Skip to main content

Retningslinjer og FAQ til studerende på SDU

SIDEN ER SIDST OPDATERET D. 18. JANUAR 2021

 Retningslinjer på SDU ifm. COVID-19 (OPDATERET)
SKÆRPEDE RESTRIKTIONER I PERIODEN 9. DECEMBER TIL OG MED 7. FEBRUAR

SDU lukkes ned frem til den 7. februar 2021. Fysiske aktiviteter og ophold på campus skal reduceres til et absolut minimum. Kun kritiske opgavefunktioner og/eller uddannelsesaktiviteter kan gennemføres på campus. Kritiske opgavefunktioner omfatter:

 • hensynet til menneskers og dyrs liv, ære og velfærd
 • kritiske tab af uerstattelige forskningsdata (fx tvillingeregistreret)
 • kritisk infrastruktur (support til online universitet)

Omlægning af fysiske uddannelsesaktiviteter til online aktiviteter (eksempelvis eksamen og undervisning). Fysiske eksamener med særlige faglige begrundelser i forhold til laboratorie-, klinik- eller værkstedsfaciliteter, kan afvikles på campus, men disse aktiviteter vil være omfattet af det skærpede forsamlingsforbud, så maksimalt 5 personer må være samlet samtidigt. Som studerende modtager du direkte information fra dit fakultet om de omlagte aktiviteter.

Fysiske møder, som ikke kan omlægges til online aktiviteter, fx møder i relation til undervisning, eksamener eller kritiske opgavefunktioner, må maksimalt være på 5 samtidigt tilstedeværende personer.

2 meters afstand. Implementering af kravet om 2 meters afstand i stedet for 1 meters afstand ved ophold på SDU’s lokationer. Kravet vil være gældende for de begrænsede fysiske aktiviteter (undervisning, eksamen og kritiske opgavefunktioner), som finder sted på SDU’s lokationer.

Har du som studerende brug for adgang til universitetet, skal du kontakte din studieleder.

Læs eller genlæs SDU's retningslinjer her: (OPDATERET)

Overordnede retningslinjer ifm. COVID-19

Retningslinjer vedr. adgang til og ophold på SDU

Retningslinjer vedr. specifikke aktiviteter

Rengøring og værnemidler

Opdatering af SDU's retningslinjer følger de seneste udmeldinger af Uddannelses- og Forskningsministeriets retningslinjer, som kan tilgås via ministeriets hjemmeside her.

Hvornår må jeg møde fysisk op på SDU's campusser under COVID-19?
Klik venligst her for at finde svaret.
Hvad sker der, hvis jeg ikke følger SDU's retningslinjer eller anvisninger i forbindelse med aktiviteter på SDU - inkl. særlige COVID-19-retningslinjer?
Du kan blive indberettet for brud på regler om disciplinære foranstaltninger overfor studerende ved SDU – læs dem her.

Også godt at vide... (OPDATERET)

REJSER: Hvad skal jeg være opmærksom på, hvis jeg vil rejse? (OPDATERET)

Udenrigsministeriet fraråder rejser til alle verdens lande. Der indføres desuden skærpede regler for indrejse til Danmark, som bl.a. betyder, at listen over de anerkendelsesværdige formål for at rejse ind bliver indskrænket, mens der samtidigt indføres nye testkrav. For nærmere information se her.
SDU opfordrer til, at studerende følger myndighedernes anbefalinger, men kan ikke nægte studerende at rejse til et område, hvor Udenrigsministeriet fraråder ikke-nødvendige rejser.

SDU følger generelt myndighedernes anvisninger, som aktuelt frem til den 7. februar 2021 fraråder rejser til alle lande i verden. Det er sandsynligt, at myndighedernes restriktioner kan blive forlænget yderligere.
SDU anbefaler meget kraftigt universitetets studerende til at følge de til enhver tid gældende rejseanvisninger fra myndighederne.

Risici ved at rejse alligevel

En rejse, som Udenrigsministeriet fraråder, udgør forhøjet risiko i forbindelse med hjemrejsen til Danmark og for at blive syg med COVID-19. Sker dette for dig under en sådan rejse, og bliver du af den grund eller grundet karantæne forhindret i at gennemføre dine studier, skal du være opmærksom på, at dette forhold ikke nødvendigvis udgør et usædvanligt forhold. Forholdet vil indgå i den samlede vurdering af, om der er tale om usædvanlige forhold, der kan begrunde dispensation.

