Skip to main content

Retningslinjer og FAQ til studerende på SDU

SIDEN ER SIDST OPDATERET D. 9. OKTOBER 2020

 

 Retningslinjer på SDU ifm. COVID-19 (OPDATERET)
Læs eller genlæs SDU's retningslinjer her: (OPDATERET)
 • Retningslinjer for studerende med symptomer på eller smitte med COVID-19 samt nære kontakter (læs dem her)
 • Retningslinjer for studerende i øget risiko for et alvorligt sygdomsforløb ved COVID-19 (læs dem her)
 • Retningslinjer for fysisk ophold på SDU (læs dem her) (OPDATERET)
 • Retningslinjer for brug af mundbind på SDU (læs dem her)
 • Retningslinjer for adfærd og ophold i fælles arealer (læs dem her)
 • Retningslinjer for adfærd og ophold i forbindelse med feltarbejde (læs dem her) (OPDATERET)
 • Retningslinjer for adfærd og ophold i  forskningslaboratorier og værksteder (læs dem her) (OPDATERET)
 • Retningslinjer for adfærd og ophold i  mødelokaler (læs dem her)
 • Retningslinjer for adfærd og ophold i undervisnings- og eksaminationslokaler (læs dem her) (OPDATERET)
 • Retningslinjer for adfærd og ophold i læsesale, gruppe- og projektrum (læs dem her)
 • Retningslinjer for adfærd og ophold i omklædningsrum og bad (læs dem her)
 • Retningslinjer for afvikling af arrangementer (læs dem her) (OPDATERET)
 • Retningslinjer for studerende ifm. brobygning samt eksterne aktiviteter (læs dem her) (NY d. 8.10.2020)
 • Retningslinjer for RUS-arrangementer (læs dem her)
 • Retningslinjer for kantinedrift, rengøring og værnemidler (læs dem her)
 • Retningslinjer for adgang til SDU's bygninger (læs dem her)

Opdatering af SDU's retningslinjer følger de seneste udmeldinger af Uddannelses- og Forskningsministeriets retningslinjer, som kan tilgås via ministeriets hjemmeside her.

Hvornår må jeg møde fysisk op på SDU's campusser under COVID-19?
Klik venligst her for at finde svaret.
Hvad sker der, hvis jeg ikke følger SDU's retningslinjer eller anvisninger i forbindelse med aktiviteter på SDU - inkl. særlige COVID-19-retningslinjer?
Du kan blive indberettet for brud på regler om disciplinære foranstaltninger overfor studerende ved SDU – læs dem her.

Også godt at vide...

ØGET RISIKO: Jeg er i øget risiko for et alvorligt sygdomsforløb, hvis jeg får COVID-19. Hvordan skal jeg forholde mig?

Er du i øget risiko, skal du kontakte egen læge og bede om at foretage en vurdering af, hvorvidt du med din sygdom kan møde op til fysiske aktiviteter på din uddannelse på SDU, eller om der er behov for særlige forholdsregler.
Viser din læges vurdering, at du ikke kan møde op eller at der er behov for særlige forholdsregler, skal du kontakte os via Corona-knappen i SPOC. Du vil herefter blive kontaktet af en medarbejder, der er tæt på din uddannelse.

Læs også SDU's retningslinjer for studerende i øget risiko for et alvorligt sygdomdsforløb ved COVID-19 her på siden.

REJSER: Hvordan skal jeg forholde mig, hvis jeg rejser på ferie til et område, som Udenrigsministeriet fraråder ikke-nødvendige rejser til?

SDU kan ikke nægte studerende at holde ferie i et område, hvor Udenrigsministeriet fraråder ikke-nødvendige rejser.
Udenrigsministeriet fraråder ikke-nødvendige rejser til en række områder i verden, og myndighederne opfordrer kraftigt til selvisolation i 14 dage efter hjemkomst fra et af disse områder. SDU opfordrer til, at studerende følger myndighedernes anbefalinger.

Hvis en studerende alligevel vælger at rejse til et område, som Udenrigsministeriet fraråder ikke-nødvendige rejser til, kan SDU nægte studerende adgang til fysiske aktiviteter på SDU’s campusser i forbindelse med studiet i perioden med selvisolation. Rektoratet træffer efter indstilling fra fakultetet eller Fællesområdet afgørelse i den konkrete sag.

