Skip to main content

Retningslinjer og FAQ til studerende på SDU

SIDEN ER SIDST OPDATERET D. 23. JUNI 2021

 

Ny på SDU

Denne side er særligt opstået i forbindelse med COVID-19 pandemien. Det er her, SDU formidler diverse informationer, som er særlige i forhold til situationen. Siden er derfor god at kende til og orientere sig i, og den er målrettet alle studerende på SDU uanset, hvornår man er startet på sit studie.

Informationer specifikt om din studiestart, finder du på studiestartssiden her på MitSDU.

Retningslinjer på SDU ifm. COVID-19

Alle studerende kan møde fysisk frem på SDU’s lokationer.

For at skabe forudsigelighed og undgå unødige forstyrrelser for studerende i forhold til undervisning og eksamener, vil fakulteternes allerede udmeldte planer for fysiske og digitale aktiviteter, som udgangspunkt, blive fastholdt.

Alle personer, som færdes indenfor på SDU’s områder, skal kunne dokumentere et negativt testsvar for COVID-19 eller et gyldigt Coronapas. Desuden skal de øvrige gældende retningslinjer på SDU overholdes.

Se SDU’s retningslinjer for test og kontrol af testsvar samt øvrige retningslinjer her i FAQ’en.

Overordnede retningslinjer ifm. COVID-19

 

Retningslinjer vedr. adfærd og ophold på SDU samt specifikke aktiviteter

 

Opdatering af SDU's retningslinjer følger de seneste udmeldinger af Uddannelses- og Forskningsministeriets retningslinjer, som kan tilgås via ministeriets hjemmeside her.

Klik venligst her for at finde svaret.
Du kan blive indberettet for brud på regler om disciplinære foranstaltninger overfor studerende ved SDU – læs dem her.

Også godt at vide... (OPDATERET)

Ja, det må du. Der er ikke nogen begrænsning for, hvor mange gæster du må have med. Fejringen må dog gerne foregå i et afgrænset område og gerne udendørs ud fra et forsigtighedsprincip for at begrænse evt. smittespredning.

Bemærk også, at retningslinjer ift. adgang og øvrige forhold ifm. COVID-19 skal overholdes. Informationer og retningslinjer målrettet gæster kan findes på sdu.dk/corona, og informationer og retningslinjer målrettet dig som studerende kan findes her i FAQ’en.

Pøj pøj med dit forsvar!

Ja, der er almindelig adgang til SDU’s bygninger indenfor normal åbningstid.
Adgang udenfor normal åbningstid kræver, at du bruger dit adgangskort (studiekort) og taster din pin-kode.

Har du glemt pin-koden til dit adgangskort?

Send en mail til adkrobot@sdu.dk
Skriv din ønskede pin-kode i emnefeltet på mailen på følgende måde:
nypin kortnummer ønsket pinkode
Eksempel: nypin 281213 6541
Husk mellemrum.
Bemærk, du skal sende e-mailen fra din SDU-studentermail.

SDU tilbyder testmuligheder for COVID-19 til og med uge 26 på en række af SDU’s lokationer, som et supplement til de offentlige og private testmuligheder. 

Det er dog fortsat krav om dokumentation på test frem til 1. august – dvs. møder man ind på SDU i juli måned, så skal man få foretaget test andetsteds. 
 
Hold dig opdateret om hvor og hvornår her: mitsdu.dk/hurtigtest

Kom i god tid inden du har undervisning, eksamen eller andet, hvis du skal møde fysisk op på SDU, da der kan forekomme ventetid på test. Testmulighederne kun kan benyttes mod fremvisning af gyldigt SDU Id-kort.

Se i øvrigt også SDU’s retningslinjer for test og kontrol af testsvar i sektionen ’Retningslinjer på SDU ifm. COVID-19’ øverst her i FAQ’en.

SDU har et kontrol-team, der udfører stikprøvekontrol på alle SDU’s lokationer. Dokumentation skal kunne fremvises på forespørgsel. Spørgsmål eller ønske om kontrolbesøg i nærmeste fremtid i et område kan rettes til 8888@sdu.dk.

Se i øvrigt også SDU’s retningslinjer for test og kontrol af testsvar i sektionen ’Retningslinjer på SDU ifm. COVID-19’ øverst her i FAQ’en.

