Skip to main content

FAQ til studerende på SDU

SENEST OPDATERET D. 21.9.2021

 

 Godt at vide (OPDATERET)

Det korte svar er:
Fordi myndighederne har vurderet, at Covid-19 ikke længere betragtes som en samfundskritisk sygdom – se evt. SDU’s udmelding fra 13. september.

Det lange svar er:
Uddannelses- og Forskningsministeriet har løbende under pandemien udgivet retningslinjer for de videregående uddannelsesinstitutioner. Med bortfald af restriktioner i samfundet, fordi Covid-19 ikke længere er klassificeret som samfundskritisk, blev retningslinjer for videregående uddannelsesinstitutioner erstattet med Sundhedsstyrelsens retningslinjer og anbefalinger.
På SDU holder vi desuden fortsat fast i de gode principper: Forsigtighed, rummelighed og tillid. Håbet er, at medarbejdere og studerende fortsat vil følge principperne og udvise sund fornuft.

Du skal følge Sundhedsstyrelsens retningslinjer og anbefalinger.
Så, når du møder fysisk op eller vil mødes med nogle medstuderende i fredagsbaren, følg Sundhedsstyrelsens råd til at forebygge smitte.
Klik her for at finde svaret.
Orienter dine medstuderende, undervisere eller andre på SDU, som du har etableret nær kontakt med i smitteperioden. Se mere i Sundhedsstyrelsens vejledning Til dig, der er testet positiv for ny coronavirus.
Kontakt en SDU-medarbejder tæt på din uddannelse, hvis du skal have hjælp til at informere eventuelle relevante personer, der kan have været en nær kontakt. Er du i tvivl, skriv til SDU via Corona-knappen i SPOC.

Studie- eller hytteture arrangeres efter gældende regler og i overensstemmelse med Sundhedsstyrelsens generelle smitteforebyggende anbefalinger.

Studie- eller hytteture med overnatning er tilladt og afholdes ligeledes jf. myndighedernes anbefalinger.

Dette gælder også ture ifm. studiestarten.

Er du studerende og har fået formidlet en bolig gennem SDU – særligt for internationale studerende

Studerende, hvor SDU har formidlet en bolig via SDU’s boligformidling, skal selvisolere sig i eget hjem i det omfang det er muligt jf. Sundhedsstyrelsens retningslinjer. SDU tilbyder som udgangspunkt ikke genhusning, men hvis selvisolation ikke er muligt for dig, kan du kontakte kommunen med henblik på isolationsophold i anden bolig. SDU’s boligformidling hjælper gerne med kontakt til kommunen og andre praktiske spørgsmål samt information for håndtering af selvisolation på forsvarlig vis i boligen.
Kontakt SDU’s boligformidling på bolig@sdu.dk.

Er du studerende og har du ikke fået formidlet en bolig gennem SDU

Sundhedsstyrelsen anbefaler selvisolation for bestemte grupper personer. Hvis det ikke er muligt at selvisolere sig i eget hjem, tilbyder kommunen isolationsophold på ekstern isolationsfacilitet til personer, som ikke kan etablere og opretholde selvisolation i eget hjem. Der er et begrænset antal isolationspladser, og det er kommunen, der vurderer om de skal bringes i anvendelse. Læs mere om selvisolation på Sundhedsstyrelsens hjemmeside.

Læs mere på SU-styrelsens hjemmeside.

Undervisning, eksamen, klinikophold mv. (OPDATERET)

Covid-19 betragtes pr. 10. september 2021 ikke længere som en samfundskritisk sygdom, og derfor:

Hvis du er færdigvaccineret, behøver du ikke følge særlige anbefalinger - se Sundhedsstyrelsens Anbefalinger til dig, der er vaccineret.

Hvis du ikke kan vaccineres, og mener du, at din situation påvirker dit studie i en sådan grad, at du overvejer at søge dit studienævn ifm. usædvanlige forhold, vil afgørelse være baseret på en konkret vurdering af din situation. Umiddelbart vil det, at du ikke kan vaccineres, dog ikke kunne betragtes som et usædvanligt forhold. Afgørelse vil yderligere være betinget af, at de muligheder, SDU evt. kan tilbyde, er praktisk og ressourcemæssigt mulige. På studiesiden på MitSDU finder du nærmere oplysninger om, hvordan du søger dit studienævn. Bemærk, at du skal medsende dokumentation.

