Skip to main content

FAQ til studerende på SDU

SENEST OPDATERET D. 6.1.2022

 

Coronapas

Har du ikke noget gyldigt Coronapas i 14 dage fra du blev testet positiv, skal du læse videre her:

Kan du ophæve selvisolation, fordi du har været symptomfri i 48 timer eller hvis der er gået 7 dage efter testtagningen uden at du har haft symptomer, er du i disse 14 dage undtaget fra kravet om fremvisning af et gyldigt Coronapas og må møde fysisk op på SDU's lokationer.
SDU belaver sig på betydelig grad af tillid og kræver ikke lægedokumentation for symptomfrihed. Læs mere på Sundhedsstyrelsens hjemmeside.

Manglende Coronapas i transport

Når du kører i offentlig transport, medfører manglende Coronapas bøde/kontrolafgift.
Dog har Transportministeriet indført en ordning, der betyder, at man i særlige tilfælde (fx rejser ifm. uddannelse) kan få nedskrevet/annulleret kontrolafgiften ved efterfølgende at tage kontakt til DSB med en erklæring fra uddannelsesstedet.

Det kræver fire ting:

 1. Gå ind på DSB’s hjemmeside og klik på ’Hent tro- og loveerklæringen til underskrivning’.
 2. Print erklæringen.
 3. Udfyld alle felter med kuglepen dog ikke ’Dato’ og ’Underskrift’. Adressen for din campus kan du slå op her og SDU’s Cvr-nummer er 29283958.
 4. Henvend dig fysisk på SDU, der hvor du plejer, når du har spørgsmål ifm. dit studie, fremvis dit studiekort eller andet Billed-ID og bed om at få udfyldt ’Dato’ og ’Underskrift’.
  Har du din gang i SDU’s bygninger i Winsløwparken og kan ikke få kontakt til en administrativ medarbejder, kontakt SUND Uddannelse via sund-uddannelse@health.sdu.dk.

Erklæringens oplysninger vil nu blive tjekket igennem, og den vil derefter blive underskrevet, så du kan sende den retur til DSB Kundecenter, som det fremgår af erklæringen.

Retningslinjer for coronapas for studerende og besøgende ifm. fysisk fremmøde på SDU

For at forebygge og inddæmme udbredelse af covid-19 skal studerende, ansatte og besøgende kunne forevise et gyldigt coronapas som betingelse for fysisk fremmøde på universitetet, jf. bekendtgørelse nr. 2139 af 26. november 2021.

SDU skal foretage løbende kontrol af, at studerende, ansatte og besøgende har et gyldigt coronapas ved fysisk fremmøde. SDU har siden den 29. november foretaget denne kontrol via stikprøver på SDU’s lokationer.

Som følge af de stigende smittetal i samfundet vil SDU fra den 20. december 2021 supplere stikprøvekontrollen med kontrol af, at studerende som møder til skriftlige eksaminer har et gyldigt coronapas.

Kontrollen af gyldigt coronapas hos en eksaminand, som møder fysisk ind til eksamen på SDU, vil blive foretaget af en eksamensvagt.

Hvis en eksaminand ikke kan fremvise et gyldigt coronapas, vil eksaminanden blive bortvist, jf. § 4 i den nævnte bekendtgørelse. Eksaminanden vil få registeret et ”AV” for afvist ved eksamen, og eksaminanden vil have brugt et prøveforsøg.

En eksaminand, der har mistet sit gyldige coronapas som følge af at være smittet med covid-19 og som har været symptomfri i 48 timer eller hvis der er gået 7 dage efter testtagningen ved fraværet af symptomer, må møde op til eksamen. SDU belaver sig på betydelig grad af tillid og kræver ikke lægedokumentation for symptomfrihed. Læs mere på Sundhedsstyrelsens hjemmeside.

Betydning af denne type bortvisning:

En eksaminand der bortvises vil selvsagt ikke kunne gennemføre prøven, og efter de sædvanlige regler om adgang til reeksamen vil vedkommende kunne tilmelde sig næste udbudte prøve.