REJSER: Hvordan skal jeg forholde mig, hvis jeg rejser til et område, som Udenrigsministeriet fraråder ikke-nødvendige rejser til, bliver syg af COVID-19 i det pågældende land, eller sat i karantæne som følge af rejsen, og dette forhindrer mig i at gennemføre mine studier?

En rejse til et område, som Udenrigsministeriet fraråder ikke-nødvendige rejser til, udgør forhøjet risiko for at blive syg med COVID-19. Sker dette for dig under en sådan rejse, og bliver du af den grund eller grundet karantæne forhindret i at gennemføre dine studier, skal du være opmærksom på, at dette forhold ikke nødvendigvis udgør et usædvanligt forhold. Forholdet vil indgå i den samlede vurdering af, om der er tale om usædvanlige forhold, der kan begrunde dispensation.

Desuden skal du orientere dig i vores retningslinjer for håndtering af studerende med symptomer på eller smitte med COVID-19 her på siden.

Undervisning, eksamen, klinikophold & andet (OPDATERET)

UNDERVISNING: På min uddannelse er tilstedeværelse til undervisning en del af prøveformen for at bestå, men hvad gør jeg…

…hvis jeg er i øget risiko for et alvorligt sygdomsforløb ved COVID-19,
...hvis jeg er nær kontakt til en person, der er påvist syg med COVID-19,
…hvis jeg har symptomer på COVID-19 eller
…hvis jeg er påvist syg med COVID-19?

Er du i øget risiko for et alvorligt sygdomsforløb ved COVID-19,
vil SDU gerne i kontakt med dig, så vi sammen kan få en dialog om, hvordan du skal forholde dig i forhold til dit studie. Kontakt SDU via Corona-knappen i SPOC.

Er du nær kontakt til en person, der er påvist syg med COVID-19, skal du gå i selvisolation og gør følgende:
1) Læs og følg SDU’s retningslinjer for studerende med symptomer på eller smitte med COVID-19 samt nære kontakter. Du kan finde dem her i FAQ’en.
2) Kontakt en medstuderende, som du fx vil kunne gennemgå stoffet med, hvis du går glip af undervisning med fysisk fremmøde.
3) Kontakt SDU via Corona-knappen i SPOC, hvis dit fravær er i en sådan grad, at du risikerer ikke at opfylde et eventuelt krav om tilstedeværelse for at bestå et givent fag. Du vil herefter blive kontaktet af en medarbejder tæt på din uddannelse og vejledt i forhold til det videre forløb. Bemærk: Er du studerende på Det Sundhedsvidenskabelige Fakultet og har du praktisk undervisning eller undervisning, hvor der er dispenseret fra afstandskravet, skal du kontakte fakultetet via Corona-knappen i SPOC for en konkret vurdering af din situation.

Har du symptomer på COVID-19, skal du gå i selvisolation og gør følgende:
1) Læs og følg SDU’s retningslinjer for studerende med symptomer på eller smitte med COVID-19 samt nære kontakter. Du kan finde dem her i FAQ’en.
2) Ved symptomer på COVID-19, er det vigtigt, at du ikke møder fysisk op på campus. Du skal isolere dig i hjemmet og kontakte egen læge, som vil vurdere, hvorvidt du bør få foretaget en test. Ved undervisning med fysisk fremmøde opfordres du til at kontakte en medstuderende, som har deltaget i undervisningen, og som fx vil kunne gennemgå stoffet med dig.
3) Kontakt SDU via Corona-knappen i SPOC, hvis dit fravær er i en sådan grad, at du risikerer ikke at opfylde et eventuelt krav om tilstedeværelse for at bestå et givent fag. Du vil herefter blive kontaktet af en medarbejder tæt på din uddannelse og vejledt i forhold til det videre forløb.
 
Er du påvist syg med COVID-19, skal du gå i selvisolation og gør følgende:
1) Læs og følg SDU’s retningslinjer for studerende med symptomer på eller smitte med COVID-19 samt nære kontakter. Du kan finde dem her i FAQ’en.
2) Giv SDU besked om at du er påvist syg ved at skrive via Corona-knappen i SPOC.
3) Følg SDU’s regler for sygdom og eksamen, som du kan finde her.