Hvis du af andre grunde ikke er vaccineret, kan SDU ikke tilbyde at etablere særlige muligheder ift. dit studie begrundet i, at du ikke er vaccineret.

Hvis du er pårørende til en person i øget risiko, se Sundhedsstyrelsens gode råd.

Covid-19 betragtes pr. 10. september 2021 ikke længere som en samfundskritisk sygdom, og derfor kan SDU ikke tilbyde at etablere særlige muligheder ift. dit studie begrundet i, at du ikke er vaccineret.

Hvis du ikke kan vaccineres, og mener du, at din situation påvirker dit studie i en sådan grad, at du overvejer at søge dit studienævn ifm. usædvanlige forhold, vil afgørelse være baseret på en konkret vurdering af din situation. Umiddelbart vil det, at du ikke kan vaccineres, dog ikke kunne betragtes som et usædvanligt forhold. Afgørelse vil yderligere være betinget af, at de muligheder, SDU evt. kan tilbyde, er praktisk og ressourcemæssigt mulige. På din studieside på MitSDU finder du nærmere oplysninger om, hvordan du søger dispensation fra de regler der gælder på din uddannelse hos dit studienævn. 

Er dit studie påvirket af situationen, fordi du fx skal isolere dig sammen med dit barn på grund af symptomer eller lignende, kan du kontakte en medstuderende, som du fx vil kunne gennemgå stoffet med, hvis du går glip af undervisning (med fysisk fremmøde).

Derudover er følgende godt at vide:

Studerende på Det Humanistiske Fakultet

Får du fravær på dit studie og er fraværet i en sådan grad, at du risikerer ikke at opfylde et eventuelt krav om tilstedeværelse for at bestå, vil du skulle bestå ved en anden eksamensform. Find og læs fagbeskrivelsen for det konkrete fag via din studieside på MitSDU.

Studerende på Det Naturvidenskabelige Fakultet, Det Sundhedsvidenskabelige Fakultet eller Det Tekniske Fakultet

Får du fravær på dit studie og er fraværet i en sådan grad, at du er i tvivl om, hvorvidt du risikerer at opfylde et eventuelt krav om tilstedeværelse for at bestå, er du velkommen til at kontakte fakultetet ved at skrive via Corona-knappen i SPOC.

Studerende på Det Samfundsvidenskabelige Fakultet

Får du fravær på dit studie og er fraværet i en sådan grad, at du er i tvivl om dit videre studieforløb, er du velkommen til at kontakte fakultetet ved at skrive via Corona-knappen i SPOC.
Hvis du læser HD eller en masteruddannelse, så kontakt da venligst din studiekoordinator.

Universitetet er i overensstemmelse med myndighedernes retningslinjer åbent igen, og fysisk undervisning afholdes derfor som planlagt.

Enkelte aktiviteter kan blive afholdt online, men universitetet er ikke forpligtet til at gøre uddannelsesaktiviteter tilgængeligt online.

Via dit skema kan du se, hvor og hvordan aktiviteter på din uddannelse afholdes. Hold dig løbende opdateret via din SDU-mail og itslearning, som du kan få adgang til fra Log-ind ikonet øverst til højre på MitSDU.

Søg vejledning og sparring
Kontakt Studie- og trivselsvejledningen, som kan hjælpe dig med planlægning, struktur, overblik, projektstyring, studietekniske fifs og tricks, motivation og generel sparring. Du kan også søge tips, tricks og sparring gennem Studie- og trivselsvejledningens fælles Facebook-side ”SDU - Os der skriver speciale”.
 
Undersøg dine muligheder
Overvejer du at søge dispensation for udsættelse af afleveringsfristen, er det en god idé at du starter med at kontakte vejledningen eller studienævnet på dit studie i god tid og afklarer mulighederne i dit konkrete tilfælde. På din studieside på MitSDU finder du kontaktinformationer og information om, hvordan du søger om dispensation.
 
Værd at nævne
Får du en ny afleveringsfrist gennem dispensation, er det værd at nævne, at du stadig kan aflevere til den oprindelige frist, skulle du blive klar til det. Det er også værd at nævne, at det faktum, at du har fået dispensation, ikke påvirker bedømmelsen. Husk dog at søge i god tid, hvis det er det, du beslutter dig for og forhør dig på dit studie – hos vejledningen eller dit studienævn – hvilke frister der er. Mangler du klip i forbindelse med din SU, kan du søge tillægsklip – læs mere om det her på MitSDU.