Hvis du selv beslutter at rejse på et længerevarende ophold i udlandet, sker det på egen risiko. Du bør være opmærksom på:

 • at det pågældende lands myndigheder tillader ind-/udrejse for studerende (anerkendelsesværdige formål)
 • at du er dækket af forsikring, også i tilfælde af at du skal behandles for COVID-19 i det pågældende land
 • at værtsstedet finder det forsvarligt, at studerende ankommer og opholder sig på værtstedet

Hvis du selv beslutter at rejse på et korterevarende ophold i udlandet, kan SDU nægte dig adgang til fysiske aktiviteter på SDU’s campusser i forbindelse med studiet i perioden med evt. selvisolation. Rektoratet træffer efter indstilling fra fakultetet eller Fællesområdet afgørelse i den konkrete sag.

Orienter dig desuden i vores retningslinjer for håndtering af studerende med symptomer på eller smitte med COVID-19 samt nære kontakter her på siden.

ØGET RISIKO: Jeg er i øget risiko for et alvorligt sygdomsforløb, hvis jeg får COVID-19. Hvordan skal jeg forholde mig?

Er du i øget risiko, skal du kontakte egen læge og bede om at foretage en vurdering af, hvorvidt du med din sygdom kan møde op til fysiske aktiviteter på din uddannelse på SDU, eller om der er behov for særlige forholdsregler.
Viser din læges vurdering, at du ikke kan møde op eller at der er behov for særlige forholdsregler, skal du kontakte os via Corona-knappen i SPOC. Du vil herefter blive kontaktet af en medarbejder, der er tæt på din uddannelse.

Læs også SDU's retningslinjer for studerende i øget risiko for et alvorligt sygdomdsforløb ved COVID-19 her på siden.

BOLIG: Hvad kan jeg gøre, hvis jeg skal selvisolere mig grundet COVID-19, men bor sammen med andre?

Er du studerende og har fået formidlet en bolig gennem SDU – særligt for internationale studerende

Studerende, hvor SDU har formidlet en bolig via SDU’s boligformidling, skal selvisolere sig i eget hjem i det omfang det er muligt jf. Sundhedsstyrelsens retningslinjer. SDU tilbyder som udgangspunkt ikke genhusning, men hvis selvisolation ikke er muligt for dig, kan du kontakte kommunen med henblik på isolationsophold i anden bolig. SDU’s boligformidling hjælper gerne med kontakt til kommunen og andre praktiske spørgsmål samt information for håndtering af selvisolation på forsvarlig vis i boligen.
Kontakt SDU’s boligformidling på bolig@sdu.dk.

Er du studerende og har du ikke fået formidlet en bolig gennem SDU

Sundhedsstyrelsen anbefaler selvisolation for bestemte grupper personer. Hvis det ikke er muligt at selvisolere sig i eget hjem, tilbyder kommunen isolationsophold på ekstern isolationsfacilitet til personer, som ikke kan etablere og opretholde selvisolation i eget hjem. Der er et begrænset antal isolationspladser, og det er kommunen, der vurderer om de skal bringes i anvendelse. Læs mere om selvisolation på Sundhedsstyrelsens hjemmeside.

ADGANG TIL SDU: Kan jeg komme ind i universitetets bygninger?

SDU er lukket i øjeblikket. Har du som studerende brug for adgang til universitetet, skal du kontakte din studieleder.

KONTAKT: Hvordan kan jeg komme i kontakt med ansatte på og omkring min uddannelse?
SDU’s medarbejdere (undervisere, vejledere, studiesekretærer, studiekoordinatorer mv.)  er ikke tilgængelige fysisk, så længe SDU er lukket ned. Brug i stedet for mail eller telefon.

Internationalt (OPDATERET)

Jeg skal på studieophold, praktik eller projektorienteret forløb i udlandet – hvordan skal jeg forholde mig? (OPDATERET)

SDU følger generelt myndighedernes anvisninger, som aktuelt frem til den 7. februar 2021 fraråder rejser til alle lande i verden. Det er sandsynligt, at myndighedernes restriktioner kan blive forlænget yderligere.

SDU anbefaler meget kraftigt universitetets studerende til at følge de til enhver tid gældende rejseanvisninger fra myndighederne.