UNDERVISNING: Kan jeg forvente, at min undervisning bliver optaget, så jeg kan se det på andre end de skemalagte tidspunkter?

Du kan ikke regne med, at din undervisning bliver optaget og gjort tilgængelig, og du skal derfor som udgangspunkt følge det planlagte skema.
Er du forhindret i at deltage i undervisning på grund af sygdom eller lignende, opfordrer SDU til at du kontakter en medstuderende, som har deltaget i undervisning og som fx vil kunne gennemgå stoffet med dig.

Er du i øget risiko for et alvorligt sygdomsforløb med COVID-19, læs også spørgsmålet målrettet dig her på siden.

EKSAMEN: Corona-situationen forhindrer mig i at møde op til min eksamen, som afholdes fysisk på SDU. Men hvad gør jeg… (NYT d. 8.10.2020)
…hvis jeg er i øget risiko for et alvorligt sygdomsforløb ved COVID-19,
...hvis jeg er nær kontakt til en person, der er påvist syg med COVID-19,
…hvis jeg har symptomer på COVID-19 eller
…hvis jeg selv er påvist syg med COVID-19?

Er du i øget risiko for et alvorligt sygdomsforløb ved COVID-19,
skal du kontakte egen læge og bede om at foretage en vurdering af, hvorvidt du med din sygdom kan møde op til fysiske aktiviteter på din uddannelse på SDU, eller om der er behov for særlige forholdsregler.
Viser din læges vurdering, at du ikke kan møde op eller at der er behov for særlige forholdsregler, skal du kontakte SDU via Corona-knappen i SPOC.

Er du nær kontakt til en person, der er påvist syg med COVID-19, gælder følgende:
1) Du skal sikre dig, at du defineres som ’nær kontakt’ jf. Sundhedsstyrelsens retningslinjer. Er du i tvivl, kan du kontakte Coronaopsporingsenheden under Styrelsen for Patientsikkerhed ved at ringe til myndighedernes fælles telefon på tlf. 70 20 02 33 og taste 2.
2) Er du som værende ’nær kontakt’ forhindret i at deltage i den fysiske eksamen på SDU – fordi du er i selvisolation og afventer test/testresultat – kan du søge om at få annulleret prøveforsøget. Vær opmærksom på, at du skal fremskaffe dokumentation for din situation, hvoraf det fremgår, at forhindring fra din side falder sammen med datoen for afholdelse af den pågældende eksamen.
3) Send dokumentation for din forhindring til Uddannelsesjura & Registratur på SDU via SPOC. Dokumentation skal sendes hurtigst muligt – læs mere om SDU’s regler i forbindelse med eksamen på MitSDU her.
Læs også SDU’s retningslinjer for studerende med symptomer på eller smitte med COVID-19 samt nære kontakter. Du kan finde dem her i FAQ’en.

Har du symptomer på COVID-19, skal du gå i selvisolation og gøre følgende:
1) Du skal sikre dig, at dine symptomer er symptomer på COVID-19 jf. Sundhedsstyrelsens retningslinjer.
2) Har du symptomer på COVID-19 og er forhindret i at deltage i den fysiske eksamen på SDU, kan du søge om at få annulleret prøveforsøget. Vær opmærksom på, at du skal fremskaffe dokumentation for din situation, hvoraf det fremgår, at forhindring fra din side falder sammen med datoen for afholdelse af den pågældende eksamen.
3) Send dokumentation for din forhindring til Uddannelsesjura & Registratur på SDU via SPOC. Dokumentation skal sendes hurtigst muligt – læs mere om SDU’s regler i forbindelse med eksamen på MitSDU her.
Læs også SDU’s retningslinjer for studerende med symptomer på eller smitte med COVID-19 samt nære kontakter. Du kan finde dem her i FAQ’en.
 
Er du påvist syg med COVID-19, skal du gå i selvisolation og gøre følgende:
1) Læs og følg SDU’s retningslinjer for studerende med symptomer på eller smitte med COVID-19 samt nære kontakter. Du kan finde dem her i FAQ’en.
2) Giv straks SDU besked om at du er påvist syg, ved at skrive via Corona-knappen i SPOC.
3) Følg SDU’s regler for sygdom og eksamen, som du kan finde her.