Udenrigsministeriets rejsevejledninger ændrer sig løbende afhængigt af blandt andet smitteudvikling og indrejserestriktioner.

SDU anbefaler meget kraftigt universitetets studerende til at følge de til enhver tid gældende rejsevejledninger og til at holde sig orienteret om øvrige forhold via um.dk.

Risici ved at rejse alligevel

En rejse, som Udenrigsministeriet fraråder, udgør forhøjet risiko i forbindelse med hjemrejsen til Danmark og for at blive syg med COVID-19. Sker dette for dig under en sådan rejse, og bliver du af den grund eller grundet karantæne/isolation forhindret i at gennemføre dine studier, skal du være opmærksom på, at dette forhold ikke nødvendigvis udgør et usædvanligt forhold. Forholdet vil indgå i den samlede vurdering af, om der er tale om usædvanlige forhold, der kan begrunde dispensation.

Hvis du selv beslutter at rejse på et korterevarende ophold i udlandet, vil SDU nægte dig adgang til fysiske aktiviteter på SDU’s campusser i forbindelse med studiet i perioden med selvisolation. Rektoratet træffer efter indstilling fra fakultetet eller Fællesområdet afgørelse i den konkrete sag.

Hvis du selv beslutter at rejse på et længerevarende ophold i udlandet, sker det på egen risiko - se mere i sektionen 'International' her i FAQ'en. 

Orienter dig desuden i vores retningslinjer for håndtering af studerende med symptomer på eller smitte med COVID-19 samt nære kontakter her på siden.

Er du i øget risiko, skal du kontakte egen læge og bede om at foretage en vurdering af, hvorvidt du med din sygdom kan møde op til fysiske aktiviteter på din uddannelse på SDU, eller om der er behov for særlige forholdsregler.
Viser din læges vurdering, at du ikke kan møde op eller at der er behov for særlige forholdsregler, skal du kontakte os via Corona-knappen i SPOC. Du vil herefter blive kontaktet af en medarbejder, der er tæt på din uddannelse.

Læs også SDU's retningslinjer for studerende i øget risiko for et alvorligt sygdomdsforløb ved COVID-19 her på siden.

Studie- eller hytteture arrangeres efter gældende regler og i overensstemmelse med Sundhedsstyrelsens generelle smitteforebyggende anbefalinger.
Denne type aktiviteter er undtaget fra Sundhedsstyrelsens generelle afstandsanbefaling. Antalsmæssigt må de dog ikke overstige det store forsamlingsforbud (pt. 500 personer både indendørs og udendørs), så længe det er gældende.

Studie- eller hytteture med overnatning er tilladt og afholdes ligeledes jf. myndighedernes anbefalinger.

Dette gælder også ture ifm. studiestarten.

Er du studerende og har fået formidlet en bolig gennem SDU – særligt for internationale studerende

Studerende, hvor SDU har formidlet en bolig via SDU’s boligformidling, skal selvisolere sig i eget hjem i det omfang det er muligt jf. Sundhedsstyrelsens retningslinjer. SDU tilbyder som udgangspunkt ikke genhusning, men hvis selvisolation ikke er muligt for dig, kan du kontakte kommunen med henblik på isolationsophold i anden bolig. SDU’s boligformidling hjælper gerne med kontakt til kommunen og andre praktiske spørgsmål samt information for håndtering af selvisolation på forsvarlig vis i boligen.
Kontakt SDU’s boligformidling på bolig@sdu.dk.

Er du studerende og har du ikke fået formidlet en bolig gennem SDU

Sundhedsstyrelsen anbefaler selvisolation for bestemte grupper personer. Hvis det ikke er muligt at selvisolere sig i eget hjem, tilbyder kommunen isolationsophold på ekstern isolationsfacilitet til personer, som ikke kan etablere og opretholde selvisolation i eget hjem. Der er et begrænset antal isolationspladser, og det er kommunen, der vurderer om de skal bringes i anvendelse. Læs mere om selvisolation på Sundhedsstyrelsens hjemmeside.

SDU's medarbejdere vender gradvist tilbage. Brug derfor stadig gerne digitale kanaler i første omgang.
Kantinefaciliteterne i Odense og Kolding er fortsat lukkede, men vil åbne gradvist fra uge 30. I Odense og Kolding er det dog muligt at bestille forplejning fx til receptioner. Kontakt 8888@sdu.dk.