Hvis du selv beslutter at rejse på et længerevarende ophold i udlandet, sker det på egen risiko. Du bør være opmærksom på:

 • at det pågældende lands myndigheder tillader ind-/udrejse for studerende (anerkendelsesværdige formål)
 • at du er dækket af forsikring, også i tilfælde af at du skal behandles for COVID-19 i det pågældende land
 • at værtsstedet finder det forsvarligt, at studerende ankommer og opholder sig på værtstedet

Mere information

I FAQ’en på SDU International’s Study Abroad finder du mere information – her kan du bl.a. finde information om SDU’s anbefalinger omkring rejser, råd til forsikring, information om legater, mv.. FAQ’en opdateres jævnligt.

Du kan også læse mere på Uddannelses- og forskningsministeriets hjemmeside, hvor du finder en FAQ henvendt til studerende, som skal på udlandsophold.

Øvrige overvejelser

Er du i tvivl om dit studieophold eller vil du gerne tale om dine overvejelser med nogen, er du velkommen til at kontakte SDU International.

Kontakt

Kontakt SDU International via spoc.sdu.dk eller på 6550 2264 i hverdagene mellem kl. 10-14.

Jeg er lige nu på studie- eller praktikophold i udlandet - hvordan skal jeg forholde mig?

Udenrigsministeriet fraråder aktuelt rejser til hele verden, men personer som allerede befinder sig i udlandet, bliver dog ikke hjemkaldt. Er du aktuelt bosiddende i udlandet og i øvrigt tryg ved situationen, kan du fortsætte dit udlandsophold.

SDU anbefaler dog, at du kontakter dit forsikringsselskab for at sikre dig, at du fortsat er dækket under dit udlandsophold, selvom Udenrigsministeriet nu fraråder rejser til dit værtsland. Husk også at holde dig selv ajour med situationen i dit værtsland og følge de lokale myndigheders retningslinjer.

Vælger du at rejse hjem, skal du give besked til SDU International samt overholde gældende krav om isolation og test.

Kontakt

Du er velkommen til at kontakte SDU International via spoc.sdu.dk eller på 6550 2264 i hverdagene mellem kl. 10-14.

Er din henvendelse af akut karakter (fx evakuering, nødsituationer og lignende), skal du kontakte Udenrigsministeriets døgnbemandede Globale Vagtcenter: + 45 33 92 11 12.

Påvirkes min opholdstilladelse?

Hold dig opdateret på nyidanmark.dk.

Undervisning, eksamen, klinikophold mv.

EKSAMEN: Hvordan afholdes eksamen med fysisk fremmøde på SDU under COVID-19?

God hygiejne, god afstand og rummelige lokaler

SDU følger myndighedernes anbefalinger og retningslinjer vedr. COVID-19, og det gælder også i forbindelse med eksamensafvikling. Der er derfor ved alle fysiske eksaminer ekstra fokus på god hygiejne, afstand, rummelige lokaler mv. En række skriftlige eksaminer omlægges til online eksaminer, hvilket gør, at der er mere plads og mulighed for større afstand til de eksaminer, som uændret gennemføres fysisk. Hold dig opdateret via Blackboard/itslearning og din SDU-mail, hvor du modtager information om, hvordan dine eksaminer afvikles.

Du bliver orienteret

Skulle det efter eksamen vise sig, at en af dine medstuderende, som har opholdt sig i samme eksamenslokale som dig, er blevet syg med COVID-19, vil du blive orienteret om det. SDU gør det muligt, at myndighedernes krav om afstand mv. kan overholdes i forbindelse med fysiske eksaminer. Dermed er der som udgangspunkt ikke tale om etablering af nære kontakter jf. sundhedsmyndighedernes definition. Alligevel kan du regne med at vi orienterer dig, hvis du har været i lokale sammen med en smittet.

EKSAMEN: Corona-situationen forhindrer mig i at møde op til min eksamen, som afholdes fysisk på SDU. Men hvad gør jeg…
…hvis jeg er i øget risiko for et alvorligt sygdomsforløb ved COVID-19,
...hvis jeg er nær kontakt til en person, der er påvist syg med COVID-19,
…hvis jeg har symptomer på COVID-19 eller
…hvis jeg selv er påvist syg med COVID-19?

Er du i øget risiko for et alvorligt sygdomsforløb ved COVID-19,
skal du kontakte egen læge og bede om at foretage en vurdering af, hvorvidt du med din sygdom kan møde op til fysiske aktiviteter på din uddannelse på SDU, eller om der er behov for særlige forholdsregler.
Viser din læges vurdering, at du ikke kan møde op eller at der er behov for særlige forholdsregler, skal du kontakte SDU via Corona-knappen i SPOC.