SDU følger til hver en tid myndighedernes anbefalinger og planlægger eksamen, så du kan føle dig tryg og holde afstand. Derfor tilbyder SDU ikke yderligere særlige forholdsregler, hvis ingen af de ovenstående situationer gør sig gældende i forhold til dig.
PROJEKTORIENTERET FORLØB: Skal jeg møde op til praktik eller projektorienteret forløb som vanligt?

Du skal selv holde dig orienteret i praktikstedets/virksomhedens informationer om situationen. Er dit praktiksted berørt af udbruddet af coronavirus COVID-19, vil der i det omfang det er muligt, blive tilrettelagt erstatning. Du skal desuden regne med, at eventuel erstatning kan blive planlagt til afholdelse på de tidspunkter, hvor det er praktisk muligt.

KLINIKOPHOLD: Min afdeling har aflyst mit klinikophold – hvad gør jeg?

Aflyses dit klinikophold som en direkte konsekvens af udbruddet af coronavirus COVID-19, prøver SDU at afhjælpe dig bedst muligt. Vi beder dig melde aflysningen ind til uddannelsesjura@sdu.dk og samtidig give besked til praktikmedicin@health.sdu.dk.

SPECIALE og andre større/afsluttende opgaver: Jeg er i gang med mit speciale, men havde forventet at være længere fremme – hvad gør jeg?
Søg vejledning og sparring
Kontakt Studie- og trivselsvejledningen, som kan hjælpe dig med planlægning, struktur, overblik, projektstyring, studietekniske fifs og tricks, motivation og generel sparring. Du kan også søge tips, tricks og sparring gennem Studie- og trivselsvejledningens fælles Facebook-side ”SDU - Os der skriver speciale”.
 
Undersøg dine muligheder
Overvejer du at søge dispensation for udsættelse af afleveringsfristen, er det en god idé at du starter med at kontakte vejledningen eller studienævnet på dit studie i god tid og afklarer mulighederne i dit konkrete tilfælde. På din studieside på MitSDU finder du kontaktinformationer og information om, hvordan du søger om dispensation.
 
Værd at nævne
Får du en ny afleveringsfrist gennem dispensation, er det værd at nævne, at du stadig kan aflevere til den oprindelige frist, skulle du blive klar til det. Det er også værd at nævne, at det faktum, at du har fået dispensation, ikke påvirker bedømmelsen. Husk dog at søge i god tid, hvis det er det, du beslutter dig for og forhør dig på dit studie – hos vejledningen eller dit studienævn – hvilke frister der er. Mangler du klip i forbindelse med din SU, kan du søge tillægsklip – læs mere om det her på MitSDU.

Internationalt

Jeg skal på studieophold, praktik eller projektorienteret forløb i udlandet – hvordan skal jeg forholde mig?

SDU anbefaler på det kraftigste at følge Udenrigsministeriets rejsevejledninger, som opdateres løbende. Hvis Udenrigsministeriet fraråder rejser til din destination, gør SDU det således også. Det er dog op til dig, om du ønsker at rejse eller ej – og derfor er rejsen også dit ansvar. 
For nogle destinationer frarådes ikke-nødvendige rejser – et udlandsophold kan betragtes som en nødvendig rejse (fx hvis det har betydning for din videre karriere), men det er op til dig at vurdere, om du finder din rejse nødvendig. Vær opmærksom på, at hverken Udenrigsministeriet eller SDU dækker omkostninger forbundet med din rejse. 

Mere information
I FAQ’en på SDU International’s Study Abroad finder du mere information – her kan du bl.a. finde information om SDU’s anbefalinger omkring rejser, råd til forsikring, information om legater, mv.. FAQ’en opdateres jævnligt.
Du kan også læse mere på Uddannelses- og forskningsministeriets hjemmeside, hvor du finder en FAQ henvendt til studerende, som skal på udlandsophold. 

Kontakt
Du er velkommen til at kontakte SDU International via spoc.sdu.dk eller på 6550 2264 i hverdagene mellem kl. 10-14.

Påvirkes min opholdstilladelse?

Hold dig opdateret på nyidanmark.dk.

