Skip to main content
Ny coronavirus

Politisk aftale om yderligere genåbning på plads

Fase 2 betyder, at universiteterne med virkning fra d. 18. maj kan afvikle undervisning og eksamener, hvor der er krav om fysisk fremmøde.

Genåbningen af Danmark tager endnu et skridt frem. Regeringen og Folketingets partier er blevet enige om fase 2 af en kontrolleret genåbning af det danske samfund. Læs mere om aftalen på Statsministeriets hjemmeside: http://www.stm.dk/_p_14947.html.

Fase 2 betyder, at universiteterne med virkning fra d. 18. maj kan afvikle undervisning og eksamener, hvor der er krav om fysisk fremmøde.

De nærmere detaljer og konkrete retningslinjer mv. for den delvise genåbning vil blive afklaret og fastlagt i den kommende uge (uge 20) i dialog mellem Uddannelses- og Forskningsministeriet og universiteterne. Åbningen skal ske på en kontrolleret måde i tråd med sundhedsmyndighedernes retningslinjer.

Der er desuden indgået en politisk aftale om en mere langsigtet åbning af det danske samfund (fase 3 og fase 4). Læs mere om aftalen på Statsministeriets hjemmeside: http://stm.dk/_p_14948.html.

Fase 3 gælder fra d. 8. juni og vil særligt have betydning for universiteterne på følgende områder:

  • Fuld åbning af offentlige forskningsaktiviteter, der kræver tilstedeværelse
  • Øget fysisk tilstedeværelse på offentlige arbejdspladser

Fra starten af august vil universiteterne kunne åbne alle uddannelser (fase 4).

Åbningerne i fase 3 og fase 4 afhænger af, at epidemien holdes på et kontrolleret niveau.

SDU vil i den kommende uge (uge 20) forberede, hvordan undervisnings- og eksamensaktiviteter, som kræver fysisk fremmøde, kan starte op fra mandag d. 18. maj. Nærmere information til studerende og ansatte vil blive udsendt fra fakulteterne i løbet af uge 20.

Med venlig hilsen

Thomas Buchvald Vind
universitetsdirektør

Ny coronavirus

Vi har samlet alt SDU-relateret information på en side

Læs mere

FAQ om studieforhold

Påvirket af situationen med Covid-19?

Læs mere

Redaktionen afsluttet: 08.05.2020