I øvrige campusbyer er kantinerne åbnet i et begrænset omfang og med et begrænset udvalg:
Esbjerg
Kantinen hos Aalborg Universitet er åben. Læs mere om åbningstider og menu her.
Slagelse
Kantinen hos Professionshøjskolen Absalon er åben. Læs mere om åbningstider og menu her.
Sønderborg
Café Alsion er åben. Læs mere om åbningstider og menu her.

Undervisning, eksamen, klinikophold mv.

God hygiejne, god afstand og rummelige lokaler

SDU følger myndighedernes anbefalinger og retningslinjer vedr. COVID-19, og det gælder også i forbindelse med eksamensafvikling. Der er derfor ved alle fysiske eksaminer ekstra fokus på god hygiejne, afstand, rummelige lokaler mv. En række skriftlige eksaminer omlægges til online eksaminer, hvilket gør, at der er mere plads og mulighed for større afstand til de eksaminer, som uændret gennemføres fysisk. Hold dig opdateret via Blackboard/itslearning og din SDU-mail, hvor du modtager information om, hvordan dine eksaminer afvikles.

Du bliver orienteret

Skulle det efter eksamen vise sig, at en af dine medstuderende, som har opholdt sig i samme eksamenslokale som dig, er blevet syg med COVID-19, vil du blive orienteret om det.

Eksaminer afvikles som planlagt i det normale pensum. Hvis nedlukningen af SDU har påvirket dit studieforløb, prøver SDU at afhjælpe dig bedst muligt.

Eksamensform:

Eksamensformen fremgår af fagbeskrivelsen, og du kan som udgangspunkt regne med, at eksamensformen er den samme ved omprøven, som ved den ordinære prøve. Der kan dog være undtagelser, hvis fx eksamensformer for den ordinære og omprøve i forvejen jf. studieordningen ikke har været fastlagt til en og samme eksamensform.

Hold dig opdateret på mitsdu.dk/corona, via Blackboard/itslearning og din SDU-mail eller henvend dig via de sædvanlige kanaler, hvis du er i tvivl.

Det kommer an på den konkrete situation.

Den skriftlige del af eksamen

Afleverer du og din gruppe et skriftligt produkt i forbindelse med eksamen, er der gode chancer for, at aflevering ikke bliver berørt af Corona-situationen. Dog, skulle du selv være syg med COVID-19 og skulle din sygdom forløbe på en måde, som gør, at du ikke kan medvirke til udarbejdelsen af din gruppes produkt, skal du følge SDU’s regler for sygdom ved eksamen.

Den mundtlige del af eksamen

Skal du og din gruppe op til en mundtlig eksamen, og påvirker Corona-situationen din deltagelse negativt, vil det ikke nødvendigvis påvirke den mundtlige eksamen for de øvrige i din gruppe. Ifølge eksamensbekendtgørelsen skal den mundtlige eksamen tilrettelægges således, at der kan foretages en individuel bedømmelse af den studerendes præstation. Skulle du selv være syg med COVID-19, skal du følge SDU’s regler for sygdom ved eksamen.

…hvis jeg er i øget risiko for et alvorligt sygdomsforløb ved COVID-19,
...hvis jeg er nær kontakt til en person, der er påvist syg med COVID-19,
…hvis jeg har symptomer på COVID-19 eller
…hvis jeg selv er påvist syg med COVID-19?

Er du i øget risiko for et alvorligt sygdomsforløb ved COVID-19,
skal du kontakte egen læge og bede om at foretage en vurdering af, hvorvidt du med din sygdom kan møde op til fysiske aktiviteter på din uddannelse på SDU, eller om der er behov for særlige forholdsregler.
Viser din læges vurdering, at du ikke kan møde op eller at der er behov for særlige forholdsregler, skal du kontakte SDU via Corona-knappen i SPOC.