Hvis en eksaminand i forbindelse med bortvisning som følge af manglende coronapas ikke opfører sig hensynsfuldt – det kunne være ved at nægte at forlade området i ro og orden eller måske ved brug af et forfalsket coronapas – så kan SDU bringe universitetets disciplinærregler i spil. Det sker ved indberetning til dekanen, som kan træffe beslutning om tildeling af advarsel, midlertidig eller permanent bortvisning fra universitetet. Valg af sanktion vil helt komme an på, hvordan den studerende har opført sig, hvor det ikke kan udelukkes at alle tre sanktionsmuligheder kan komme i spil alt efter, hvad der er sket.

Indberetning skal ske til Juridisk Kontor, som herefter vil forestå behandlingen af sagen - herunder sikre partshøring af eksaminanden.

Betydning af denne type bortvisning:

En eksaminand der bortvises vil selvsagt ikke kunne gennemføre prøven, og hvis vedkommende bortvises for en periode, vil vedkommende i perioden ikke kunne deltage i aktiviteter på universitetet – herunder heller ikke i prøver. Den studerende vil ikke kunne modtage SU og der kan også opstå udfordringer i forhold dokumentation af studieaktivitet over for et boligselskab. 

Hvis der er forhold, som gør, at du som studerende har svært ved at deltage i en eksamen, omlagt eller ikke-omlagt, har du fortsat mulighed for at sende en dispensationsansøgning til dit studienævn og høre om dine muligheder. Ansøgningen sendes til dit studienævn via SPOC.

Godt at vide (OPDATERET)

Det er et rigtig godt spørgsmål, og med fare for at det bliver lidt teknisk, vil vi med dette svar give et indblik i det bagvedliggende, der gør sig gældende.

Vi starter med et tilbageblik:

I studieåret 2020/2021 (dvs. vintersemester 2020 og forårssemester 2021) var der tre forhold, der spillede en væsentlig rolle i forhold til universiteternes muligheder for at omlægge til online formater:

 • Universiteterne var decideret nedlukkede.
 • De få uddannelsesaktiviteter, som universiteterne havde lov til at afholde, var underlagt Uddannelses- og Forskningsministeriets restriktioner om fx afstand.
 • Uddannelses- og Forskningsstyrelsen, som SDU og andre universiteter er underlagt, gav universiteterne lov til at omlægge eksaminer på grund af ”usædvanlige forhold” i henhold til universitetsloven.

Netop disse tre forhold betød, at universiteterne fik mulighed for at omlægge uddannelsesaktiviteter til online formater.

Lad os så komme tilbage – til nutiden:

Situationen er en anden nu. Godt nok er Covid-19 igen klassificeret som samfundskritisk sygdom, og Uddannelses- og Forskningsstyrelsen har d. 14. december 2021 udmeldt, at der er tale om usædvanlige forhold ift. eksamen, men to væsentlige forhold er anderledes denne gang:

 • Universiteterne er ikke nedlukkede, Universiteterne er åbne. Dette understreger Uddannelses- og Forskningsstyrelsen.
 • Uddannelsesaktiviteter er ikke underlagt særlige restriktioner om afstand osv. Der er alene krav om, at alle skal have et gyldigt coronapas for at møde op fysisk. Desuden skal vi alle sammen overholde Sundhedsmyndighedernes gode råd om at forebygge smitte.

Hvad betyder det konkret?

Det betyder på den ene side, at du stadig kan opleve, at nogle uddannelsesaktiviteter afholdes fysisk på SDU’s lokationer.

Det betyder også, at andre uddannelsesaktiviteter kan omlægges, dog skal dette ske i overensstemmelse med studieordningsbestemmelser i forhold til læringsmål og udprøvning. Det vil sige, at omlægning skal være faglig forsvarlig, og at det skal være muligt at tilrette eksamensspørgsmål til online format.

På SDU er det de enkelte studienævn, som vurderer behovet for omlægning af eksaminer på baggrund af situation med Covid-19. Denne vurdering sker for hver enkelt eksamen og efter principperne om god forvaltningsskik, herunder at der skal være mulighed for varsling om eventuel omlægning hurtigst muligt.

Hvis en eksamen bliver omlagt, vil du få besked fra dit fakultet eller studienævn om dette. Du kan orientere dig på itslearning, men hold dig også opdateret via din studentermail og mitsdu.dk/corona.

