FAQ til studerende på SDU

SIDEN ER OPDATERET D. 6. APRIL 2020

Trivsel

Jeg kan ikke få min studiehverdag til at hænge sammen, hvad gør jeg?
Planlæg din dag grundigt
Det er vigtigt at planlægge konkrete mål og aktiviteter i løbet af sin dag. Vær realistisk, prioriter i dagens opgaver og hold dig orienteret på Blackboard ift. deadlines og fagligt indhold. Arbejd på at sænke baren, omstændighederne kan have en stor indflydelse på din koncentration og ramme for at studere.
Se dette webinar, som kan gøre dig klogere på netop dette emne og tilmeld dig det kommende webinar.
Jeg er bange for at jeg ikke bliver klar til eksamen
Dine eksamener vil i udgangspunktet blive afholdt som planlagt. Der kan være mange ting omkring eksamen, som der ikke er svar på. Hold derfor øje med din studieside her på MitSDU og Blackboard, hvor der løbende kommer flere informationer.
Studie-og trivselsvejledningen afholder desuden en online webinarrække, hvor der bliver fokuseret på eksamensforberedelse.
Jeg er nervøs for at min familie bliver syge
Det kan vi godt forstå
Det fylder meget for mange mennesker for tiden. Hvis du følger myndighedernes anbefalinger, gør du, hvad du kan. Du kan læse anbefalingerne her.
Mød familien digitalt
Det er også en god idé at holde kontakt til din familie over fx telefon eller Skype, så I kan være sammen som familie på trods af de anderledes omstændigheder.
Jeg har mine børn hjemme, så jeg får ikke læst ret meget
Prioriter i dine arbejdsopgaver og fag
Overvej om der er nogle opgaver eller fag, som med fordel kan nedprioriteres eller udskydes. Kontakt Studievejledningen på dit fakultet til en snak om, hvilke muligheder der er på dit studie. Du kan med fordel prioritere det eller de fag, som du skal bestå til sommer fx pga. sidste eksamensforsøg eller hvis faget bliver udfaset.
Accepter de ting du alligevel ikke kan gøre noget ved
Dine arbejdsbetingelser er langt fra optimale pt. Det gør det rigtig svært at være effektiv og fokuseret på dine studier. Det er et vilkår.
Måske er det her semestret, hvor du ikke når det, du gerne vil eller det, du måske burde. Det kan være svært at acceptere, især hvis man gerne vil gøre det godt. Det kan dog være nødvendigt at prøve at acceptere, da du ikke kan være to steder på én gang. Risikoen ved at gøre forsøget, kan være, at det øger stress-niveauet hos dig og din familie.
Jeg mangler nogen at sparre med om det faglige indhold

Skab kontakt til dine medstuderende
Aftal rammer for at I fx mødes 20 minutter hver morgen kl. 8 i et digitalt møderum som fx Skype, Teams, Zoom osv. Vær aktiv til online undervisning og gruppemøder, få stillet spørgsmål og del dine tanker til det faglige indhold.

Jeg føler mig så isoleret fra mine studiekammerater og familien derhjemme
Gå ikke alene med det
Tal med nogen om det, du oplever. Husk også at tale om andet, end det du bekymrer dig om.
Vi har samlet en guide til organisationer, hvor du kan henvende dig, hvis du har brug for at tale med nogen.
Book en tid ved Studie- og trivselsvejledningen til en samtale om det, der fylder for dig.
Tænk kreativt
Tænk kreativt for at få dit sociale behov opfyldt. Lav fx kaffe-, spille eller strikkeaftaler online. Ring sammen flere gange om dagen for at tjekke ind med dine venner og familie. Du kan også undersøge diverse sociale online-fællesskaber, som er blomstret op i disse dage.
Få noget at stå op til om morgenen
Aftal rammer for at I mødes digitalt hver dag. Fx hver morgen kl. 8 tjekker I ind sammen i eksempelvis Zoom eller andet digitalt møderum. Det bryder isolationen.
Jeg bliver færdig lige om lidt. Jeg er nervøs for om jeg kan få job.

Vi kan godt forstå, at du kan være bekymret for om der er job til dig. Arbejdsmarkedet ser lige nu anderledes ud end for blot et par måneder siden for nogle brancher.

Det er okay at være bekymret
Du glæder dig sikkert til at blive færdig med din uddannelse og er spændt på hvilket job, der bliver dit første. Nu kan tanker som ”er der overhovedet et job til mig” eller ”nu kan jeg ikke få mit drømmejob” dukke op i bevidstheden. De tanker skal der også være plads til, men sørg for at de ikke vokser sig for store, inden du gør noget ved det. Der er fortsat mange brancher, som har brug for at ansætte - og corona-epidemien får også en ende.