Er du nær kontakt til en person, der er påvist syg med COVID-19, gælder følgende:
1) Du skal sikre dig, at du defineres som ’nær kontakt’ jf. Sundhedsstyrelsens retningslinjer. Er du i tvivl, kan du kontakte Coronaopsporingsenheden under Styrelsen for Patientsikkerhed ved at ringe til myndighedernes fælles telefon på tlf. 70 20 02 33 og taste 2.
2) Er du som værende ’nær kontakt’ forhindret i at deltage i den fysiske eksamen på SDU – fordi du er i selvisolation og afventer test/testresultat – kan du søge om at få annulleret prøveforsøget. Vær opmærksom på, at du skal fremskaffe dokumentation for din situation, hvoraf det fremgår, at forhindring fra din side falder sammen med datoen for afholdelse af den pågældende eksamen.
3) Send dokumentation for din forhindring til Uddannelsesjura & Registratur på SDU via SPOC. Dokumentation skal sendes hurtigst muligt – læs mere om SDU’s regler i forbindelse med eksamen på MitSDU her.
Læs også SDU’s retningslinjer for studerende med symptomer på eller smitte med COVID-19 samt nære kontakter. Du kan finde dem her i FAQ’en.

Har du symptomer på COVID-19, skal du gå i selvisolation og gøre følgende:
1) Du skal sikre dig, at dine symptomer er symptomer på COVID-19 jf. Sundhedsstyrelsens retningslinjer.
2) Har du symptomer på COVID-19 og er forhindret i at deltage i den fysiske eksamen på SDU, kan du søge om at få annulleret prøveforsøget. Vær opmærksom på, at du skal fremskaffe dokumentation for din situation, hvoraf det fremgår, at forhindring fra din side falder sammen med datoen for afholdelse af den pågældende eksamen.
3) Send dokumentation for din forhindring til Uddannelsesjura & Registratur på SDU via SPOC. Dokumentation skal sendes hurtigst muligt – læs mere om SDU’s regler i forbindelse med eksamen på MitSDU her.
Læs også SDU’s retningslinjer for studerende med symptomer på eller smitte med COVID-19 samt nære kontakter. Du kan finde dem her i FAQ’en.
 
Er du påvist syg med COVID-19, skal du gå i selvisolation og gøre følgende:
1) Læs og følg SDU’s retningslinjer for studerende med symptomer på eller smitte med COVID-19 samt nære kontakter. Du kan finde dem her i FAQ’en.
2) Giv straks SDU besked om at du er påvist syg, ved at skrive via Corona-knappen i SPOC.
3) Følg SDU’s regler for sygdom og eksamen, som du kan finde her.

SDU følger til hver en tid myndighedernes anbefalinger og planlægger eksamen, så du kan føle dig tryg og holde afstand. Derfor tilbyder SDU ikke yderligere særlige forholdsregler, hvis ingen af de ovenstående situationer gør sig gældende i forhold til dig.

Eventuel udskydelse af indleveringsfristen ifm. praktik, det projektorienterede forløb/projekt/bachelorprojekt/speciale eller lignende vil bero på en konkret vurdering.

Det anbefales, at du så vidt muligt venter med at søge, til du kender den samlede forsinkelse, lukningen af SDU har medført.

Henvend dig venligst til dit studienævn, hvis det bliver nødvendigt.

Søg vejledning og sparring
Kontakt Studie- og trivselsvejledningen, som kan hjælpe dig med planlægning, struktur, overblik, projektstyring, studietekniske fifs og tricks, motivation og generel sparring. Du kan også søge tips, tricks og sparring gennem Studie- og trivselsvejledningens fælles Facebook-side ”SDU - Os der skriver speciale”.
 
Undersøg dine muligheder
Overvejer du at søge dispensation for udsættelse af afleveringsfristen, er det en god idé at du starter med at kontakte vejledningen eller studienævnet på dit studie i god tid og afklarer mulighederne i dit konkrete tilfælde. På din studieside på MitSDU finder du kontaktinformationer og information om, hvordan du søger om dispensation.
 
Værd at nævne
Får du en ny afleveringsfrist gennem dispensation, er det værd at nævne, at du stadig kan aflevere til den oprindelige frist, skulle du blive klar til det. Det er også værd at nævne, at det faktum, at du har fået dispensation, ikke påvirker bedømmelsen. Husk dog at søge i god tid, hvis det er det, du beslutter dig for og forhør dig på dit studie – hos vejledningen eller dit studienævn – hvilke frister der er. Mangler du klip i forbindelse med din SU, kan du søge tillægsklip – læs mere om det her på MitSDU.

