FAQ til studerende på SDU

SIDEN ER SIDST OPDATERET D. 6. AUGUST 2020

 

Ny på SDU

Jeg er ny studerende på SDU...

...og har lige klikket mig ind på denne side med spørgsmål og svar. Men hvad kan jeg særligt få svar på her, som jeg ikke kan få besvaret på min studiestartsside?

Siden her med spørgsmål og svar, er særligt opstået i forbindelse med nedlukning af Danmark tilbage i marts på grund af udbruddet af ny coronavirus. Det er her, SDU formidler diverse informationer, som er særlige i forhold til situationen. Siden er derfor god at kende til og orientere sig i, og den er målrettet alle studerende på SDU uanset, hvornår man er startet på sit studie.

Informationer specifikt om din studiestart, finder du på studiestartssiden på MitSDU.

Vigtigt at vide

Hvornår har jeg igen adgang til SDU’s campusser?
Fra fredag d. 26. juni 2020 har alle studerende igen adgang til SDU’s campusser via deres studiekort.

SDU åbner for:
Læsesale
Grupperum-/projektrum
Biblioteket
Foreningslokaler
Kantinen
SDU Fitness

Der er ikke adgang/mulighed for:
Studentercaféer
Fredagsbar
Ophold på universitetets fællesarealer, herunder kantinearealer

Vær også opmærksom på retningslinjerne, som du kan finde i samme sektion her på siden.
Har SDU retningslinjer i forbindelse med den gradvise åbning af universitetet?

Ja – som studerende skal du kende til disse retningslinjer:

 • Retningslinjer for personer med symptomer på COVID-19 (læs dem her)
 • Retningslinjer for adfærd og ophold i fælles arealer (læs dem her)
 • Retningslinjer for adfærd og ophold i forbindelse med feltarbejde (læs dem her)
 • Retningslinjer for adfærd og ophold i  forskningslaboratorier og værksteder (læs dem her)
 • Retningslinjer for adfærd og ophold i  mødelokaler (læs dem her)
 • Retningslinjer for adfærd og ophold i undervisnings- og eksaminationslokaler (læs dem her)
 • Retningslinjer for adfærd og ophold i grupperum (læs dem her)
 • Retningslinjer for adfærd og ophold i læsesale (læs dem her)
 • Retningslinjer for RUS-arrangementer (læs dem her)

Desuden, blot til din orientering, har SDU retningslinjer på diverse andre områder:
Retningslinjer for fysiske rammer ved eksaminer på SDU
Retningslinjer for adgang for eksterne personer
Retningslinjer for rengøring af faciliteter
Retningslinjer for adgang til værnemidler og håndsprit
Retningslinjer for kantinedrift

Opdatering af SDU's retningslinjer følger den seneste udmelding af Uddannelses- og Forskningsministeriets retningslinjer, som kan tilgås via ministeriets nyhed her.

Jeg er i øget risiko for et alvorligt sygdomsforløb, hvis jeg får COVID-19. Hvordan skal jeg forholde mig?

Er du i øget risiko, vil vi gerne i kontakt med dig, så vi sammen kan få en dialog om, hvordan du skal forholde dig i forhold til dit studie.

Kontakt os i første omgang via Corona-knappen i SPOC. Du vil herefter blive kontaktet af en medarbejder, der er tæt på din uddannelse.

Hvordan skal jeg forholde mig, hvis jeg rejser på ferie til et område, som Udenrigsministeriet fraråder ikke-nødvendige rejser til?

SDU kan ikke nægte studerende at holde ferie i et område, hvor Udenrigsministeriet fraråder ikke-nødvendige rejser.
Udenrigsministeriet fraråder ikke-nødvendige rejser til en række områder i verden, og myndighederne opfordrer kraftigt til selvisolation i 14 dage efter hjemkomst fra et af disse områder. SDU opfordrer til, at studerende følger myndighedernes anbefalinger.

Hvis en studerende alligevel vælger at rejse til et område, som Udenrigsministeriet fraråder ikke-nødvendige rejser til, kan SDU nægte studerende adgang til fysiske aktiviteter på SDU’s campusser i forbindelse med studiet i perioden med selvisolation. Rektoratet træffer efter indstilling fra fakultetet eller fællesområdet afgørelse i den konkrete sag.