Orienter dine medstuderende, undervisere eller andre på SDU, som du har etableret nær kontakt med i smitteperioden. Se mere i Sundhedsstyrelsens vejledning Til dig, der er testet positiv for ny coronavirus.
Hvis du bliver smittet med COVID-19, opfordrer SDU kraftig til at du indmelder dit smittetilfælde via Corona-knappen i SPOC. Oplysninger om smittetilfælde på SDU kan være en hjælp, hvis andre studerende eller ansatte på SDU skal informeres i de tilfælde, du ikke selv har kontaktoplysninger på evt. nære kontakter.

Læs også sektionen 'Undervisning, eksamen, klinikophold mv.' for at finde svar på, hvad du skal gøre i forhold til fravær til din eksamen mv..

Klik her for at finde svaret.

Ja, du skal bruge mundbind eller visir - læs mere i SDU's retningslinjer.

Du skal derudover følge Sundhedsstyrelsens retningslinjer og anbefalinger.
Så, når du møder fysisk op eller for eksempel vil mødes med nogle medstuderende i fredagsbaren, følg Sundhedsstyrelsens råd til at forebygge smitte.

Grundet de skærpede restriktioner i samfundet, har SDU opfordret studenterforeninger til at aflyse årets julefrokoster og andre festlignende sociale arrangementer.
Desuden er fredagsbarer lukket til og med 7. januar 2022.

Er du studerende og har fået formidlet en bolig gennem SDU – særligt for internationale studerende

Studerende, hvor SDU har formidlet en bolig via SDU’s boligformidling, skal selvisolere sig i eget hjem i det omfang det er muligt jf. Sundhedsstyrelsens retningslinjer. SDU tilbyder som udgangspunkt ikke genhusning, men hvis selvisolation ikke er muligt for dig, kan du kontakte kommunen med henblik på isolationsophold i anden bolig. SDU’s boligformidling hjælper gerne med kontakt til kommunen og andre praktiske spørgsmål samt information for håndtering af selvisolation på forsvarlig vis i boligen.
Kontakt SDU’s boligformidling på bolig@sdu.dk.

Er du studerende og har du ikke fået formidlet en bolig gennem SDU

Sundhedsstyrelsen anbefaler selvisolation for bestemte grupper personer. Hvis det ikke er muligt at selvisolere sig i eget hjem, tilbyder kommunen isolationsophold på ekstern isolationsfacilitet til personer, som ikke kan etablere og opretholde selvisolation i eget hjem. Der er et begrænset antal isolationspladser, og det er kommunen, der vurderer om de skal bringes i anvendelse. Læs mere om selvisolation på Sundhedsstyrelsens hjemmeside.

Læs mere på SU-styrelsens hjemmeside.

Undervisning, eksamen, klinikophold mv.

hvis jeg er i øget risiko for et alvorligt sygdomsforløb ved COVID-19,
hvis jeg er nær kontakt til en person smittet med COVID-19,
hvis jeg har symptomer på COVID-19 eller
hvis jeg selv er påvist smittet med COVID-19?

Er du i øget risiko for et alvorligt sygdomsforløb ved COVID-19, gælder følgende:
Læs og følg Sundhedsstyrelsens vejledning Gode råd til dig, der er i øget risiko

Er du nær kontakt til en person, der er påvist smittet med COVID-19, gælder følgende:
1) Du skal sikre dig, at du defineres som ’nær kontakt’ jf. Sundhedsstyrelsens retningslinjer. Er du i tvivl, kan du kontakte Coronaopsporing på tlf. 32 32 05 11.
2) Er du som værende ’nær kontakt’ forhindret i at deltage i den fysiske eksamen på SDU – fordi du er i selvisolation og afventer test/testresultat – kan du søge om at få annulleret prøveforsøget eller blive afmeldt eksamen. Vær opmærksom på, at du skal fremskaffe dokumentation for din situation, hvoraf det fremgår, at forhindring fra din side falder sammen med datoen for afholdelse af den pågældende eksamen.
3) Send dokumentation for din forhindring til universitetet via SPOC. Dokumentation skal sendes hurtigst muligt – læs mere om SDU’s regler i forbindelse med sygdom og eksamen på mitsdu.dk/sygtileksamen.