Aflyses dit klinikophold som en direkte konsekvens af udbruddet af coronavirus COVID-19, prøver SDU at afhjælpe dig bedst muligt. Vi beder dig melde aflysningen ind til uddannelsesjura@sdu.dk og samtidig give besked til praktikmedicin@health.sdu.dk.

Internationalt

SDU følger generelt myndighedernes anvisninger, som fra 21. april har påbegyndt en gradvis lempelse af rejserestriktionerne.

SDU anbefaler meget kraftigt universitetets studerende til at følge de til enhver tid gældende rejseanvisninger fra myndighederne.

Hvis du selv beslutter at rejse på et længerevarende ophold i udlandet, sker det på egen risiko. Du bør være opmærksom på:

  • at det pågældende lands myndigheder tillader ind-/udrejse for studerende (anerkendelsesværdige formål)
  • at du er dækket af forsikring, også i tilfælde af at du skal behandles for COVID-19 i det pågældende land
  • at værtsstedet finder det forsvarligt, at studerende ankommer og opholder sig på værtstedet
  • at Danmark kan have særlige indrejseregler for borger med og uden dansk statsborgerskab eller bopæl på det tidspunkt, du vil rejse hjem igen

Mere information

I FAQ’en på SDU International’s Study Abroad finder du mere information – her kan du bl.a. finde information om SDU’s anbefalinger omkring rejser, råd til forsikring, information om legater, mv.. FAQ’en opdateres jævnligt.

Du kan også læse mere på Uddannelses- og forskningsministeriets hjemmeside, hvor du finder en FAQ henvendt til studerende, som skal på udlandsophold.

Øvrige overvejelser

Er du i tvivl om dit studieophold eller vil du gerne tale om dine overvejelser med nogen, er du velkommen til at kontakte SDU International.

Kontakt

Kontakt SDU International via spoc.sdu.dk eller på 6550 2264 i hverdagene mellem kl. 10-14.

Hold dig opdateret på nyidanmark.dk.

Klik dig ind på den engelske udgave af denne FAQ og læs mere under sektionen 'International'.

Genåbning

Planlæg dagen, se evt. webinar om “Planlæg din studiedag”.

Pak tasken.

Husk madpakke (hvis kantinen er lukket).

Overvej om du skal være på universitetet hele dagen, eller om du også skal studere online/hjemme?

Hvilke aktiviteter skal være med fysisk fremmøde, og hvad skal være online/hjemmefra?

Smalltalk: Forbered nogle spørgsmål til andre, vær lyttende og spørg ind, hvis det er svært at starte eller holde en samtale i gang. Andre kan have det anderledes med genåbningen end du.

Du har i meget lang tid skulle forholde dig til en virkelighed med restriktioner og begrænsninger. Du er måske startet på universitetet under nedlukningen, og dit tilhørsforhold til studiet og dine medstuderende er derfor påvirket af dette. Samtidig er det også blevet en del af din hverdag at have undervisning online og have friheden til at høre forelæsningen i sofaen. Det er helt okay at føle en nervøsitet over dette skift, der kommer til at være. Vi vil råde dig til at sige højt, hvis du er nervøs. Det er først, når du giver udtryk for din nervøsitet, at folk omkring dig har mulighed for at tage hensyn, give plads og hjælpe dig på vej.

Hvis du trives godt derhjemme, kan det være udfordrende at skulle tilbage på universitetet. Fortæl folk, at du synes, det er svært. Giv dig selv mulighed for en langsom tilbagevenden. Det kan fx være ved at tale med studiegruppen om, at I stadig kan tage noget af arbejdet hjemmefra, så alt ikke er 100 % fremmøde.

Hvis du er nervøs for at vende tilbage til campus pga. risiko for smitte, vil vi anbefale dig at holde øje med SDU’s Corona-FAQ, som opdateres løbende. Derudover er du velkommen til at skrive en mail til os på vejledning@sdu.dk, hvis du har brug for nogen at snakke med om din nervøsitet ift. genåbningen.

Hvis der er noget, pandemien har lært os, så er det, at det er svært at spå om fremtiden. Det gælder også ift. genåbningen. Men under alle omstændigheder vil det i første omgang ikke være en genåbning til den hverdag, vi kendte til inden. Vi skal stadig forholde os til Corona-pas, afstand, hensyn og sund hygiejne.