Hvordan skal jeg forholde mig, hvis jeg rejser til et område, som Udenrigsministeriet fraråder ikke-nødvendige rejser til, bliver syg af COVID-19 i det pågældende land, eller sat i karantæne som følge af rejsen, og dette forhindrer mig i at gennemføre mine studier?
En rejse til et område, som Udenrigsministeriet fraråder ikke-nødvendige rejser til, udgør forhøjet risiko for at blive syg med COVID-19. Sker dette for dig under en sådan rejse, og bliver du af den grund eller grundet karantæne forhindret i at gennemføre dine studier, skal du være opmærksom på, at dette forhold ikke nødvendigvis udgør et usædvanligt forhold. Forholdet vil indgå i den samlede vurdering af, om der er tale om usædvanlige forhold, der kan begrunde dispensation.

Desuden skal du orientere dig i vores retningslinjer for personer med symptomer på COVID-19 i samme sektion her i FAQ’en.

Trivsel

Jeg kan ikke få min studiehverdag til at hænge sammen, hvad gør jeg?
Planlæg din dag grundigt
Det er vigtigt at planlægge konkrete mål og aktiviteter i løbet af sin dag. Vær realistisk, prioriter i dagens opgaver og hold dig orienteret på Blackboard ift. deadlines og fagligt indhold. Arbejd på at sænke baren, omstændighederne kan have en stor indflydelse på din koncentration og ramme for at studere.
Se dette webinar, som kan gøre dig klogere på netop dette emne og tilmeld dig det kommende webinar.
Jeg er bange for at jeg ikke bliver klar til eksamen
Dine eksamener vil i udgangspunktet blive afholdt som planlagt. Der kan være mange ting omkring eksamen, som der ikke er svar på. Hold derfor øje med din studieside her på MitSDU og Blackboard, hvor der løbende kommer flere informationer.
Studie-og trivselsvejledningen afholder desuden en online webinarrække, hvor der bliver fokuseret på eksamensforberedelse.
Jeg er nervøs for at min familie bliver syge
Det kan vi godt forstå
Det fylder meget for mange mennesker for tiden. Hvis du følger myndighedernes anbefalinger, gør du, hvad du kan. Du kan læse anbefalingerne her.
Jeg mangler nogen at sparre med om det faglige indhold

Skab kontakt til dine medstuderende
Aftal rammer for at I fx mødes 20 minutter hver morgen kl. 8 i et digitalt møderum som fx Skype, Teams, Zoom osv. Vær aktiv til online undervisning og gruppemøder, få stillet spørgsmål og del dine tanker til det faglige indhold.

Jeg bliver færdig lige om lidt. Jeg er nervøs for om jeg kan få job.

Vi kan godt forstå, at du kan være bekymret for om der er job til dig. Arbejdsmarkedet ser lige nu anderledes ud end for blot et par måneder siden for nogle brancher.

Det er okay at være bekymret
Du glæder dig sikkert til at blive færdig med din uddannelse og er spændt på hvilket job, der bliver dit første. Nu kan tanker som ”er der overhovedet et job til mig” eller ”nu kan jeg ikke få mit drømmejob” dukke op i bevidstheden. De tanker skal der også være plads til, men sørg for at de ikke vokser sig for store, inden du gør noget ved det. Der er fortsat mange brancher, som har brug for at ansætte - og corona-epidemien får også en ende.

Sæt dig ind i virksomhedens situation og hav styr på dine kompetencer
Fordi arbejdsmarkedet har ændret sig, betyder det, at det er vigtigt, at du er ekstra skarp på, hvad du kan med din uddannelse og hvordan du kan skabe værdi for virksomheden. Det er også vigtigt, at du sætter dig ind i, hvilket behov de forskellige virksomheder har og hvilken situation de står i. Få hjælp på karrierevejledningens sider.

Følg arbejdsmarkedets udvikling
Vi kender ikke det endelige omfang endnu, men i karrierevejledningen holder vi os hele tiden opdateret på, hvordan arbejdsmarkedet udvikler sig og vil meget gerne tale med dig om, hvilken betydning denne situation har for dig.

Snak med nogen
Book en tid med en karrierevejleder, hvor I kan snakke om det, der fylder mest for dig.


Jeg er bekymret for om der er plads til mig på arbejdsmarkedet, mens jeg er studerende?