Er du nær kontakt til en person, der er påvist syg med COVID-19, gælder følgende:
1) Du skal sikre dig, at du defineres som ’nær kontakt’ jf. Sundhedsstyrelsens retningslinjer. Er du i tvivl, kan du kontakte Coronaopsporingsenheden under Styrelsen for Patientsikkerhed ved at ringe til myndighedernes fælles telefon på tlf. 70 20 02 33 og taste 2.
2) Er du som værende ’nær kontakt’ forhindret i at deltage i den fysiske eksamen på SDU – fordi du er i selvisolation og afventer test/testresultat – kan du søge om at få annulleret prøveforsøget. Vær opmærksom på, at du skal fremskaffe dokumentation for din situation, hvoraf det fremgår, at forhindring fra din side falder sammen med datoen for afholdelse af den pågældende eksamen.
3) Send dokumentation for din forhindring til Uddannelsesjura & Registratur på SDU via SPOC. Dokumentation skal sendes hurtigst muligt – læs mere om SDU’s regler i forbindelse med eksamen på MitSDU her.
Læs også SDU’s retningslinjer for studerende med symptomer på eller smitte med COVID-19 samt nære kontakter. Du kan finde dem her i FAQ’en.

Har du symptomer på COVID-19, skal du gå i selvisolation og gøre følgende:
1) Du skal sikre dig, at dine symptomer er symptomer på COVID-19 jf. Sundhedsstyrelsens retningslinjer.
2) Har du symptomer på COVID-19 og er forhindret i at deltage i den fysiske eksamen på SDU, kan du søge om at få annulleret prøveforsøget. Vær opmærksom på, at du skal fremskaffe dokumentation for din situation, hvoraf det fremgår, at forhindring fra din side falder sammen med datoen for afholdelse af den pågældende eksamen.
3) Send dokumentation for din forhindring til Uddannelsesjura & Registratur på SDU via SPOC. Dokumentation skal sendes hurtigst muligt – læs mere om SDU’s regler i forbindelse med eksamen på MitSDU her.
Læs også SDU’s retningslinjer for studerende med symptomer på eller smitte med COVID-19 samt nære kontakter. Du kan finde dem her i FAQ’en.
 
Er du påvist syg med COVID-19, skal du gå i selvisolation og gøre følgende:
1) Læs og følg SDU’s retningslinjer for studerende med symptomer på eller smitte med COVID-19 samt nære kontakter. Du kan finde dem her i FAQ’en.
2) Giv straks SDU besked om at du er påvist syg, ved at skrive via Corona-knappen i SPOC.
3) Følg SDU’s regler for sygdom og eksamen, som du kan finde her.

SDU følger til hver en tid myndighedernes anbefalinger og planlægger eksamen, så du kan føle dig tryg og holde afstand. Derfor tilbyder SDU ikke yderligere særlige forholdsregler, hvis ingen af de ovenstående situationer gør sig gældende i forhold til dig.
EKSAMEN: Jeg er bekymret for, at Corona-situationen påvirker min gruppeeksamen – hvad gør jeg?

Det kommer an på den konkrete situation.

Den skriftlige del af eksamen

Afleverer du og din gruppe et skriftligt produkt i forbindelse med eksamen, er der gode chancer for, at aflevering ikke bliver berørt af Corona-situationen. Dog, skulle du selv være syg med COVID-19 og skulle din sygdom forløbe på en måde, som gør, at du ikke kan medvirke til udarbejdelsen af din gruppes produkt, skal du følge SDU’s regler for sygdom ved eksamen.

Den mundtlige del af eksamen

Skal du og din gruppe op til en mundtlig eksamen, og påvirker Corona-situationen din deltagelse negativt, vil det ikke nødvendigvis påvirke den mundtlige eksamen for de øvrige i din gruppe. Ifølge eksamensbekendtgørelsen skal den mundtlige eksamen tilrettelægges således, at der kan foretages en individuel bedømmelse af den studerendes præstation. Skulle du selv være syg med COVID-19, skal du følge SDU’s regler for sygdom ved eksamen.

EKSAMEN: Hvad skal jeg være opmærksom på ift. eksaminer?