Aflyses dit klinikophold som en direkte konsekvens af udbruddet af coronavirus COVID-19, prøver SDU at afhjælpe dig bedst muligt. Vi beder dig melde aflysningen ind til uddannelsesjura@sdu.dk og samtidig give besked til praktikmedicin@health.sdu.dk.

Internationalt

SDU følger generelt myndighedernes anvisninger, som fra 21. april har påbegyndt en gradvis lempelse af rejserestriktionerne.

SDU anbefaler meget kraftigt universitetets studerende til at følge de til enhver tid gældende rejseanvisninger fra myndighederne.

Hvis du selv beslutter at rejse på et længerevarende ophold i udlandet, sker det på egen risiko. Du bør være opmærksom på:

  • at det pågældende lands myndigheder tillader ind-/udrejse for studerende (anerkendelsesværdige formål)
  • at du er dækket af forsikring, også i tilfælde af at du skal behandles for COVID-19 i det pågældende land
  • at værtsstedet finder det forsvarligt, at studerende ankommer og opholder sig på værtstedet
  • at Danmark kan have særlige indrejseregler for borger med og uden dansk statsborgerskab eller bopæl på det tidspunkt, du vil rejse hjem igen

Mere information

I FAQ’en på SDU International’s Study Abroad finder du mere information – her kan du bl.a. finde information om SDU’s anbefalinger omkring rejser, råd til forsikring, information om legater, mv.. FAQ’en opdateres jævnligt. Gå ind på din studieside og klik dig ind på 'Udlandsophold'.

Du kan også læse mere på Uddannelses- og forskningsministeriets hjemmeside, hvor du finder en FAQ henvendt til studerende, som skal på udlandsophold.

Øvrige overvejelser

Er du i tvivl om dit studieophold eller vil du gerne tale om dine overvejelser med nogen, er du velkommen til at kontakte SDU International.

Kontakt

Kontakt SDU International via spoc.sdu.dk eller på 6550 2264 i hverdagene mellem kl. 10-14.

Hold dig opdateret på nyidanmark.dk.

Klik dig ind på den engelske udgave af denne FAQ og læs mere under sektionen 'International'.

Genåbning & trivsel (OPDATERET)

Planlæg dagen, se evt. webinar om “Planlæg din studiedag”. Gå ind på din studieside > Hjælp og vejledning > Vejledningsmuligheder på SDU > Studie og trivselsvejledningen.

Pak tasken.

Husk madpakke (hvis kantinen er lukket).

Overvej om du skal være på universitetet hele dagen, eller om du også skal studere online/hjemme?

Hvilke aktiviteter skal være med fysisk fremmøde, og hvad skal være online/hjemmefra?

Smalltalk: Forbered nogle spørgsmål til andre, vær lyttende og spørg ind, hvis det er svært at starte eller holde en samtale i gang. Andre kan have det anderledes med genåbningen end du.

Du har i meget lang tid skulle forholde dig til en virkelighed med restriktioner og begrænsninger. Du er måske startet på universitetet under nedlukningen, og dit tilhørsforhold til studiet og dine medstuderende er derfor påvirket af dette. Samtidig er det også blevet en del af din hverdag at have undervisning online og have friheden til at høre forelæsningen i sofaen. Det er helt okay at føle en nervøsitet over dette skift, der kommer til at være. Vi vil råde dig til at sige højt, hvis du er nervøs. Det er først, når du giver udtryk for din nervøsitet, at folk omkring dig har mulighed for at tage hensyn, give plads og hjælpe dig på vej.

Hvis du trives godt derhjemme, kan det være udfordrende at skulle tilbage på universitetet. Fortæl folk, at du synes, det er svært. Giv dig selv mulighed for en langsom tilbagevenden. Det kan fx være ved at tale med studiegruppen om, at I stadig kan tage noget af arbejdet hjemmefra, så alt ikke er 100 % fremmøde.

Hvis du er nervøs for at vende tilbage til campus pga. risiko for smitte, vil vi anbefale dig at holde øje med SDU’s Corona-FAQ, som opdateres løbende. Derudover er du velkommen til at skrive en mail til os på vejledning@sdu.dk, hvis du har brug for nogen at snakke med om din nervøsitet ift. genåbningen.

Du kan lytte til Studie- og trivselsvejledernes podcast ’Studielivet’.

I første afsnit giver forsker Ane Qvortrup gode råd om det at vende tilbage efter Corona. Hun har lavet systematiske undersøgelser af den undervisning, der har været under Corona - og konsekvenserne af den.

