejde under hensyn til arbejdet, rummelighed og individuelle hensyn. Fremmøde på arbejdspladsen forudsætter, at ansatte følger SDU’s retningslinjer for genåbningen: https://sdunet.dk/da/personale/arbejdsmiljoe/coronavirus/genaabning-faq.

Flertallet af SDU’s studerende vil fortsat skulle arbejde hjemmefra og forventes først at få adgang til campus i starten af august.

Med venlig hilsen

Thomas Buchvald Vind

Universitetsdirektør

Ny coronavirus

Vi har samlet alt SDU-relateret information på en side

Læs mere

FAQ om studieforhold

Påvirket af situationen med Covid-19?

Læs mere

Redaktionen afsluttet: 09.06.2020