Det er helt ok at være bekymret for, om du kan få et studiejob, praktik eller andet. Arbejdsmarkedet ser også anderledes ud end for blot et par måneder siden, men der er heldigvis stadig mange muligheder. Der er stadig brug for studentermedhjælpere i mange virksomheder og du kan også prøve din faglighed af i et frivilligt job, skrive projekt sammen med en virksomhed eller komme i projektorienteret forløb. Det er gode muligheder for at få erfaring, der kan hjælpe dig til at få job, når du er færdig.
Book en tid med en karrierevejleder, hvor I kan snakke om, hvordan du kan komme ind på arbejdsmarkedet mens du er studerende.

 

Internationalt (OPDATERET)

Jeg skal på studieophold, praktik eller projektorienteret forløb i udlandet – hvordan skal jeg forholde mig? (NYT d. 6.8.2020)

SDU anbefaler på det kraftigste at følge Udenrigsministeriets rejsevejledninger, som opdateres løbende. Hvis Udenrigsministeriet fraråder rejser til din destination, gør SDU det således også. Det er dog op til dig, om du ønsker at rejse eller ej – og derfor er rejsen også dit ansvar. 
For nogle destinationer frarådes ikke-nødvendige rejser – et udlandsophold kan betragtes som en nødvendig rejse (fx hvis det har betydning for din videre karriere), men det er op til dig at vurdere, om du finder din rejse nødvendig. Vær opmærksom på, at hverken Udenrigsministeriet eller SDU dækker omkostninger forbundet med din rejse. 

Mere information
I FAQ’en på SDU International’s Study Abroad finder du mere information – her kan du bl.a. finde information om SDU’s anbefalinger omkring rejser, råd til forsikring, information om legater, mv.. FAQ’en opdateres jævnligt.
Du kan også læse mere på Uddannelses- og forskningsministeriets hjemmeside, hvor du finder en FAQ henvendt til studerende, som skal på udlandsophold. 

Kontakt
Du er velkommen til at kontakte SDU International via spoc.sdu.dk eller på 6550 2264 i hverdagene mellem kl. 10-14.

Påvirkes min opholdstilladelse?

Hold dig opdateret på nyidanmark.dk.

Eksamen

Hvad skal jeg være opmærksom på ift. eksaminer?
Eksamensformer kan være ændret – hvis de er det for dig, tjek Blackboard og/eller SDU-mailen, hvor udmelding sker.
Konkret vedr. mundtlige online prøver skal du i øvrigt orientere dig i SDU’s retningslinjer på MitSDU.
Hvilken eksamensform kan jeg regne med vil være gældende til omprøverne, når den ordinære eksamen i maj/juni er ændret grundet Covid-19?
Som udgangspunkt er eksamensformen den samme ved omprøven, som ved den ordinære prøve. Der kan dog være undtagelser, hvis fx eksamensformer for den ordinære og omprøve i forvejen jf. studieordningen ikke har været fastlagt til en og samme eksamensform. Hold dig opdateret gennem Blackboard og din SDU-mail.
Jeg er syg og har brug for dokumentation fra min læge, men må ikke møde op pga. smitterisiko – hvad gør jeg?
Hvis du ikke må møde op hos din læge pga. smitterisiko, vil du under tro og love skulle vedstå, at du er ude af stand til at deltage i prøven pga. sygdom, og at du ikke kan gå til læge pga. smitterisiko. Klik på ’Syg til eksamen’ via spoc.sdu.dk.
SPECIALE og andre større/afsluttende opgaver: Jeg er i gang med mit speciale, men havde forventet at være længere fremme – hvad gør jeg?
Søg vejledning og sparring
Kontakt Studie- og trivselsvejledningen, som kan hjælpe dig med planlægning, struktur, overblik, projektstyring, studietekniske fifs og tricks, motivation og generel sparring. Du kan også søge tips, tricks og sparring gennem Studie- og trivselsvejledningens fælles Facebook-side ”Os der skriver speciale i foråret 2020”.
 
Undersøg dine muligheder
Overvejer du at søge dispensation for udsættelse af afleveringsfristen, er det en god idé at du starter med at kontakte vejledningen eller studienævnet på dit studie i god tid og afklarer mulighederne i dit konkrete tilfælde. På din studieside på MitSDU finder du kontaktinformationer og information om, hvordan du søger om dispensation.
 