Sæt dig ind i virksomhedens situation og hav styr på dine kompetencer
Fordi arbejdsmarkedet har ændret sig, betyder det, at det er vigtigt, at du er ekstra skarp på, hvad du kan med din uddannelse og hvordan du kan skabe værdi for virksomheden. Det er også vigtigt, at du sætter dig ind i, hvilket behov de forskellige virksomheder har og hvilken situation de står i. Få hjælp på karrierevejledningens sider.

Følg arbejdsmarkedets udvikling
Vi kender ikke det endelige omfang endnu, men i karrierevejledningen holder vi os hele tiden opdateret på, hvordan arbejdsmarkedet udvikler sig og vil meget gerne tale med dig om, hvilken betydning denne situation har for dig.

Snak med nogen
Book en tid med en karrierevejleder, hvor I kan snakke om det, der fylder mest for dig.


Jeg er bekymret for om der er plads til mig på arbejdsmarkedet, mens jeg er studerende?

Det er helt ok at være bekymret for, om du kan få et studiejob, praktik eller andet. Arbejdsmarkedet ser også anderledes ud end for blot et par måneder siden, men der er heldigvis stadig mange muligheder. Der er stadig brug for studentermedhjælpere i mange virksomheder og du kan også prøve din faglighed af i et frivilligt job, skrive projekt sammen med en virksomhed eller komme i projektorienteret forløb. Det er gode muligheder for at få erfaring, der kan hjælpe dig til at få job, når du er færdig.
Book en tid med en karrierevejleder, hvor I kan snakke om, hvordan du kan komme ind på arbejdsmarkedet mens du er studerende.

 

Undervisning og eksamen (OPDATERET)

Hvordan kan jeg komme i kontakt med ansatte på og omkring min uddannelse?

SDU’s medarbejdere (undervisere, vejledere, studiesekretærer, studiekoordinatorer mv.)  er ikke tilgængelige fysisk, så længe SDU er lukket ned. Brug i stedet for mail eller telefon.

Modtager jeg undervisning og vejledning, nu da SDU er lukket? (OPDATERET)

Al fysisk uddannelsesaktivitet (undervisning og prøver) på SDU’s lokationer er stoppet til og med 10. maj 2020. Dog er aktiviteter for sidste-semesters studerende på udvalgte samfundskritiske sundhedsfaglige uddannelser undtaget, og berørte studerende orienteres direkte.
Vi vil gøre alt, hvad vi kan for at opretholde uddannelsesaktivitet på anden vis i den periode, hvor SDU’s lokationer er fysisk lukket. Du vil få information herom via Blackboard.

Hvad gør SDU for at klæde undervisere på til online undervisning?

SDU’s undervisere bliver klædt på gennem særlig oprettet support og information på fakulteterne og SDU’s intranet under overskriften ’Sådan underviser du online’. Der er mulighed for at lade sig inspirere:

  • af vejledninger om online forelæsninger og øvelsestimer
  • af tips og tricks om at lave aktiverende undervisning online og
  • af tips og tricks til at indtage rollen som online underviser

Ved siden af vejledningerne tilbyder SDU også daglige drop-in sessioner online.

Har du spørgsmål til din undervisning, skal du først og fremmest kontakte din underviser. Øvrige kommentarer – både ros og ris – modtages gerne på dit fakultet ved henvendelse via corona-knappen på spoc.sdu.dk.

Har mit fakultet information om online muligheder for studerende?

Ja, det har fakulteterne - se herunder, hvor

Det Humanistiske Fakultet: Det digitale universitet
Det Naturvidenskabelige Fakultet: Som studerende orienteres du løbende via Announcements på årgangsorganisationer på Blackboard.
Det Samfundsvidenskabelige Fakultet: Digital undervisning på SAMF
Det Sundhedsvidenskabelige Fakultet: Digital undervisning på SUND
Det Tekniske Fakultet: Gode råd om at studere online på TEK

Skal jeg møde op til praktik eller projektorienteret forløb som vanligt?

Du skal selv holde dig orienteret i praktikstedets/virksomhedens informationer om situationen. Er dit praktiksted berørt af udbruddet af coronavirus COVID-19, vil der i det omfang det er muligt, blive tilrettelagt erstatning. Du skal desuden regne med, at eventuel erstatning kan blive planlagt til afholdelse på de tidspunkter, hvor det er praktisk muligt.

Hvad skal jeg være opmærksom på ift. eksaminer?