Fagmiljøerne arbejder med nye måder at tilrettelægge undervisningen og de faglige fællesskaber på. Pandemien har i den grad åbnet for nye måder at undervise og lære på.

Hvad kan jeg selv gøre? Tage initiativ - hvis initiativet ikke findes endnu, skab det. Spørg om andre vil hjælpe dig.

Hold øje med arrangementer i Studenterorganisationerne.

Hold øje med faglige fællesskaber på itslearning, via opslagstavlen og de sociale medier.

Tal med en på dit fakultet, en faglig vejleder eller måske en forsker, hvis du har en idé til et arrangement.

Det må være benhårdt at være startet som universitetsstuderende under pandemien! Vi kan godt forstå, hvis det på mange måder har været modsat alle de forventninger, du måske havde, da du søgte ind på studiet. Det sociale har været udfordret, og det har ensomheden måske også.

Når vi nu så småt vender tilbage til en virkelighed, hvor der i højere grad vil være fysisk fremmøde på campus, vil vi råde dig til at prioritere at komme til den fysiske undervisning. På den måde er du med til at dyrke det faglige fællesskab, som kan skabe et tilhørsforhold til universitetet.

Derudover kan det være en fordel at lægge sin studietid på campus. Det vil sige, at du studerer, når du fysisk er på universitetet og holder fri, når du er derhjemme. Alt der involverer læsning, løse opgaver, revidere noter og deltage i studiegruppen kan af mange årsager være en fordel at gøre på universitetet. En af fordelene er blandt andet, at du vil føle et større tilhørsforhold til dit uddannelsessted. Derudover forestiller vi os, at der kan være et øget behov for at holde fri, da du højest sandsynligt vil være meget træt i den første tid efter genåbningen. Derfor kan det være smart at vide, at du har fri, når du lander hjemme i de vante omgivelser.

Sidst vil vi råde dig til at orientere dig i de arrangementer, der foregår på universitet. Du kan blandt andet holde dig orienteret via opslagstavlen eller på itslearning. 

Under pandemien har mange studerende oplevet at have manglende eller lav motivation ift. studiet. Dette er helt naturligt, også når der ikke er en pandemi i omløb. Det ændrer dog ikke på, at følelsen er ægte og skal tages seriøst.

Vi kan ikke garantere, at din motivation automatisk stiger til skyerne, idet du vender fysisk tilbage til universitetet. Det er vigtigt for os at pointere, at motivation ikke er statisk. Du kan ikke være lige motiveret for alle opgaver hele tiden. Første skridt er at rette opmærksomhed mod din motivation. Hvornår er du særligt motiveret for noget, og hvornår er du overhovedet ikke motiveret? Kan du prøve at overføre nogle af de ting, der motiverer dig til de opgaver, hvor motivationen er udfordret? Først når opmærksomheden er på motivationen, har du mulighed for at ændre nogle uhensigtsmæssige mønstre.

Det vil også give mening at se vores webinar "Skru op for din motivation”, hvor du kan lære, hvordan du tager ejerskab over din motivation.

Sidst men ikke mindst er du velkommen til at skrive en mail til os på vejledning@sdu.dk, hvis du har brug for nogen at snakke med om din manglende eller udfordrede motivation.

Under pandemien har der ikke været den sociale “støj”, der til tider kan overdøve det faglige. Det kan derfor have været meget tydeligt, hvis der er nogle fag eller en faglighed, som du er usikker på. Derudover har dit studie uden tvivl været påvirket af omstændighederne de sidste halvandet år, og det kan derfor være, at studiet ikke helt lever op til dine forventninger. Måske har du ligefrem oplevet studietvivl?

Vi kan ikke garantere dig, at disse tanker og følelser forsvinder, når du kommer tilbage til campus, men vi vil råde dig til at give det lidt tid, så du kan mærke efter, hvorvidt genåbningen giver det positive skift, som du har ventet på.

Hvis du stadig oplever studietvivl, vil vi anbefale dig at skrive en mail til os på vejledning@sdu.dk, så vi sammen kan få en snak om din tvivl. Derudover kan du se vores webinarer om, hvordan du planlægger din studiedag, om studiegrupper, om stress og travlhed eller om motivation. Måske vil det give dig nogle nye perspektiver på din studietvivl.