Trivsel

Jeg kan ikke få min studiehverdag til at hænge sammen, hvad gør jeg?
Planlæg din dag grundigt
Det er vigtigt at planlægge konkrete mål og aktiviteter i løbet af sin dag. Vær realistisk, prioriter i dagens opgaver og hold dig orienteret på Blackboard ift. deadlines og fagligt indhold. Arbejd på at sænke baren, omstændighederne kan have en stor indflydelse på din koncentration og ramme for at studere.
Se dette webinar, som kan gøre dig klogere på netop dette emne og tilmeld dig det kommende webinar.
Jeg er bange for at jeg ikke bliver klar til eksamen
Dine eksamener vil i udgangspunktet blive afholdt som planlagt. Der kan være mange ting omkring eksamen, som der ikke er svar på. Hold derfor øje med din studieside her på MitSDU og Blackboard, hvor der løbende kommer flere informationer.
Studie-og trivselsvejledningen afholder desuden en online webinarrække, hvor der bliver fokuseret på eksamensforberedelse.
Jeg mangler nogen at sparre med om det faglige indhold

Skab kontakt til dine medstuderende
Aftal rammer for at I fx mødes 20 minutter hver morgen kl. 8 i et digitalt møderum som fx Skype, Teams, Zoom osv. Vær aktiv til online undervisning og gruppemøder, få stillet spørgsmål og del dine tanker til det faglige indhold.

Jeg bliver færdig lige om lidt. Jeg er nervøs for om jeg kan få job.

Vi kan godt forstå, at du kan være bekymret for om der er job til dig. Arbejdsmarkedet ser lige nu anderledes ud end for blot et par måneder siden for nogle brancher.

Det er okay at være bekymret
Du glæder dig sikkert til at blive færdig med din uddannelse og er spændt på hvilket job, der bliver dit første. Nu kan tanker som ”er der overhovedet et job til mig” eller ”nu kan jeg ikke få mit drømmejob” dukke op i bevidstheden. De tanker skal der også være plads til, men sørg for at de ikke vokser sig for store, inden du gør noget ved det. Der er fortsat mange brancher, som har brug for at ansætte - og corona-epidemien får også en ende.

Sæt dig ind i virksomhedens situation og hav styr på dine kompetencer
Fordi arbejdsmarkedet har ændret sig, betyder det, at det er vigtigt, at du er ekstra skarp på, hvad du kan med din uddannelse og hvordan du kan skabe værdi for virksomheden. Det er også vigtigt, at du sætter dig ind i, hvilket behov de forskellige virksomheder har og hvilken situation de står i. Få hjælp på karrierevejledningens sider.

Følg arbejdsmarkedets udvikling
Vi kender ikke det endelige omfang endnu, men i karrierevejledningen holder vi os hele tiden opdateret på, hvordan arbejdsmarkedet udvikler sig og vil meget gerne tale med dig om, hvilken betydning denne situation har for dig.

Snak med nogen
Book en tid med en karrierevejleder, hvor I kan snakke om det, der fylder mest for dig.


Jeg er bekymret for om der er plads til mig på arbejdsmarkedet, mens jeg er studerende?

Det er helt ok at være bekymret for, om du kan få et studiejob, praktik eller andet. Arbejdsmarkedet ser også anderledes ud end for blot et par måneder siden, men der er heldigvis stadig mange muligheder. Der er stadig brug for studentermedhjælpere i mange virksomheder og du kan også prøve din faglighed af i et frivilligt job, skrive projekt sammen med en virksomhed eller komme i projektorienteret forløb. Det er gode muligheder for at få erfaring, der kan hjælpe dig til at få job, når du er færdig.
Book en tid med en karrierevejleder, hvor I kan snakke om, hvordan du kan komme ind på arbejdsmarkedet mens du er studerende.

 

Digitalt, IT & print

Hvad gør SDU for at klæde undervisere på til online undervisning og eksamen?

SDU’s undervisere bliver klædt på gennem særlig oprettet support og information på fakulteterne og SDU’s intranet.
Der er mulighed for at lade sig inspirere:

 • af vejledninger om online forelæsninger og øvelsestimer
 • af tips og tricks om at lave aktiverende undervisning online og
 • af tips og tricks til at indtage rollen som online underviser eller eksaminator

Ved siden af vejledningerne tilbyder SDU også daglige drop-in sessioner online.

Har du spørgsmål til din undervisning, skal du først og fremmest kontakte din underviser. Øvrige kommentarer – både ros og ris – modtages gerne på dit fakultet ved henvendelse via corona-knappen på spoc.sdu.dk.