Har du symptomer på COVID-19, skal du gå i selvisolation og gøre følgende:
1) Du skal sikre dig, at dine symptomer er symptomer på COVID-19 jf. Sundhedsstyrelsens retningslinjer.
2) Har du symptomer på COVID-19 og er forhindret i at deltage i den fysiske eksamen på SDU, kan du søge om at få annulleret prøveforsøget eller blive afmeldt eksamen. Vær opmærksom på, at du skal fremskaffe dokumentation for din situation, hvoraf det fremgår, at forhindring fra din side falder sammen med datoen for afholdelse af den pågældende eksamen.
3) Send dokumentation for din forhindring til universitetet via SPOC. Dokumentation skal sendes hurtigst muligt – læs mere om SDU’s regler i forbindelse med sygdom og eksamen på mitsdu.dk/sygtileksamen.

Er du påvist smittet med COVID-19, skal du gå i selvisolation og gøre følgende:
1) Følg Sundhedsstyrelsens vejledning Til dig, der er testet positiv for ny coronavirus
2) Orienter dine medstuderende, undervisere eller andre på SDU, som du har etableret nær kontakt med i smitteperioden. Hvis du skal have hjælp til at informere eventuelle nære kontakter på SDU eller er du i tvivl om andet, skriv til SDU via Corona-knappen i SPOC.
3) Følg SDU’s regler for sygdom og eksamen. Du finder dem ved at klikke dig ind på mitsdu.dk/sygtileksamen.

Derudover er følgende godt at vide:

Er dit studie påvirket af situationen, fordi du fx skal isolere dig eller lignende, kan du kontakte en medstuderende, som du fx vil kunne gennemgå stoffet med, hvis du går glip af undervisning (med fysisk fremmøde).

Studerende på Det Humanistiske Fakultet

Får du fravær på dit studie og er fraværet i en sådan grad, at du risikerer ikke at opfylde et eventuelt krav om tilstedeværelse for at bestå, vil du skulle bestå ved en anden eksamensform. Find og læs fagbeskrivelsen for det konkrete fag via din studieside på MitSDU.

Studerende på Det Naturvidenskabelige Fakultet, Det Sundhedsvidenskabelige Fakultet eller Det Tekniske Fakultet

Får du fravær på dit studie og er fraværet i en sådan grad, at du er i tvivl om, hvorvidt du risikerer at opfylde et eventuelt krav om tilstedeværelse for at bestå, er du velkommen til at kontakte fakultetet ved at skrive via Corona-knappen i SPOC.

Studerende på Det Samfundsvidenskabelige Fakultet

Får du fravær på dit studie og er fraværet i en sådan grad, at du er i tvivl om dit videre studieforløb, er du velkommen til at kontakte fakultetet ved at skrive via Corona-knappen i SPOC.
Hvis du læser HD eller en masteruddannelse, så kontakt da venligst din studiekoordinator.

Deltagelse i obligatoriske aktiviteter på din uddannelse

Der kan være forskellige krav til fremmøde og deltagelse i undervisning og prøver. Krav og regler er beskrevet i din studieordning og i fag-/kursusbeskrivelser.

Et krav om aktiv deltagelse i f.eks. 80% af en udbudt undervisning, kan være koblet til din ret til at deltage i en prøve eller måske være beståelseskravet i sig selv.
Et krav om aflevering af skriftlige produkter eller opgaver undervejs i undervisningen, kan ligeledes have indbygget krav om fremmøde – f.eks. til fremlæggelser.
Desuden skal du være opmærksom på, at der kan være krav om gennemførsel af skriftlige tests i undervisningen, der danner grundlag for bedømmelsen (sammen med den afsluttende prøve).

Husk derfor altid at læse i din studieordning og i din fagbeskrivelse, hvad der forventes af dig, og hvad der stilles af krav til dig – f.eks. om fremmøde. Er du i tvivl, om der er obligatoriske aktiviteter på din uddannelse, bedes du henvende dig til underviseren på det pågældende fag.
Du finder din studieordning og dine fagbeskrivelser via din studieside på MitSDU.

Det kommer an på den konkrete situation.

Den skriftlige del af eksamen
Afleverer du og din gruppe et skriftligt produkt i forbindelse med eksamen, er der gode chancer for, at aflevering ikke bliver berørt af Corona-situationen. Dog, skulle du selv være syg med COVID-19 og skulle din sygdom forløbe på en måde, som gør, at du ikke kan medvirke til udarbejdelsen af din gruppes produkt, skal du følge SDU’s regler for sygdom ved eksamen.