Derudover vil det give mening at kontakte din studievejleder eller faglige vejleder på dit fagmiljø, hvis du ikke helt ved, hvad der bliver forventet af dig i et specifikt fag, eller hvis du er usikker på fagenes indhold i det kommende semester. Du vil kunne finde frem til lige præcis din kontaktperson på www.mitsdu.dk.

Måske en karrierevejledning også kunne være noget? Her kan du også få en snak og sparring omkring din tvivl, og karrierevejledere har også et perspektiv ift. fremtiden, karriere og job. Du kan læse mere om karrierevejledning og også booke en tid her.

Når vi alle vender tilbage, vender vi tilbage efter den vildeste øvelse. Det har været en øvelse i, hvordan vi reagerer i isolation og for nogles vedkommende ensomhed. Ligesom i alle andre aspekter reagerer vi mennesker forskelligt, og det gælder selvfølgelig også i forbindelse med konsekvenserne af pandemien. Vi vil derfor råde til at vise hensyn til hinanden.

Spørg ind til, hvordan dine studiekammerater egentlig har det og erkend, at vi alle lige har brug for noget tid til at vende tilbage til verden udenfor vores egne fire vægge. Hvis du gør dig mange tanker om genåbningen, eller er du nervøs for, hvordan det bliver for dig at komme tilbage til campus, er du meget velkommen til at skrive en mail til os på vejledning@sdu.dk, så vi kan få en snak om dine tanker.

Trivsel

Du er ikke alene
Først og fremmest er du ikke alene. Mange studerende oplever lige nu, at det er svært at få det hele til at hænge sammen, når både fritid og studie foregår hjemmefra. Accepter, at det er svært og at det gerne må være svært.  Arbejd på at sænke baren for hvad du forventer at kunne, omstændighederne kan have en stor indflydelse på din koncentration og ramme for at studere.
Planlæg din dag
Det er vigtigt at planlægge konkrete mål og aktiviteter i løbet af sin dag. Vær realistisk, prioriter i dagens opgaver og hold dig orienteret på Itslearning ift. deadlines og fagligt indhold. 
Se dette webinar, som kan gøre dig klogere på netop dette emne. Du finder webinaret også på MitSDU. Eller se denne video, hvor en studie- og trivselsvejleder gør dig klogere på de ting du kan gøre ift. at arbejde hjemmefra under Corona-nedlukningen.
Online eksamen
På grund af Corona-nedlukningen vil en del eksamener blive afholdt online i stedet for med fysisk fremmøde. Det stiller en række krav til dig som studerende. Husk at orientere dig om eksamen på din studieside, hvor du kan følge med i de seneste bestemmelser om netop din eksamen. 
Gode råd til eksamen
Du kan se en video med gode råd til online mundtlig eksamen her på MitSDU.
Studie-og trivselsvejledningen har desuden afholdt en række webinarer om at gå til eksamen, som du kan se her.

Skab kontakt til dine medstuderende
Aftal rammer for at I fx mødes 20 minutter hver morgen kl. 8 i et digitalt møderum som fx Skype, Teams, Zoom osv. Vær aktiv til online undervisning og gruppemøder, få stillet spørgsmål og del dine tanker til det faglige indhold.

Ja, det kan du i hvert fald
Mødet kan forgå online eller via telefon. Se, hvordan du booker os på MitSDU.

Vi kan godt forstå, at du kan være bekymret for om der er job til dig. Arbejdsmarkedet ser lige nu anderledes ud end for blot et par måneder siden for nogle brancher.

Det er okay at være bekymret
Du glæder dig sikkert til at blive færdig med din uddannelse og er spændt på hvilket job, der bliver dit første. Nu kan tanker som ”er der overhovedet et job til mig” eller ”nu kan jeg ikke få mit drømmejob” dukke op i bevidstheden. De tanker skal der også være plads til, men sørg for at de ikke vokser sig for store, inden du gør noget ved det. Der er fortsat mange brancher, som har brug for at ansætte - og corona-epidemien får også en ende.

Sæt dig ind i virksomhedens situation og hav styr på dine kompetencer
Fordi arbejdsmarkedet har ændret sig, betyder det, at det er vigtigt, at du er ekstra skarp på, hvad du kan med din uddannelse og hvordan du kan skabe værdi for virksomheden. Det er også vigtigt, at du sætter dig ind i, hvilket behov de forskellige virksomheder har og hvilken situation de står i. Få hjælp på karrierevejledningens sider.