Har mit fakultet information om online muligheder for studerende?

Ja, det har fakulteterne - se herunder, hvor

Det Humanistiske Fakultet: Det digitale universitet
Det Naturvidenskabelige Fakultet: Som studerende orienteres du løbende via Announcements på årgangsorganisationer på Blackboard.
Det Samfundsvidenskabelige Fakultet: Digital undervisning på SAMF
Det Sundhedsvidenskabelige Fakultet: Digital undervisning på SUND
Det Tekniske Fakultet: Gode råd om at studere online på TEK

IT-Sikkerhed: Har du fået en mistænkelig mail?
Lad være med at klikke på den og læs mere om cybertruslen set i lyset af COVID-19-situationen her på MitSDU.

Bibliotek

Jeg vil gerne låne eller aflevere en bog - hvordan gør jeg det?

Biblioteket er igen åben som før udbruddet af ny coronavirus.

Lån af materialer
Du kan bestille materialer i bibliotekets katalog: www.sdu.dk/ebib. Når bogen er klar til afhentning, får du en mail.

Aflevering af materialer
Skal du aflevere en lånt bog eller andre materialer, kan du gøre det i vores åbningstid.

Se bibliotekets åbningstider her.

Jeg er i gang med en opgave og vil gerne have hjælp af en bibliotekar til at søge litteratur/information – hvordan får jeg det?
Du kan kontakte biblioteket pr. telefon (6550 2622) eller pr. email: sdub@bib.sdu.dk. Vi sidder klar mandag-torsdag kl. 8-17 og fredag kl. 8-16.
Du kan også bruge vores ”Book en bibliotekar formular”. Så bliver du kontaktet af en bibliotekar, som kan hjælpe dig pr. telefon eller e-mail.
Har jeg adgang til elektroniske materialer?
Ja – det har du. Adgangen fungerer som den plejer. Der er adgang til bibliotekets e-bøger, databaser og elektroniske artikler her. Brug dit SDU login til at få adgang.
Hvis du har brug for hjælp til at logge ind, kontakt Licenskontoret på: e-tss@bib.sdu.dk eller på 6550 2632. Vi sidder klar mandag-fredag kl. 9-15.
Jeg har problemer med at få adgang til elektronisk materiale - hvad gør jeg?
Hvis du har problemer med din fjernadgang kan du finde hjælp her.
Jeg fandt ikke svar...
Bibliotekets personale er klar ved telefoner og e-mail og du kan se kontaktoplysninger samt øvrig information her.

SU & SPS

Jeg har spørgsmål vedr. min SU i forbindelse med COVID-19 – hvad gør jeg?
Læs mere på SU-styrelsens hjemmeside.
Hvad skal jeg være opmærksom på ifm. ungdomskortet?
Orientér dig på ungdomskort.dk for information om rabatter i forlængelse af COVID-19 hos dit trafikselskab. Øvrig information kan du finde her på MitSDU.
Hvad sker der med min SPS?
I forbindelse med genåbningen af universitetet kan du få støtte gennem fysiske møder. Kontakt din rådgiver, læsevejleder eller, hvis du er ny studerende på SDU, SPS-administrationen på sps@sdu.dk, hvis du gerne vil lave en aftale. Du kan desuden igen få support, hvis dit IT-udstyr fejler.
Hvor kan jeg hente mine hjælpemidler (fx it-udstyr, bord, lampe, stol)?
Du kan få udleveret dine hjælpemidler fra SPS. Kontakt SPS-administrationen på sps@sdu.dk, som har hjælpemidlerne opmagasineret.

SDU's side om ny Coronavirus (COVID-19)

Studerende ved SDU og smittet med COVID-19?

Giv SDU besked via SPOC.

SPOC

Har du brug for vejledning i forhold til studiespecifikke ting?

F.eks. i forhold til dispensationer, undervisning, eksamen, studieplaner m.m

Studievejledning på fakulteterne

Vejledningsmulighederne på SDU

Vi er mange, som kan hjælpe dig, hvis du har spørgsmål, bekymringer m.m.

Vejledning

Myndighedernes smitte|stop app

Som SDU-studerende er det op til dig, om du vil bruge appen.

Læs mere om appen her på smittestop.dk

Feedback

Send os din mening om FAQ'en.

Klik her