Den mundtlige del af eksamen
Skal du og din gruppe op til en mundtlig eksamen, og påvirker Corona-situationen din deltagelse negativt, vil det ikke nødvendigvis påvirke den mundtlige eksamen for de øvrige i din gruppe. Ifølge eksamensbekendtgørelsen skal den mundtlige eksamen tilrettelægges således, at der kan foretages en individuel bedømmelse af den studerendes præstation. Skulle du selv være syg med COVID-19, skal du følge SDU’s regler for sygdom ved eksamen.
Er dit studie påvirket af situationen, fordi du fx skal isolere dig sammen med dit barn på grund af symptomer eller lignende, kan du kontakte en medstuderende, som du fx vil kunne gennemgå stoffet med, hvis du går glip af undervisning (med fysisk fremmøde).

Derudover er følgende godt at vide:

Studerende på Det Humanistiske Fakultet

Får du fravær på dit studie og er fraværet i en sådan grad, at du risikerer ikke at opfylde et eventuelt krav om tilstedeværelse for at bestå, vil du skulle bestå ved en anden eksamensform. Find og læs fagbeskrivelsen for det konkrete fag via din studieside på MitSDU.

Studerende på Det Naturvidenskabelige Fakultet, Det Sundhedsvidenskabelige Fakultet eller Det Tekniske Fakultet

Får du fravær på dit studie og er fraværet i en sådan grad, at du er i tvivl om, hvorvidt du risikerer at opfylde et eventuelt krav om tilstedeværelse for at bestå, er du velkommen til at kontakte fakultetet ved at skrive via Corona-knappen i SPOC.

Studerende på Det Samfundsvidenskabelige Fakultet

Får du fravær på dit studie og er fraværet i en sådan grad, at du er i tvivl om dit videre studieforløb, er du velkommen til at kontakte fakultetet ved at skrive via Corona-knappen i SPOC.
Hvis du læser HD eller en masteruddannelse, så kontakt da venligst din studiekoordinator.
Søg vejledning og sparring
Kontakt Studie- og trivselsvejledningen via mitsdu.dk/studieogtrivsel, som kan hjælpe dig med planlægning, struktur, overblik, projektstyring, studietekniske fifs og tricks, motivation og generel sparring. Du kan også søge tips, tricks og sparring gennem Studie- og trivselsvejledningens fælles Facebook-side ”SDU - Os der skriver speciale”.
 
Undersøg dine muligheder
Overvejer du at søge dispensation for udsættelse af afleveringsfristen, er det en god idé at du starter med at kontakte vejledningen eller studienævnet på dit studie i god tid og afklarer mulighederne i dit konkrete tilfælde. På din studieside på MitSDU finder du kontaktinformationer og information om, hvordan du søger om dispensation.
 
Værd at nævne
Får du en ny afleveringsfrist gennem dispensation, er det værd at nævne, at du stadig kan aflevere til den oprindelige frist, skulle du blive klar til det. Det er også værd at nævne, at det faktum, at du har fået dispensation, ikke påvirker bedømmelsen. Husk dog at søge i god tid, hvis det er det, du beslutter dig for og forhør dig på dit studie – hos vejledningen eller dit studienævn – hvilke frister der er. Mangler du klip i forbindelse med din SU, kan du søge tillægsklip – læs mere om det her på MitSDU.

Du skal selv holde dig orienteret i praktikstedets/virksomhedens informationer om situationen.

Er dit praktiksted berørt af COVID-19-situationen, vil der i det omfang det er muligt, blive tilrettelagt erstatning. Du skal desuden regne med, at eventuel erstatning kan blive planlagt til afholdelse på de tidspunkter, hvor det er praktisk muligt.

Aflyses dit klinikophold som en direkte konsekvens af udbruddet af coronavirus COVID-19, prøver SDU at afhjælpe dig bedst muligt. Vi beder dig melde aflysningen ind til uddannelsesjura@sdu.dk og samtidig give besked til praktikmedicin@health.sdu.dk.

Universitetet er i overensstemmelse med myndighedernes retningslinjer åbent, og fysisk undervisning afholdes derfor som planlagt.

Enkelte aktiviteter kan blive afholdt online, men universitetet er ikke forpligtet til at gøre uddannelsesaktiviteter tilgængeligt online.