Eksaminer afvikles som planlagt i det normale pensum. Hvis nedlukningen af SDU påvirker dit studieforløb, prøver SDU at afhjælpe dig bedst muligt.

Eksamensform:

Eksamensformen fremgår af fagbeskrivelsen, og du kan som udgangspunkt regne med, at eksamensformen er den samme ved omprøven, som ved den ordinære prøve. Der kan dog være undtagelser, hvis fx eksamensformer for den ordinære og omprøve i forvejen jf. studieordningen ikke har været fastlagt til en og samme eksamensform.

Hold dig opdateret på mitsdu.dk/corona, via Blackboard/itslearning og din SDU-mail eller henvend dig via de sædvanlige kanaler, hvis du er i tvivl.

EKSAMEN: Kan jeg få udskudt min indleveringsfrist nu, da SDU er lukket?

Eventuel udskydelse af indleveringsfristen ifm. praktik, det projektorienterede forløb/projekt/bachelorprojekt/speciale eller lignende vil bero på en konkret vurdering.

Det anbefales, at du så vidt muligt venter med at søge, til du kender den samlede forsinkelse, lukningen af SDU har medført.

Henvend dig venligst til dit studienævn, hvis det bliver nødvendigt.

SPECIALE og andre større/afsluttende opgaver: Jeg er i gang med mit speciale, men havde forventet at være længere fremme – hvad gør jeg?
Søg vejledning og sparring
Kontakt Studie- og trivselsvejledningen, som kan hjælpe dig med planlægning, struktur, overblik, projektstyring, studietekniske fifs og tricks, motivation og generel sparring. Du kan også søge tips, tricks og sparring gennem Studie- og trivselsvejledningens fælles Facebook-side ”SDU - Os der skriver speciale”.
 
Undersøg dine muligheder
Overvejer du at søge dispensation for udsættelse af afleveringsfristen, er det en god idé at du starter med at kontakte vejledningen eller studienævnet på dit studie i god tid og afklarer mulighederne i dit konkrete tilfælde. På din studieside på MitSDU finder du kontaktinformationer og information om, hvordan du søger om dispensation.
 
Værd at nævne
Får du en ny afleveringsfrist gennem dispensation, er det værd at nævne, at du stadig kan aflevere til den oprindelige frist, skulle du blive klar til det. Det er også værd at nævne, at det faktum, at du har fået dispensation, ikke påvirker bedømmelsen. Husk dog at søge i god tid, hvis det er det, du beslutter dig for og forhør dig på dit studie – hos vejledningen eller dit studienævn – hvilke frister der er. Mangler du klip i forbindelse med din SU, kan du søge tillægsklip – læs mere om det her på MitSDU.
UNDERVISNING: På min uddannelse er tilstedeværelse til undervisning en del af prøveformen for at bestå, men hvad gør jeg…

…hvis jeg er i øget risiko for et alvorligt sygdomsforløb ved COVID-19,
...hvis jeg er nær kontakt til en person, der er påvist syg med COVID-19,
…hvis jeg har symptomer på COVID-19 eller
…hvis jeg er påvist syg med COVID-19?

Er du i øget risiko for et alvorligt sygdomsforløb ved COVID-19,
vil SDU gerne i kontakt med dig, så vi sammen kan få en dialog om, hvordan du skal forholde dig i forhold til dit studie. Kontakt SDU via Corona-knappen i SPOC.

Er du nær kontakt til en person, der er påvist syg med COVID-19, skal du gå i selvisolation og gør følgende:
1) Læs og følg SDU’s retningslinjer for studerende med symptomer på eller smitte med COVID-19 samt nære kontakter. Du kan finde dem her i FAQ’en.
2) Kontakt en medstuderende, som du fx vil kunne gennemgå stoffet med, hvis du går glip af undervisning med fysisk fremmøde.
3) Kontakt SDU via Corona-knappen i SPOC, hvis dit fravær er i en sådan grad, at du risikerer ikke at opfylde et eventuelt krav om tilstedeværelse for at bestå et givent fag. Du vil herefter blive kontaktet af en medarbejder tæt på din uddannelse og vejledt i forhold til det videre forløb. Bemærk: Er du studerende på Det Sundhedsvidenskabelige Fakultet og har du praktisk undervisning eller undervisning, hvor der er dispenseret fra afstandskravet, skal du kontakte fakultetet via Corona-knappen i SPOC for en konkret vurdering af din situation.

