Skip to main content
Ny coronavirus

COVID-19: Krav om test, når du møder fysisk ind på campus

SDU er under gradvis og kontrolleret genåbning, og fra 6. april er der krav om, at du kan fremvise negativ coronatest, når du befinder dig på campus.

Studerende og ansatte må fortsat kun være fysisk til stede på universitetet efter aftale med studieleder eller nærmeste leder. Dette gælder også i forhold til adgang til læsepladser og studiepladser. Adgangsdøre til SDU vil være aflåste, og det er nødvendigt at bruge ID-kort for at komme ind på SDU’s lokationer.

COVID-19 test for at møde fysisk frem og opholde sig på SDU’s lokationer

Fra den 6. april 2021 skal studerende og ansatte, som møder fysisk frem på SDU kunne dokumentere, at de inden for de seneste 72 timer – dog højst to gange jævnt fordelt over de seneste syv dage – har opnået et negativt testresultat i form af enten en antigen- eller PCR-test for COVID-19.

Kravet om negativ test gælder ikke studerende og ansatte, der

  1. af medicinske årsager ikke bør få foretaget en PCR- eller antigentest for COVID-19,
  2. som følge af en fysisk eller psykisk funktionsnedsættelse ikke bør få foretaget en PCR- eller antigentest for COVID-19, eller
  3. tidligere har været smittet med COVID-19 inden for et nærmere bestemt tidsrum, i det omfang de kan fremvise dokumentation for et positivt undersøgelsesresultat, som er foretaget ved PCR- eller antigentest for COVID-19, og som på fremvisningstidspunktet er mindst 14 dage og højst 12 uger gammelt.

Hvis man er blevet vaccineret, skal man indtil videre følge retningslinjerne for test.

En person må ikke møde op på SDU, hvis personen er testet positiv og endnu ikke har afsluttet sygdomsforløb/karantæneperiode.

Studerende og ansatte har selv ansvaret for at blive testet.

Kontrol af testdokumentation

SDU skal som følge af de nye regler for test og kontrol gennemføre stikprøvevis kontrol af, at de studerende som møder fysisk frem på SDU har dokumentation for test, medmindre de studerende er undtaget testkravet (se ovenfor).

Enhver fremmødt studerende skal til enhver tid og efter SDU’s anvisninger vise den nødvendige dokumentation i papirformat eller elektronisk (sundhed.dk eller minsundhed-appen). Af dokumentationen for COVID-19-testen skal følgende oplysninger fremgå:

  1. Den testede persons navn svarende til navnet på personens medbragte pas, kørekort, sundhedskort eller andet offentligt udstedt identitetskort.
  2. Tidspunktet for testtagningen.
  3. Resultatet af testen.

Personer, der er helt undtaget krav om test, skal kunne fremvise dokumentation for dette.

Stikprøvekontroller vil blive udført af kontrollanter på SDU, som vil bære en blå vest udenpå tøjet.  Kontrollanten vil henvende sig og bede om at få forevist dokumentation for testsvar. Det kontrolleres, at

  • at personen kan vise sit SDU ID-kort.
  • testsvaret er mindre end 72 timer gammelt (beregnet fra tidspunkt for podning),
  • at det er negativt,
  • at personen kan dokumentere, at det er personens egen test, og

SDU har som følge af de nye regler mulighed for at bortvise studerende fra SDU’s lokation, hvis den studerende ikke kan fremvise dokumentation for COVID-19-test. Den pågældende vil venligst blive bedt om at forlade SDU’s lokation og vil blive opfordret til at blive testet i en af SDU’s testfaciliteter eller i et offentligt eller privat testcenter.

Stikprøvekontroller kan ske på alle indendørs områder og arealer.

Test på SDU

SDU tilbyder testmuligheder på en række af vores lokationer, som et supplement til de offentlige og private testfaciliteter, hvorfor studerende og ansatte opfordres til at benytte lokale testfaciliteter, der hvor de bor.

Hvis man bliver testet positiv i SDU’s testfacilitet (lyntest), skal man straks få foretaget en PCR-test og forblive i isolation, til man har en negativ PCR-test eller sygdomsforløb/karantæneperiode er overstået.

Studerende og ansatte på SDU kan benytte flere muligheder for at blive testet.

For det første kan offentlige eller private testcentre benyttes. Offentlige testcentre vil typisk kræve en booking af tid (se www.coronaprover.dk). Private testcentre er typisk uden tidsbestilling. Desuden kan enkelte regionale og kommunale testtilbud være uden tidsbestilling (f.eks. i form af pop-up testcentre). Læs mere på coronasmitte.dk (https://coronasmitte.dk/raad-og-regler/test-for-covid-19).

For det andet vil SDU i løbet af april gradvist opbygge en testkapacitet til lyntest på udvalgte lokationer, og løbende vurdere behovet for at etablere yderligere supplerende testfaciliteter i tæt dialog med relevante myndigheder. 

 

SDU Odense, Fioniavej 34

Der er mulighed for at få foretaget en lyntest fra mandag den 12. april ved Fioniavej 34 (DIAS-bygningen, seminarrummet, lokale V24-412a-0).

Åbningstid mandag-fredag: kl. 7.30-13.30.

Ingen tidsbestilling.

I perioden fra den 12. april til den 21. april varetages opgaven af Carelink. I perioden fra den 21. april til og med uge 26 varetages opgaven af SDU, og der vil i denne periode være tale om superviseret selvtest uden tidsbestilling. Nærmere information følger.

Testmuligheder i Odense:

https://www.odense.dk/borger/sundhed-og-sygdom/covid-19-(corona-virus)/test-for-corona

 

SDU Kolding

Den offentlige testkapacitet vurderes tilstrækkelig, og SDU etablerer ikke for nuværende et testtilbud på campus. Behov og mulighed for etablering af testfaciliteter vurderes løbende.

Testmuligheder i Kolding:

https://www.kolding.dk/om-kommunen/nyhedsarkiv/her-kan-du-blive-testet/

 

SDU Esbjerg, Degnevej

I Esbjerg oprettes testfaciliteter i samarbejde med UC SYD fra den 21. april med superviseret selvtest.

Åbningstid mandag-fredag: kl. 07.00-10.00

Ingen tidsbestilling.

Testmuligheder i Esbjerg:

https://www.esbjerg.dk/om-kommunen/corona/teststeder

 

SDU  Sønderborg

Den offentlige testkapacitet vurderes tilstrækkelig, og SDU etablerer ikke for nuværende testtilbud på campus. Behov og mulighed for testfacilitet vurderes løbende.

Testmuligheder i Sønderborg:

https://www.regionsyddanmark.dk/wm524360  - søg på Sønderborg

 

SDU Slagelse

Behov og mulighed for testfacilitet undersøges p.t. i samarbejde med professionshøjskolen Absalon med en forventet startdato for test den 19. april. Nærmere information følger.

Testmuligheder i Slagelse:

https://www.slagelse.dk/kommunen/coronavirus/coronatest

 

SDU København

Der etableres ikke testfacilitet, da der ikke er studerende på SDU i København

Testmuligheder i København:

https://www.regionh.dk/Sider/kort.aspx - søg på København

 

Hold dig orienteret på FAQ’en, som opdateres løbende:
For studerende: https://mitsdu.dk/corona
For medarbejdere: https://sdunet.dk/corona

 
Ny coronavirus

Vi har samlet alt SDU-relateret information på en side

Læs mere

FAQ om studieforhold

Påvirket af situationen med Covid-19?

Læs mere

Redaktionen afsluttet: 09.04.2021