Værd at nævne
Får du en ny afleveringsfrist gennem dispensation, er det værd at nævne, at du stadig kan aflevere til den oprindelige frist, skulle du blive klar til det. Det er også værd at nævne, at det faktum, at du har fået dispensation, ikke påvirker bedømmelsen. Husk dog at søge i god tid, hvis det er det, du beslutter dig for og forhør dig på dit studie – hos vejledningen eller dit studienævn – hvilke frister der er. Mangler du klip i forbindelse med din SU, kan du søge tillægsklip – læs mere om det her på MitSDU.
Kan jeg få udskudt min indleveringsfrist , fordi SDU har været lukket?

Eventuel udskydelse af indleveringsfristen ifm. praktik, det projektorienterede forløb/projekt/bachelorprojekt/speciale eller lignende vil bero på en konkret vurdering. Det anbefales, at du så vidt muligt venter med at søge, til du kender den samlede forsinkelse, lukningen af SDU har medført.
Henvend dig venligst til dit studienævn, hvis det bliver nødvendigt.

Hvornår kan jeg regne med, at min sag bliver behandlet, hvis studienævnet er berørt af udbruddet af coronavirus COVID-19?

Der kan være forsinkelser i forbindelse med sagsbehandlingen - vi beklager ulejligheden.

Undervisning, klinikophold & andet

Hvor og hvornår vil jeg kunne se, hvordan undervisning i efterårssemestret afholdes? (NYT d. 6.7.2020)

(Er du EVU-studerende, se svaret under sektionen 'EVU' her på siden.)

Med forbehold for at myndighederne udmelder nye retningslinjer, og med forbehold for at SDU modtager disse retningslinjer rettidigt, vil dit fakultet informere om, hvordan undervisning afholdes som følgende:

Det Humanistiske Fakultet: Omkring 15. august via MitSkema
Det Naturvidenskabelige Fakultet: Omkring 15. august via Announcements i årgangsorganisationer på Blackboard.
Det Samfundsvidenskabelige Fakultet: Omkring 15. august via MitSkema
Det Sundhedsvidenskabelige Fakultet: Omkring 15. august via Blackboard
Det Tekniske Fakultet: En generel udmelding omkring 15. august via SDU-mail, detailplanen for de enkelte kurser vil være tilgængelig op til semesterstart via MitSkema

Tilgå Blackboard her og MitSkema her.

Jeg har tilmeldt mig projektorienteret forløb som en del af mine valgfag i efteråret, men hvad gør jeg, hvis det på grund af COVID-19 bliver aflyst med kort varsel?
Du kan bytte valgfag indtil tre uger efter semesterstart - læs mere her på MitSDU.
Skal jeg møde op til praktik eller projektorienteret forløb som vanligt?

Du skal selv holde dig orienteret i praktikstedets/virksomhedens informationer om situationen. Er dit praktiksted berørt af udbruddet af coronavirus COVID-19, vil der i det omfang det er muligt, blive tilrettelagt erstatning. Du skal desuden regne med, at eventuel erstatning kan blive planlagt til afholdelse på de tidspunkter, hvor det er praktisk muligt.

Min afdeling har aflyst mit klinikophold – hvad gør jeg?

Aflyses dit klinikophold som en direkte konsekvens af udbruddet af coronavirus COVID-19, prøver SDU at afhjælpe dig bedst muligt. Vi beder dig melde aflysningen ind til uddannelsesjura@sdu.dk og samtidig give besked til praktikmedicin@health.sdu.dk.

Skal jeg i klinik?
Ja - klinikophold gennemføres i videst muligt omfang som planlagt.
En del studerende har dog i løbet af foråret fået aflyst klinikophold på medicin, audiologi, farmaci og klinisk biomekanik. Det Sundhedsvidenskabelige Fakultet arbejder på at finde erstatningsophold for alle aflyste ophold med henblik på, at alle ophold så vidt muligt er afsluttet inden 1. september 2020.
Fandt du ikke svar?
Så skriv til os via spoc.sdu.dk.