Find 'Studielivet', der hvor du plejer at finde dine podcasts.

Hvad kan jeg selv gøre? Tage initiativ - hvis initiativet ikke findes endnu, skab det. Spørg om andre vil hjælpe dig.

Hold øje med arrangementer i Studenterorganisationerne.

Hold øje med faglige fællesskaber på itslearning, via opslagstavlen, som du kan tilgå fra din studieside > Studieliv og de sociale medier.

Tal med en på dit fakultet, en faglig vejleder eller måske en forsker, hvis du har en idé til et arrangement.

Det må være benhårdt at være startet som universitetsstuderende under pandemien! Vi kan godt forstå, hvis det på mange måder har været modsat alle de forventninger, du måske havde, da du søgte ind på studiet. Det sociale har været udfordret, og det har ensomheden måske også.

Når vi nu så småt vender tilbage til en virkelighed, hvor der i højere grad vil være fysisk fremmøde på campus, vil vi råde dig til at prioritere at komme til den fysiske undervisning. På den måde er du med til at dyrke det faglige fællesskab, som kan skabe et tilhørsforhold til universitetet.

Derudover kan det være en fordel at lægge sin studietid på campus. Det vil sige, at du studerer, når du fysisk er på universitetet og holder fri, når du er derhjemme. Alt der involverer læsning, løse opgaver, revidere noter og deltage i studiegruppen kan af mange årsager være en fordel at gøre på universitetet. En af fordelene er blandt andet, at du vil føle et større tilhørsforhold til dit uddannelsessted. Derudover forestiller vi os, at der kan være et øget behov for at holde fri, da du højest sandsynligt vil være meget træt i den første tid efter genåbningen. Derfor kan det være smart at vide, at du har fri, når du lander hjemme i de vante omgivelser.

Sidst vil vi råde dig til at orientere dig i de arrangementer, der foregår på universitet. Du kan blandt andet holde dig orienteret via opslagstavlen på din studieside > Studieliv - eller på itslearning. 

Under pandemien har mange studerende oplevet at have manglende eller lav motivation ift. studiet. Dette er helt naturligt, også når der ikke er en pandemi i omløb. Det ændrer dog ikke på, at følelsen er ægte og skal tages seriøst.

Vi kan ikke garantere, at din motivation automatisk stiger til skyerne, idet du vender fysisk tilbage til universitetet. Det er vigtigt for os at pointere, at motivation ikke er statisk. Du kan ikke være lige motiveret for alle opgaver hele tiden. Første skridt er at rette opmærksomhed mod din motivation. Hvornår er du særligt motiveret for noget, og hvornår er du overhovedet ikke motiveret? Kan du prøve at overføre nogle af de ting, der motiverer dig til de opgaver, hvor motivationen er udfordret? Først når opmærksomheden er på motivationen, har du mulighed for at ændre nogle uhensigtsmæssige mønstre.

Det vil også give mening at se vores webinar "Skru op for din motivation”, hvor du kan lære, hvordan du tager ejerskab over din motivation. Gå ind på din studieside > Hjælp og vejledning > Vejledningsmuligheder på SDU > Studie og trivselsvejledningen.

Sidst men ikke mindst er du velkommen til at skrive en mail til os på vejledning@sdu.dk, hvis du har brug for nogen at snakke med om din manglende eller udfordrede motivation.

Under pandemien har der ikke været den sociale “støj”, der til tider kan overdøve det faglige. Det kan derfor have været meget tydeligt, hvis der er nogle fag eller en faglighed, som du er usikker på. Derudover har dit studie uden tvivl været påvirket af omstændighederne de sidste halvandet år, og det kan derfor være, at studiet ikke helt lever op til dine forventninger. Måske har du ligefrem oplevet studietvivl?

Vi kan ikke garantere dig, at disse tanker og følelser forsvinder, når du kommer tilbage til campus, men vi vil råde dig til at give det lidt tid, så du kan mærke efter, hvorvidt genåbningen giver det positive skift, som du har ventet på.

Hvis du stadig oplever studietvivl, vil vi anbefale dig at skrive en mail til os på vejledning@sdu.dk, så vi sammen kan få en snak om din tvivl. Derudover kan du se vores webinarer om, hvordan du planlægger din studiedag, om studiegrupper, om stress og travlhed eller om motivation. Måske vil det give dig nogle nye perspektiver på din studietvivl. Gå ind på din studieside > Hjælp og vejledning > Vejledningsmuligheder på SDU > Studie og trivselsvejledningen.