Eksaminer afvikles som planlagt i det normale pensum. Hold dig  opdateret på Blackboard.
Hvis nedlukningen af SDU påvirker dit studieforløb, prøver SDU at afhjælpe dig bedst muligt. Hold dig opdateret her på MitSDU.dk/corona og via Blackboard eller henvend dig via de sædvanlige kanaler.

Jeg er syg og har brug for dokumentation fra min læge, men må ikke møde op pga. smitterisiko – hvad gør jeg?
Hvis du ikke må møde op hos din læge pga. smitterisiko, vil du under tro og love skulle vedstå, at du er ude af stand til at deltage i prøven pga. sygdom, og at du ikke kan gå til læge pga. smitterisiko. Klik på ’Syg til eksamen’ via spoc.sdu.dk.
Kan jeg få udskudt min indleveringsfrist nu, da SDU er lukket?

Eventuel udskydelse af indleveringsfristen ifm. praktik, det projektorienterede forløb/projekt/bachelorprojekt/speciale eller lignende vil bero på en konkret vurdering. Det anbefales, at du så vidt muligt venter med at søge, til du kender den samlede forsinkelse, lukningen af SDU har medført.
Henvend dig venligst til dit studienævn, hvis det bliver nødvendigt.

Hvornår kan jeg regne med, at min sag bliver behandlet, hvis studienævnet er berørt af udbruddet af coronavirus COVID-19?

Der kan være forsinkelser i forbindelse med sagsbehandlingen - vi beklager ulejligheden.

EVU: Efter- og videreuddannelse

Modtager jeg undervisning og vejledning selvom SDU er lukket?
Al fysisk uddannelsesaktivitet (undervisning og prøver) på SDU’s lokationer er stoppet til og med den 10. maj 2020. Vi gør alt, hvad vi kan, for at opretholde uddannelsesaktivitet på anden vis i perioden, hvor SDU’s lokationer er fysisk lukket. Du vil få information herom hurtigst muligt via Blackboard eller via dit studie. Hold derfor øje med din studentermail og Blackboard.
Afvikles eksamen?
Eksaminer vil som udgangspunkt blive afviklet som planlagt. Hvis nedlukningen af SDU påvirker dit studieforløb, prøver SDU at hjælpe dig bedst muligt. Hold dig opdateret på MitSDU.dk/corona og via Blackboard eller henvend dig via de sædvanlige kanaler.  Hold også øje med din studentermail.
Jeg kan ikke deltage i undervisningen – hvad gør jeg?
Hvis særlige omstændigheder gør, at du i den aktuelle situation ikke har mulighed for at deltage i undervisningen, fx hvis du er en del af et beredskab eller hvis du skal passe børn hjemme, når undervisningen finder sted, mv., kan du henvende dig til dit studie for vejledning mv.
Jeg kan ikke deltage i eksamen ved anden forhindring end sygdom – hvad gør jeg?
Studerende på MBA, Master i offentlig ledelse, Master of Public Management, Master i rehabilitering, Master i projekt- og innovationsledelse, Master i offentlig kvalitet og ledelse, Master i it - linje i Organisation samt studerende på HD-uddannelserne:
Hvis du ikke har mulighed for at deltage i eksamen, fx hvis du er en del af et beredskab i forbindelse med COVID19, kan du kontakte dit studie vedr. eksamens til- og afmelding.

 

Studerende på alle øvrige masteruddannelser, tekniske diplomuddannelser, sidefags-, tilvalgs-, bachelor- og kandidatuddannelser på deltid samt tompladsstuderende:
Hvis du ikke har mulighed for at deltage i eksamen, fx hvis du er en del af et beredskab i forbindelse med COVID19, kan du kontakte os via spoc.sdu.dk under overskriften 'Eksamens til- og afmelding'.
Jeg er syg og har brug for dokumentation fra min læge, men må ikke møde op pga. smitterisiko – hvad gør jeg?
Studerende på MBA, Master i offentlig ledelse, Master of Public Management, Master i rehabilitering, Master i projekt- og innovationsledelse, Master i offentlig kvalitet og ledelse, Master i it - linje i Organisation samt studerende på HD-uddannelserne:
Hvis du ikke må møde op hos din læge pga. smitterisiko, vil du under tro og love skulle vedstå, at du er ude af stand til at deltage i prøven pga. sygdom, og at du ikke kan gå til læge pga. smitterisiko. Send oplysningerne til: Studienævn for efter- og videreuddannelse på Samfunds- og Sundhedsvidenskab på SDU.
Studerende på alle øvrige masteruddannelser, tekniske diplomuddannelser, sidefags-, tilvalgs-, bachelor- og kandidatuddannelser på deltid samt tompladsstuderende:
Hvis du ikke må møde op hos din læge pga. smitterisiko, vil du under tro og love skulle vedstå, at du er ude af stand til at deltage i prøven pga. sygdom, og at du ikke kan gå til læge pga. smitterisiko. Klik på ”Syg til eksamen” via spoc.sdu.dk.