Har du symptomer på COVID-19, skal du gå i selvisolation og gør følgende:
1) Læs og følg SDU’s retningslinjer for studerende med symptomer på eller smitte med COVID-19 samt nære kontakter. Du kan finde dem her i FAQ’en.
2) Ved symptomer på COVID-19, er det vigtigt, at du ikke møder fysisk op på campus. Du skal isolere dig og lad dig teste jf. myndighedernes vejledning. Ved undervisning med fysisk fremmøde opfordres du til at kontakte en medstuderende, som har deltaget i undervisningen, og som fx vil kunne gennemgå stoffet med dig.
3) Kontakt SDU via Corona-knappen i SPOC, hvis dit fravær er i en sådan grad, at du risikerer ikke at opfylde et eventuelt krav om tilstedeværelse for at bestå et givent fag. Du vil herefter blive kontaktet af en medarbejder tæt på din uddannelse og vejledt i forhold til det videre forløb.
 
Er du påvist syg med COVID-19, skal du gå i selvisolation og gør følgende:
1) Læs og følg SDU’s retningslinjer for studerende med symptomer på eller smitte med COVID-19 samt nære kontakter. Du kan finde dem her i FAQ’en.
2) Giv straks SDU besked om at du er påvist syg ved at skrive via Corona-knappen i SPOC.
3) Følg SDU’s regler for sygdom og eksamen, som du kan finde her.

UNDERVISNING: Hvor vil jeg kunne se, hvordan undervisning i forårssemestret afholdes?
Med forbehold for at myndighederne udmelder nye retningslinjer, kan du tilgå dit skema via Blackboard and/or itslearning (efterfølgeren for Blackboard). Skemaet vil i itslearning fremgå i løbet af uge 3 (18. - 24. januar).
Som altid anbefaler vi også, at du holder dig opdateret via din SDU-mail.
PROJEKTORIENTERET FORLØB: Skal jeg møde op til praktik eller projektorienteret forløb som vanligt?

Du skal selv holde dig orienteret i praktikstedets/virksomhedens informationer om situationen. Er dit praktiksted berørt af udbruddet af coronavirus COVID-19, vil der i det omfang det er muligt, blive tilrettelagt erstatning. Du skal desuden regne med, at eventuel erstatning kan blive planlagt til afholdelse på de tidspunkter, hvor det er praktisk muligt.

KLINIKOPHOLD: Min afdeling har aflyst mit klinikophold – hvad gør jeg?

Aflyses dit klinikophold som en direkte konsekvens af udbruddet af coronavirus COVID-19, prøver SDU at afhjælpe dig bedst muligt. Vi beder dig melde aflysningen ind til uddannelsesjura@sdu.dk og samtidig give besked til praktikmedicin@health.sdu.dk.

Trivsel

Jeg kan ikke få min studiehverdag til at hænge sammen, hvad gør jeg?
Planlæg din dag grundigt
Det er vigtigt at planlægge konkrete mål og aktiviteter i løbet af sin dag. Vær realistisk, prioriter i dagens opgaver og hold dig orienteret på Blackboard ift. deadlines og fagligt indhold. Arbejd på at sænke baren, omstændighederne kan have en stor indflydelse på din koncentration og ramme for at studere.
Se dette webinar, som kan gøre dig klogere på netop dette emne og tilmeld dig det kommende webinar.
Jeg er bange for at jeg ikke bliver klar til eksamen
Dine eksamener vil i udgangspunktet blive afholdt som planlagt. Der kan være mange ting omkring eksamen, som der ikke er svar på. Hold derfor øje med din studieside her på MitSDU og Blackboard, hvor der løbende kommer flere informationer.
Studie-og trivselsvejledningen afholder desuden en online webinarrække, hvor der bliver fokuseret på eksamensforberedelse.
Jeg er nervøs for at min familie bliver syge, hvis jeg vil være sammen med dem i julen.

Det kan vi godt forstå

Det fylder meget for mange mennesker for tiden. Hvis du følger myndighedernes anbefalinger, gør du, hvad du kan. Du kan læse anbefalingerne her.

Jeg mangler nogen at sparre med om det faglige indhold

Skab kontakt til dine medstuderende
Aftal rammer for at I fx mødes 20 minutter hver morgen kl. 8 i et digitalt møderum som fx Skype, Teams, Zoom osv. Vær aktiv til online undervisning og gruppemøder, få stillet spørgsmål og del dine tanker til det faglige indhold.