EVU: Efter- og videreuddannelse

Afvikles eksamen?
Eksaminer vil som udgangspunkt blive afviklet som planlagt. Hvis nedlukningen af SDU påvirker dit studieforløb, prøver SDU at hjælpe dig bedst muligt. Hold dig opdateret på MitSDU.dk/corona og via Blackboard eller henvend dig via de sædvanlige kanaler.  Hold også øje med din studentermail.
Jeg kan ikke deltage i eksamen ved anden forhindring end sygdom – hvad gør jeg?
Studerende på MBA, Master i offentlig ledelse, Master of Public Management, Master i rehabilitering, Master i projekt- og innovationsledelse, Master i offentlig kvalitet og ledelse, Master i it - linje i Organisation samt studerende på HD-uddannelserne:
Hvis du ikke har mulighed for at deltage i eksamen, fx hvis du er en del af et beredskab i forbindelse med COVID19, kan du kontakte dit studie vedr. eksamens til- og afmelding.

 

Studerende på alle øvrige masteruddannelser, tekniske diplomuddannelser, sidefags-, tilvalgs-, bachelor- og kandidatuddannelser på deltid samt tompladsstuderende:
Hvis du ikke har mulighed for at deltage i eksamen, fx hvis du er en del af et beredskab i forbindelse med COVID19, kan du kontakte os via spoc.sdu.dk under overskriften 'Eksamens til- og afmelding'.
Jeg er syg og har brug for dokumentation fra min læge, men må ikke møde op pga. smitterisiko – hvad gør jeg?
Studerende på MBA, Master i offentlig ledelse, Master of Public Management, Master i rehabilitering, Master i projekt- og innovationsledelse, Master i offentlig kvalitet og ledelse, Master i it - linje i Organisation samt studerende på HD-uddannelserne:
Hvis du ikke må møde op hos din læge pga. smitterisiko, vil du under tro og love skulle vedstå, at du er ude af stand til at deltage i prøven pga. sygdom, og at du ikke kan gå til læge pga. smitterisiko. Send oplysningerne til: Studienævn for efter- og videreuddannelse på Samfunds- og Sundhedsvidenskab på SDU.
Studerende på alle øvrige masteruddannelser, tekniske diplomuddannelser, sidefags-, tilvalgs-, bachelor- og kandidatuddannelser på deltid samt tompladsstuderende:
Hvis du ikke må møde op hos din læge pga. smitterisiko, vil du under tro og love skulle vedstå, at du er ude af stand til at deltage i prøven pga. sygdom, og at du ikke kan gå til læge pga. smitterisiko. Klik på ”Syg til eksamen” via spoc.sdu.dk.
Hvor og hvornår vil jeg kunne se, hvordan undervisning i efterårssemestret afholdes? (NYT d. 6.7.2020)

Med forbehold for at myndighederne udmelder nye retningslinjer, og med forbehold for at SDU modtager disse retningslinjer rettidigt, vil dit fakultet informere om, hvordan undervisning afholdes som følgende:

Det Humanistiske Fakultet: Omkring 15. august via MitSkema
Det Naturvidenskabelige Fakultet: Omkring 15. august via Announcements i årgangsorganisationer på Blackboard.
Det Samfundsvidenskabelige Fakultet: Senest 15. august via Blackboard eller MitSkema
Det Sundhedsvidenskabelige Fakultet: Omkring 15. august via Blackboard
Det Tekniske Fakultet: En generel udmelding omkring 15. august via SDU-mail, detailplanen for de enkelte kurser vil være tilgængelig op til semesterstart via MitSkema

Tilgå Blackboard her og MitSkema her.

Digitalt, IT & Print

Hvad gør SDU for at klæde undervisere på til online undervisning og eksamen?

SDU’s undervisere bliver klædt på gennem særlig oprettet support og information på fakulteterne og SDU’s intranet.
Der er mulighed for at lade sig inspirere:

 • af vejledninger om online forelæsninger og øvelsestimer
 • af tips og tricks om at lave aktiverende undervisning online og
 • af tips og tricks til at indtage rollen som online underviser eller eksaminator

Ved siden af vejledningerne tilbyder SDU også daglige drop-in sessioner online.

Har du spørgsmål til din undervisning, skal du først og fremmest kontakte din underviser. Øvrige kommentarer – både ros og ris – modtages gerne på dit fakultet ved henvendelse via corona-knappen på spoc.sdu.dk.

Har mit fakultet information om online muligheder for studerende?

Ja, det har fakulteterne - se herunder, hvor

Det Humanistiske Fakultet: Det digitale universitet
Det Naturvidenskabelige Fakultet: Som studerende orienteres du løbende via Announcements på årgangsorganisationer på Blackboard.
Det Samfundsvidenskabelige Fakultet: Digital undervisning på SAMF
Det Sundhedsvidenskabelige Fakultet: Digital undervisning på SUND
Det Tekniske Fakultet: Gode råd om at studere online på TEK

IT-Sikkerhed: Har du fået en mistænkelig mail?
Lad være med at klikke på den og læs mere om cybertruslen set i lyset af COVID-19-situationen her på MitSDU.