Følg arbejdsmarkedets udvikling
Vi kender ikke det endelige omfang endnu, men i karrierevejledningen holder vi os hele tiden opdateret på, hvordan arbejdsmarkedet udvikler sig og vil meget gerne tale med dig om, hvilken betydning denne situation har for dig.

Snak med nogen
Book en tid med en karrierevejleder, hvor I kan snakke om det, der fylder mest for dig.


Det er helt ok at være bekymret for, om du kan få et studiejob, praktik eller andet. Arbejdsmarkedet ser også anderledes ud end for blot et par måneder siden, men der er heldigvis stadig mange muligheder. Der er stadig brug for studentermedhjælpere i mange virksomheder og du kan også prøve din faglighed af i et frivilligt job, skrive projekt sammen med en virksomhed eller komme i projektorienteret forløb. Det er gode muligheder for at få erfaring, der kan hjælpe dig til at få job, når du er færdig.
Book en tid med en karrierevejleder, hvor I kan snakke om, hvordan du kan komme ind på arbejdsmarkedet mens du er studerende.

 

Ja, det kan du bestemt.

Du bestemmer selv, om mødet skal foregå på telefon eller over Zoom. Se hvor og hvordan du booker en samtale på MitSDU.

Bibliotek

Biblioteket er åbent igen, så du kan bestille, hente og aflevere bøger på biblioteket som normalt. Se vores åbningstid med betjening. 
Udenfor åbningstiden er biblioteket tilgængeligt 24/7. Brug dit studiekort til at få adgang.

Lån af bog: Du kan bestille bogen i bibliotekets katalog på sdu.dk/ebib. Du vil modtage en mail, når bogen er klar til afhentning. 
Bogen står klar til dig på bibliotekets afhentningshylde under det nummer der kan ses i mailen. Husk at udlåne bogen via selvudlånsautomaten.

Aflevering af bog: Bogen kan afleveres til personalet i bibliotekets skranke eller via selvudlånsautomaten i biblioteket.

Du kan kontakte biblioteket pr. telefon (6550 2622) eller pr. email: sdub@bib.sdu.dk.
Du kan også bruge vores ”Book en bibliotekar formular”. Så bliver du kontaktet af en bibliotekar, som kan hjælpe dig pr. telefon eller e-mail.
Ja – det har du. Adgangen fungerer som den plejer. Der er adgang til bibliotekets e-bøger, databaser og elektroniske artikler her. Brug dit SDU login til at få adgang.
Hvis du har brug for hjælp til at logge ind, kontakt Licenskontoret på: e-tss@bib.sdu.dk eller på 6550 2632. Vi sidder klar mandag-fredag kl. 9-15.
Hvis du har problemer med din fjernadgang kan du finde hjælp her.
Bibliotekets personale er klar ved telefoner og e-mail og du kan se kontaktoplysninger samt øvrig information her.

SU & SPS

Læs mere på SU-styrelsens hjemmeside.
Orientér dig på ungdomskort.dk for information om rabatter i forlængelse af COVID-19 hos dit trafikselskab. Øvrig information kan du finde her på MitSDU.
I øjeblikket tilbyder vi støtte gennem digitale møder. Kontakt din rådgiver, læsevejleder eller, hvis du er ny studerende på SDU, SPS-administrationen på sps@sdu.dk, hvis du gerne vil lave en aftale. Du kan desuden få support online, hvis dit IT-udstyr fejler.
Du kan få udleveret dine hjælpemidler fra SPS. Kontakt SPS-administrationen på sps@sdu.dk, som har hjælpemidlerne opmagasineret.
Så skriv til os via spoc.sdu.dk.

SDU's side om ny Coronavirus (COVID-19)

Ny på SDU

Find information om din studiestart her på MitSDU

Studiestart

Studerende ved SDU og smittet med COVID-19?

Giv SDU besked via SPOC.

SPOC

Vejledningsmulighederne på SDU

Vi er mange, som kan hjælpe dig, hvis du har spørgsmål, bekymringer m.m.

Vejledning

Myndighedernes smitte|stop app

Som SDU-studerende er det op til dig, om du vil bruge appen.

Læs mere om appen her på smittestop.dk

Ansvarlig for siden: SDU Studieservice

Sidst opdateret: 23.06.2021