Kan jeg mødes med en studie-/trivselsvejleder nu, da SDU er delvist lukket igen?
Ja, det kan du i hvert fald
Mødet kan forgå online eller via telefon. Se, hvordan du booker os på MitSDU.
Jeg bliver færdig lige om lidt. Jeg er nervøs for om jeg kan få job.

Vi kan godt forstå, at du kan være bekymret for om der er job til dig. Arbejdsmarkedet ser lige nu anderledes ud end for blot et par måneder siden for nogle brancher.

Det er okay at være bekymret
Du glæder dig sikkert til at blive færdig med din uddannelse og er spændt på hvilket job, der bliver dit første. Nu kan tanker som ”er der overhovedet et job til mig” eller ”nu kan jeg ikke få mit drømmejob” dukke op i bevidstheden. De tanker skal der også være plads til, men sørg for at de ikke vokser sig for store, inden du gør noget ved det. Der er fortsat mange brancher, som har brug for at ansætte - og corona-epidemien får også en ende.

Sæt dig ind i virksomhedens situation og hav styr på dine kompetencer
Fordi arbejdsmarkedet har ændret sig, betyder det, at det er vigtigt, at du er ekstra skarp på, hvad du kan med din uddannelse og hvordan du kan skabe værdi for virksomheden. Det er også vigtigt, at du sætter dig ind i, hvilket behov de forskellige virksomheder har og hvilken situation de står i. Få hjælp på karrierevejledningens sider.

Følg arbejdsmarkedets udvikling
Vi kender ikke det endelige omfang endnu, men i karrierevejledningen holder vi os hele tiden opdateret på, hvordan arbejdsmarkedet udvikler sig og vil meget gerne tale med dig om, hvilken betydning denne situation har for dig.

Snak med nogen
Book en tid med en karrierevejleder, hvor I kan snakke om det, der fylder mest for dig.


Jeg er bekymret for om der er plads til mig på arbejdsmarkedet, mens jeg er studerende?

Det er helt ok at være bekymret for, om du kan få et studiejob, praktik eller andet. Arbejdsmarkedet ser også anderledes ud end for blot et par måneder siden, men der er heldigvis stadig mange muligheder. Der er stadig brug for studentermedhjælpere i mange virksomheder og du kan også prøve din faglighed af i et frivilligt job, skrive projekt sammen med en virksomhed eller komme i projektorienteret forløb. Det er gode muligheder for at få erfaring, der kan hjælpe dig til at få job, når du er færdig.
Book en tid med en karrierevejleder, hvor I kan snakke om, hvordan du kan komme ind på arbejdsmarkedet mens du er studerende.

 
Kan jeg stadig mødes med en karrierevejleder?

Ja, det kan du bestemt.

Du bestemmer selv, om mødet skal foregå på telefon eller over Zoom. Se hvor og hvordan du booker en samtale på MitSDU.

Digitalt, IT & print

Hvad gør jeg, hvis jeg har brug for at printe?

Du bestiller dine print i SDU’s webshop.

Alle studerende på SDU, som ikke har adgang til campus under Corona-nedlukningen, har nu mulighed for i begrænset omfang at printe via Grafisk Center, SDU, uden betaling. Muligheden gælder i den periode, hvor du ikke har adgang til campus, det vil sige, indtil regeringen igen åbner universiteterne.

Sådan gør du:

 • Følg link og bestil i shoppen
 • Når din ordre er printet, modtager du en mail fra Grafisk Center, om at ordren ligger klar til afhentning, med information om, hvor præcist på campus du kan hente dit print.

Er du studerende på SDU Esbjerg, Kolding, Slagelse eller Sønderborg, sender vi dine print med intern post, hvorefter du bliver kontaktet, når dine print er ankommet.

Hvad gør SDU for at klæde undervisere på til online undervisning og eksamen?

SDU’s undervisere bliver klædt på gennem særlig oprettet support og information på fakulteterne og SDU’s intranet.
Der er mulighed for at lade sig inspirere:

 • af vejledninger om online forelæsninger og øvelsestimer
 • af tips og tricks om at lave aktiverende undervisning online og
 • af tips og tricks til at indtage rollen som online underviser eller eksaminator

Ved siden af vejledningerne tilbyder SDU også daglige drop-in sessioner online.