Biblioteket

Jeg er i gang med en opgave og vil gerne have hjælp af en bibliotekar til at søge litteratur/information – hvordan får jeg det?
Du kan kontakte biblioteket pr. telefon (6550 2622) eller pr. email: sdub@bib.sdu.dk. Vi sidder klar mandag-fredag kl. 9-15.
Du kan også bruge vores ”Book en bibliotekar formular”. Så bliver du kontaktet af en bibliotekar, som kan hjælpe dig pr. telefon eller e-mail.
Har jeg stadig adgang til elektroniske materialer?
Ja – det har du. Adgangen fungerer på samme måde, som den plejer. Der er adgang til bibliotekets e-bøger, databaser og elektroniske artikler her. Brug dit SDU login til at få adgang.
Hvis du har brug for hjælp til at logge ind, kontakt Licenskontoret på: e-tss@bib.sdu.dk eller på 6550 2632. Vi sidder klar mandag-fredag kl. 9-15.
Jeg har problemer med at få adgang til elektronisk materiale - hvad gør jeg?
Hvis du har problemer med din fjernadgang kan du finde hjælp her.
Fandt du ikke svar?
Bibliotekets personale er klar ved telefoner og e-mail og du kan se kontaktoplysninger samt øvrig information her.

SU og SPS

Vil min SU blive udbetalt som vanligt?
Alle spørgsmål om SU henvises til SU-styrelsen.
Jeg har købt og bestilt et ungdomskort, men skal ikke bruge det, da mit uddannelsessted er lukket? Hvad gør jeg?
Du skal kontakte dit trafikselskab – læs mere via dette link.
Hvad sker der med min SPS?
Din SPS støtte fortsætter, men kan være berørt af udbruddet af coronavirus COVID-19. Modtager du studiestøtte, mentorstøtte, sekretærhjælp eller lignende, vil det pt. betyde at du ikke kan forvente fysiske møder. I de fleste tilfælde kan støtten dog tilbydes over Skype, telefon, mail eller lignende. Du kan kontakte din rådgiver eller SPS-administrationen på sps@sdu.dk, hvis du har spørgsmål.
IT-udstyr, og andre hjælpemidler kan fortsat benyttes, men du kan ikke regne med support, hvis udstyret fejler. Det afhænger af om den enkelte leverandør er ramt af udbruddet af coronavirus COVID-19.
Hvor kan jeg hente mine hjælpemidler (fx it-udstyr, bord, lampe, stol)?
Du kan ikke få udleveret dine hjælpemidler fra SPS, så længe SDU fysisk er lukket. Så snart vi er tilbage på universitetet, kan du kontakte SPS-administrationen, som har hjælpemidlerne opmagasineret.

Klinikophold

Jeg er medicinstuderende – skal jeg i klinik?
Klinikophold for medicinstuderende på sygehusene i Region Syddanmark fortsætter i muligt omfang som planlagt.
Jeg læser farmaci/psykologi/audiologi/kl. biomekanik – skal jeg i klinik?
Klinik-, praktik- og studieophold på sygehuse suspenderes for studerende på klinisk biomekanik, audiologi, farmaci og psykologi fra mandag den 16. marts og to uger frem.
Klinik-, praktik- og studieophold udenfor sygehuse fortsætter som planlagt. Klinikophold udenfor sygehusene er fx klinikophold i kommuner, i psykiatrien, hos privatpraktiserende kiropraktorer eller psykologer, private apoteker og høreklinikker. Her skal du altså møde op, med mindre dit kliniksted har meddelt dig andet. Det er altid klinikstedets anvisninger, der gælder.
Hvorfor skal jeg møde op i klinik, når alt andet er aflyst. Udgør det ikke en smitterisiko?

Regionen har meldt ud, at studerende, som har planlagte formelle praktikophold sidestilles med medarbejdere og gennemfører derfor deres praktikophold som planlagt i det omfang det for afdelingen giver mening. Generelt opfordres til, at studerende og elever bliver i praktikafdelingen og ikke gennemfører planlagte studiebesøg i andre afdelinger mv. Hvis afdelingen vurderer det mest hensigtsmæssigt, at studerende og elever bliver hjemme, så kan de sendes hjem – men med mulighed for at blive kaldt tilbage ved behov.