Bibliotek

Jeg vil gerne låne eller aflevere en bog - hvordan gør jeg det?

Biblioteket er igen åben som før udbruddet af ny coronavirus.

Lån af materialer
Du kan bestille materialer i bibliotekets katalog: www.sdu.dk/ebib. Når bogen er klar til afhentning, får du en mail.

Aflevering af materialer
Skal du aflevere en lånt bog eller andre materialer, kan du gøre det i vores åbningstid.

Se bibliotekets åbningstider her.

Jeg er i gang med en opgave og vil gerne have hjælp af en bibliotekar til at søge litteratur/information – hvordan får jeg det?
Du kan kontakte biblioteket pr. telefon (6550 2622) eller pr. email: sdub@bib.sdu.dk. Vi sidder klar mandag-fredag kl. 9-15.
Du kan også bruge vores ”Book en bibliotekar formular”. Så bliver du kontaktet af en bibliotekar, som kan hjælpe dig pr. telefon eller e-mail.
Har jeg adgang til elektroniske materialer?
Ja – det har du. Adgangen fungerer som den plejer. Der er adgang til bibliotekets e-bøger, databaser og elektroniske artikler her. Brug dit SDU login til at få adgang.
Hvis du har brug for hjælp til at logge ind, kontakt Licenskontoret på: e-tss@bib.sdu.dk eller på 6550 2632. Vi sidder klar mandag-fredag kl. 9-15.
Jeg har problemer med at få adgang til elektronisk materiale - hvad gør jeg?
Hvis du har problemer med din fjernadgang kan du finde hjælp her.
Fandt du ikke svar?
Bibliotekets personale er klar ved telefoner og e-mail og du kan se kontaktoplysninger samt øvrig information her.

SU & SPS

Jeg har spørgsmål vedr. min SU i forbindelse med COVID-19 – hvad gør jeg?
Læs mere på SU-styrelsens hjemmeside.
Hvad skal jeg være opmærksom på ifm. ungdomskortet?
Orientér dig på ungdomskort.dk for information om rabatter i forlængelse af COVID-19 hos dit trafikselskab. Øvrig information kan du finde her på MitSDU.
Hvad sker der med min SPS?
I forbindelse med genåbningen af universitetet kan du fra august igen få støtte gennem fysiske møder. Kontakt din rådgiver, læsevejleder eller, hvis du er ny studerende på SDU, SPS-administrationen på sps@sdu.dk, hvis du gerne vil lave en aftale. Du kan desuden igen få support, hvis dit IT-udstyr fejler.
Hvor kan jeg hente mine hjælpemidler (fx it-udstyr, bord, lampe, stol)?
Du kan få udleveret dine hjælpemidler fra SPS, så snart universitetet er genåbnet fra august. Kontakt SPS-administrationen på sps@sdu.dk, som har hjælpemidlerne opmagasineret.
Jeg har dispensation til at anvende IT-hjælpemidler, men kan se at eksamen afholdes i et system, jeg ikke tidligere har prøvet – hvad gør jeg?

Spørg på dit studie, hvilke systemer der bruges til eksamen (fx Zoom, Digital Eksamen, Blackboard, Exam Monitor mv.) og hvilke IT-værktøjer der forventes at blive brugt i forbindelse med eksamensbesvarelsen (Word, Adobe ifm. PDF, MTC mv.).

Afprøv derefter systemer og værktøjer sammen med dine IT-hjælpemidler, for at se om det virker sammen.

Søg hjælp hos SDU IT, hvis du har behov for det.

SDU's side om ny Coronavirus (COVID-19)

Studiestart på SDU

Find din studiestartside her.

Studiestart

Har du brug for vejledning i forhold til studiespecifikke ting?

F.eks. i forhold til dispensationer, undervisning, eksamen, studieplaner m.m

Studievejledning på fakulteterne

Vejledningsmulighederne på SDU

Vi er mange, som kan hjælpe dig, hvis du har spørgsmål, bekymringer m.m.

Vejledning

Feedback

Send os din mening om FAQ'en.

Klik her