Derudover vil det give mening at kontakte din studievejleder eller faglige vejleder på dit fagmiljø, hvis du ikke helt ved, hvad der bliver forventet af dig i et specifikt fag, eller hvis du er usikker på fagenes indhold i det kommende semester. Du vil kunne finde frem til lige præcis din kontaktperson via din studieside.

Måske en karrierevejledning også kunne være noget? Her kan du også få en snak og sparring omkring din tvivl, og karrierevejledere har også et perspektiv ift. fremtiden, karriere og job. Du kan læse mere om karrierevejledning og også booke en tid MitSDU.

Når vi alle vender tilbage, vender vi tilbage efter den vildeste øvelse. Det har været en øvelse i, hvordan vi reagerer i isolation og for nogles vedkommende ensomhed. Ligesom i alle andre aspekter reagerer vi mennesker forskelligt, og det gælder selvfølgelig også i forbindelse med konsekvenserne af pandemien. Vi vil derfor råde til at vise hensyn til hinanden.

Spørg ind til, hvordan dine studiekammerater egentlig har det og erkend, at vi alle lige har brug for noget tid til at vende tilbage til verden udenfor vores egne fire vægge. Hvis du gør dig mange tanker om genåbningen, eller er du nervøs for, hvordan det bliver for dig at komme tilbage til campus, er du meget velkommen til at skrive en mail til os på vejledning@sdu.dk, så vi kan få en snak om dine tanker.

Ja, det kan du i hvert fald
Se, hvordan du booker en vejledning via din studieside > Hjælp og vejledning > Vejledningsmuligheder på SDU > Studie og trivselsvejledningen.

Vi kan godt forstå, at du kan være bekymret for om der er job til dig. Arbejdsmarkedet ser lige nu anderledes ud end for blot et par måneder siden for nogle brancher.

Det er okay at være bekymret
Du glæder dig sikkert til at blive færdig med din uddannelse og er spændt på hvilket job, der bliver dit første. Nu kan tanker som ”er der overhovedet et job til mig” eller ”nu kan jeg ikke få mit drømmejob” dukke op i bevidstheden. De tanker skal der også være plads til, men sørg for at de ikke vokser sig for store, inden du gør noget ved det. Der er fortsat mange brancher, som har brug for at ansætte - og corona-epidemien får også en ende.

Sæt dig ind i virksomhedens situation og hav styr på dine kompetencer
Fordi arbejdsmarkedet har ændret sig, betyder det, at det er vigtigt, at du er ekstra skarp på, hvad du kan med din uddannelse og hvordan du kan skabe værdi for virksomheden. Det er også vigtigt, at du sætter dig ind i, hvilket behov de forskellige virksomheder har og hvilken situation de står i. Få hjælp på karrierevejledningens sider.

Følg arbejdsmarkedets udvikling
Vi kender ikke det endelige omfang endnu, men i karrierevejledningen holder vi os hele tiden opdateret på, hvordan arbejdsmarkedet udvikler sig og vil meget gerne tale med dig om, hvilken betydning denne situation har for dig.

Snak med nogen
Book en tid med en karrierevejleder, hvor I kan snakke om det, der fylder mest for dig.


Det er helt ok at være bekymret for, om du kan få et studiejob, praktik eller andet. Arbejdsmarkedet ser også anderledes ud end for blot et par måneder siden, men der er heldigvis stadig mange muligheder. Der er stadig brug for studentermedhjælpere i mange virksomheder og du kan også prøve din faglighed af i et frivilligt job, skrive projekt sammen med en virksomhed eller komme i projektorienteret forløb. Det er gode muligheder for at få erfaring, der kan hjælpe dig til at få job, når du er færdig.
Book en tid med en karrierevejleder, hvor I kan snakke om, hvordan du kan komme ind på arbejdsmarkedet mens du er studerende.

 

Ja, det kan du bestemt.

Du bestemmer selv, om du vil mødes fysisk eller over telefon/Zoom. Se hvor, og hvordan du booker en samtale.

   

via Corona-knappen i SPOC, hvis du ikke har fået svar på dit spørgsmål.

SDU's side om ny Coronavirus (COVID-19)

Ny på SDU

Find information om din studiestart her på MitSDU

Studiestart

Ansvarlig for siden: SDU Studieservice

Sidst opdateret: 22.09.2021