Skip to main content
Ny coronavirus

Nye covid-19-tiltag i Hovedstadsområdet

København og omegnskommunerne er hårdt ramt af Covid-19. Regeringen intensiverer derfor indsatsen i de konkrete kommuner med en ny pakke af tiltag, som træder i kraft den 7. december.

Myndighederne har den 1. december udmeldt nye skærpede restriktioner i 17 kommuner i Hovedstadsområdet gældende fra 7. december 2020 til 2. januar 2021. Læs nærmere her: pjeceHovedstadspakke_02122020.pdf (sum.dk)

SDU's aktiviteter i København eller berørte kommuner vil være omfattet af de nye restriktioner.

SDU's aktiviteter i Studiegården eller andre steder i de 17 kommuner reduceres til et absolut minimum fra den 7. december 2020 til den 2. januar 2021.

  • Medarbejdere opfordres kraftigt til at arbejde hjemmefra i videst mulige omfang.
  • Fysisk mødeaktivitet eller anden forsamling begrænses mest muligt, således at medarbejdere omgås færrest mulige personer
  • Fysiske aktiviteter omlægges til virtuelle møder eller udskydes til efter den 2. januar 2021.

Studiegården vil fortsat være åben med henblik på at driftskritiske funktioner og opgaver kan udføres.

SDU indfører ikke særlige restriktioner rettet mod undervisnings- eller eksamensaktiviteter i Studiegården, da SDU ikke afvikler disse aktiviteter i Studiegården.

Læs mere her:
For studerende: https://mitsdu.dk/corona
For medarbejdere: https://sdunet.dk/corona

Ny coronavirus

Vi har samlet alt SDU-relateret information på en side

Læs mere

FAQ om studieforhold

Påvirket af situationen med Covid-19?

Læs mere

Redaktionen afsluttet: 02.12.2020