Har du spørgsmål til din undervisning, skal du først og fremmest kontakte din underviser. Øvrige kommentarer – både ros og ris – modtages gerne på dit fakultet ved henvendelse via corona-knappen på spoc.sdu.dk.

Har mit fakultet information om online muligheder for studerende?

Ja, det har fakulteterne - se herunder, hvor

Det Humanistiske Fakultet: Det digitale universitet
Det Naturvidenskabelige Fakultet: Som studerende orienteres du løbende via Announcements på årgangsorganisationer på Blackboard.
Det Samfundsvidenskabelige Fakultet: Digital undervisning på SAMF
Det Sundhedsvidenskabelige Fakultet: Digital undervisning på SUND
Det Tekniske Fakultet: Gode råd om at studere online på TEK

IT-Sikkerhed: Har du fået en mistænkelig mail?
Lad være med at klikke på den og læs mere om cybertruslen set i lyset af COVID-19-situationen her på MitSDU.

Bibliotek

Jeg vil gerne låne eller aflevere en bog - hvordan gør jeg det?

Der er lukket for fysisk adgang til biblioteket i øjeblikket.

Lån af materialer
Du kan bestille materialer via bibliotekets hjemmeside eller via bibliotekets katalog: www.sdu.dk/ebib. Når bogen er klar til afhentning, får du en mail.

Aflevering af materialer
Skal du aflevere en lånt bog eller andre materialer, kan du gøre det igennem vores sluseordning - se mere her.

Se bibliotekets åbningstider her.

Jeg er i gang med en opgave og vil gerne have hjælp af en bibliotekar til at søge litteratur/information – hvordan får jeg det?
Du kan kontakte biblioteket pr. telefon (6550 2622) eller pr. email: sdub@bib.sdu.dk.
Du kan også bruge vores ”Book en bibliotekar formular”. Så bliver du kontaktet af en bibliotekar, som kan hjælpe dig pr. telefon eller e-mail.
Har jeg adgang til elektroniske materialer?
Ja – det har du. Adgangen fungerer som den plejer. Der er adgang til bibliotekets e-bøger, databaser og elektroniske artikler her. Brug dit SDU login til at få adgang.
Hvis du har brug for hjælp til at logge ind, kontakt Licenskontoret på: e-tss@bib.sdu.dk eller på 6550 2632. Vi sidder klar mandag-fredag kl. 9-15.
Jeg har problemer med at få adgang til elektronisk materiale - hvad gør jeg?
Hvis du har problemer med din fjernadgang kan du finde hjælp her.
Jeg fandt ikke svar...
Bibliotekets personale er klar ved telefoner og e-mail og du kan se kontaktoplysninger samt øvrig information her.

SU & SPS

Jeg har spørgsmål vedr. min SU i forbindelse med COVID-19 – hvad gør jeg?
Læs mere på SU-styrelsens hjemmeside.
Hvad skal jeg være opmærksom på ifm. ungdomskortet?
Orientér dig på ungdomskort.dk for information om rabatter i forlængelse af COVID-19 hos dit trafikselskab. Øvrig information kan du finde her på MitSDU.
Hvad sker der med min SPS?
I øjeblikket tilbyder vi støtte gennem digitale møder. Kontakt din rådgiver, læsevejleder eller, hvis du er ny studerende på SDU, SPS-administrationen på sps@sdu.dk, hvis du gerne vil lave en aftale. Du kan desuden få support online, hvis dit IT-udstyr fejler.
Hvor kan jeg hente mine hjælpemidler (fx it-udstyr, bord, lampe, stol)?
Du kan få udleveret dine hjælpemidler fra SPS. Kontakt SPS-administrationen på sps@sdu.dk, som har hjælpemidlerne opmagasineret.

SDU's side om ny Coronavirus (COVID-19)

Ny på SDU

Find din studiestartsside her

Studiestart

Studerende ved SDU og smittet med COVID-19?

Giv SDU besked via SPOC.

SPOC

Har du brug for vejledning i forhold til studiespecifikke ting?

F.eks. i forhold til dispensationer, undervisning, eksamen, studieplaner m.m

Studievejledning på fakulteterne

Vejledningsmulighederne på SDU

Vi er mange, som kan hjælpe dig, hvis du har spørgsmål, bekymringer m.m.

Vejledning

Myndighedernes smitte|stop app

Som SDU-studerende er det op til dig, om du vil bruge appen.

Læs mere om appen her på smittestop.dk