Min afdeling har aflyst mit klinikophold – hvad gør jeg?

Aflyses dit klinikophold som en direkte konsekvens af udbruddet af coronavirus COVID-19, prøver SDU at afhjælpe dig bedst muligt. Vi beder dig melde aflysningen ind til uddannelsesjura@sdu.dk.

Internationalt

Jeg er på studieophold, praktik eller projektorienteret forløb i udlandet – hvordan skal jeg forholde mig?

Du skal først og fremmest følge Udenrigsministeriets rejsevejledning samt anvisninger fra de lokale myndigheder og dit værtssted.
Udenrigsministeriet har 13. marts opdateret rejsevejledningerne til hele verden frem til 13. april på grund af coronasituationen. Udenrigsministeriet fraråder alle ikke-nødvendige rejser i hele verden og opfordrer til, at danskere i udlandet rejser hjem hurtigst muligt.
(Læs hele nyheden fra Udenrigsministeriet her.) 
 
På den baggrund har Uddannelses- og Forskningsministeriet henvendt sig til universiteterne for at opfordre til, at ansatte og studerende på ophold i udlandet følger myndighedernes anbefalinger.
 
Myndighedernes anbefaling om at rejse hjem retter sig mod rejsende på kortere ophold. I forhold til studerende og ansatte på almindelige udlandsophold, bør den enkelte person afgøre om hjemrejsen skal ske snarest muligt eller om man skal blive i landet. Du bør således bl.a. overveje:

  • Hvor længe opholdet er forudsat at vare? Alt andet lige vil jo længere efter 13. april opholdet er forudsat at vare tilsige, at de skal blive.
  • Kan personen deltage i undervisning?
  • Er der lokale tiltag som umuliggør, at personen kan blive (visum ophævelse fx)?
  • Kvaliteten af det lokale sundhedssystem. Ikke så meget fordi man skal frygte smitte, men man kan komme ud for noget andet, som gør det svært at blive behandlet, hvis systemet har begrænset kapacitet, og corona patienter optager pladser.

 De danske grænser lukker fra 14. marts 2020 til og med 13. april 2020. Danskere eller andre som har et anerkendelsesværdigt formål kan rejse ind i Danmark i perioden.
 
Har du spørgsmål, er du velkommen til at kontakte SDU International: int@sdu.dk

Har du spørgsmål vedr. udlandsophold, sommerskole eller lignende?
Kontakt SDU International via spoc.sdu.dk eller på 6550 2264 i hverdagene mellem kl. 10 - 14.
Påvirkes min opholdstilladelse?

Hold dig opdateret på nyidanmark.dk.

Andet

IT-Sikkerhed: Har du fået en mistænkelig mail?
Lad være med at klikke på den og læs mere om cybertruslen set i lyset af COVID-19-situationen her på MitSDU.
Hvad betyder udbruddet af coronavirus COVID-19 for mig, når jeg også har fag på et andet universitet?

Konsekvenserne af udbruddet af coronavirus COVID-19 kan være forskellige. Derfor skal du orientere dig om konsekvenserne alle de steder, hvor du modtager undervisning.

Jeg har søgt optagelse på en kandidatuddannelse på SDU, ...

...men bliver ikke færdig med min bachelor til tiden, da mine sidste eksaminer er aflyst. Hvad skal jeg gøre?

Hvis du ikke bliver færdig inden studiestart, kan du søge om tilladelse til at følge kandidatfag mens du færdiggør din bachelor. Du kan læse mere herom her.

Kan jeg komme ind i universitetets bygninger?
Der er ikke adgang til SDU’s bygninger og dit adgangskort er deaktiveret i den periode, SDU's bygninger er lukket.
Vil der være forelæsninger på Folkeuniversitetet ved SDU?

Udbruddet af coronavirus COVID-19 kan have konsekvenser for Folkeuniversitetet. Derfor skal du orientere dig om evt. konsekvenser direkte hos Folkeuniversitetet.

Fandt du ikke svar?
Fandt du ikke svar på dit spørgsmål, så skriv til os via spoc.sdu.dk

SDU's side om ny Coronavirus (COVID-19)

Har du brug for vejledning i forhold til studiespecifikke ting?

F.eks. i forhold til dispensationer, undervisning, eksamen, studieplaner m.m

Studievejledning på fakulteterne

Vejledningsmulighederne på SDU

Vi er mange, som kan hjælpe dig, hvis du har spørgsmål, bekymringer m.m.

Vejledning