Skip to main content
Ny coronavirus

Skærpede tiltag på hele SDU fra 7. december vedr. covid-19

SDU har været til møde med Uddannelses- og Forskningsstyrelsen den 3. december om, hvorledes uddannelsesinstitutioner med mange studerende og ansatte bosiddende i hovedstadsområdet skal forholde sig til de nye corona-restriktioner i hovedstadskommunerne, som blev udmeldt den 1. december.

Styrelsen opfordrer til, at SDU og andre uddannelsesinstitutioner så vidt muligt følger de retningslinjer, der gælder for uddannelsesinstitutionerne i hovedstadskommunerne. Derved kan SDU hjælpe med at bringe det samlede aktivitetsniveau ned samt nedbringe antallet af studerende og ansatte, der skal pendle fra og til hovedstadsområdet. 

Styrelsen understregede, at uddannelsesinstitutionerne ikke er lukket.

Smitteudviklingen er generelt opadgående i Danmark og verden. SDU har siden foråret 2020 lagt en forsigtig linje i universitetets corona-håndtering og den linje følges også med den nye udmelding fra styrelsen. SDU indfører derfor en række skærpede tiltag, som gælder for hele universitet (Odense, Slagelse, Kolding, Sønderborg, Esbjerg og København), for at bidrage til at reducere smittespredning og for at skabe størst mulig ensartethed på tværs af universitetet og størst mulig forudsigelighed for studerende og ansatte.

Følgende retningslinjer gælder derfor på SDU fra mandag den 7. december og indtil videre frem til den 2. januar 2021: 

For studerende og undervisere:

  • SDU omlægger mest mulig undervisning til virtuel undervisning. Fysisk undervisning kan også omlægges til hybrid undervisning (både fysisk og virtuel undervisning), hvis mange pendlere fra hovedstaden deltager i undervisningen, således at disse pendlere ikke møder op til undervisningen. SDU gennemfører fysisk undervisning, hvor det ikke er muligt eller hensigtsmæssigt at gennemføre virtuel eller hybrid undervisning. Fakulteterne informerer studerende nærmere.
  • SDU gennemfører fysiske eksamener (stedprøver) med skærpet fokus på god afstand, god hygiejne og rummelige lokaler. Hvis ikke fysiske eksamener kan afvikles under hensyn til god afstand, god hygiejne og rummelige lokaler, omlægges eksamener til virtuelle eksamener. Fakulteterne informerer studerende nærmere.
  • Studie-/læsepladser er fortsat åbne, men studerende opfordres til at begrænse aktiviteten og sikre god afstand og god hygiejne ved brug af faciliteterne
  • Fællesområder, herunder bibliotek, er fortsat åbne.
  • Studerende opfordres til skærpet opmærksomhed på ikke at møde op med symptomer på sygdom og på at sikre håndhygiejne, rengøring, afstand og mundbind/visir.

For ansatte:

  • Medarbejdere opfordres kraftigt til at arbejde hjemmefra i videst mulige omfang. Leder og medarbejder aftaler nærmere om arbejdets placering på campus eller hjemmefra under hensyn til arbejdet, individuelle hensyn og rummelighed.
  • Fysisk mødeaktivitet eller anden forsamling begrænses mest muligt, således at medarbejdere omgås færrest mulige personer.
  • Fysiske mødeaktiviteter omlægges til virtuelle møder eller udskydes til efter den 2. januar 2021.
  • Medarbejdere opfordres til skærpet opmærksomhed på ikke at møde op med symptomer på sygdom og på at sikre håndhygiejne, rengøring, afstand og mundbind/visir.

På trods af de skærpede tiltag, vil jeg gerne understreg, at der ikke er tale om en nedlukning som i foråret, og at SDU fortsat er åbent. 

Læs mere her:
For studerende: https://mitsdu.dk/corona
For medarbejdere: https://sdunet.dk/corona

Venlig hilsen
Thomas Buchvald Vind
Universitetsdirektør


Ny coronavirus

Vi har samlet alt SDU-relateret information på en side

Læs mere

FAQ om studieforhold

Påvirket af situationen med Covid-19?

Læs mere

Redaktionen afsluttet: 04.12.2020