Via dit skema kan du se, hvor og hvordan aktiviteter på din uddannelse afholdes. Hold dig løbende opdateret via din SDU-mail og itslearning, som du kan få adgang til fra Log-ind ikonet øverst til højre på MitSDU.

Internationalt

SDU følger generelt myndighedernes anvisninger, som fra 21. april har påbegyndt en gradvis lempelse af rejserestriktionerne.

SDU anbefaler meget kraftigt universitetets studerende til at følge de til enhver tid gældende rejseanvisninger fra myndighederne.

Hvis du selv beslutter at rejse på et længerevarende ophold i udlandet, sker det på egen risiko. Du bør være opmærksom på:

 • at det pågældende lands myndigheder tillader ind-/udrejse for studerende (anerkendelsesværdige formål)
 • at du er dækket af forsikring, også i tilfælde af at du skal behandles for COVID-19 i det pågældende land
 • at værtsstedet finder det forsvarligt, at studerende ankommer og opholder sig på værtstedet
 • at Danmark kan have særlige indrejseregler for borger med og uden dansk statsborgerskab eller bopæl på det tidspunkt, du vil rejse hjem igen

Mere information

I FAQ’en på SDU International’s Study Abroad finder du mere information – her kan du bl.a. finde information om SDU’s anbefalinger omkring rejser, råd til forsikring, information om legater, mv.. FAQ’en opdateres jævnligt. Gå ind på din studieside og klik dig ind på 'Udlandsophold'.

Du kan også læse mere på Uddannelses- og forskningsministeriets hjemmeside, hvor du finder en FAQ henvendt til studerende, som skal på udlandsophold.

Øvrige overvejelser

Er du i tvivl om dit studieophold eller vil du gerne tale om dine overvejelser med nogen, er du velkommen til at kontakte SDU International.

Kontakt

Kontakt SDU International via spoc.sdu.dk eller på 6550 2264 i hverdagene mellem kl. 10-14.

Hold dig opdateret på nyidanmark.dk.

Klik dig ind på den engelske udgave af denne FAQ og læs mere under sektionen 'International'.

Trivsel

Det er naturligt
Under pandemien oplever mange studerende at have manglende eller lav motivation ift. studiet. Dette er helt naturligt, også når der ikke er en pandemi i omløb. Det ændrer dog ikke på, at følelsen er ægte og skal tages seriøst.

Motivation er ikke statisk
Vi kan ikke garantere, at din motivation automatisk stiger til skyerne, idet du er fysisk på universitetet. Det er vigtigt for os at pointere, at motivation ikke er statisk. Du kan ikke være lige motiveret for alle opgaver hele tiden. Første skridt er at rette opmærksomhed mod din motivation. Hvornår er du særligt motiveret for noget, og hvornår er du overhovedet ikke motiveret? Kan du prøve at overføre nogle af de ting, der motiverer dig til de opgaver, hvor motivationen er udfordret? Først når opmærksomheden er på motivationen, har du mulighed for at ændre nogle uhensigtsmæssige mønstre.

Hvor kan jeg få hjælp
Det vil også give mening at se vores webinar "Skru op for din motivation”, hvor du kan lære, hvordan du tager ejerskab over din motivation - find den og andre via mitsdu.dk/studieogtrivsel.

Sidst men ikke mindst er du velkommen til at skrive en mail til os på vejledning@sdu.dk, hvis du har brug for nogen at snakke med om din manglende eller udfordrede motivation.

Der kan være nogle fag eller en faglighed, som du er usikker på. Måske er dit studie påvirket af omstændighederne ift. pandemien, og det kan derfor være, at studiet ikke helt lever op til dine forventninger. Måske har du ligefrem oplevet studietvivl?

Giv det lidt tid
Vi kan ikke garantere dig, at disse tanker og følelser forsvinder, men vi vil råde dig til at give det lidt tid, så du kan mærke efter, hvorvidt tiden giver det positive skift, som du har ventet på.

Hvor kan jeg få hjælp
Hvis du stadig oplever studietvivl, vil vi anbefale dig at skrive en mail til os på vejledning@sdu.dk, så vi sammen kan få en snak om din tvivl. Derudover kan du se vores webinarer om, hvordan du planlægger din studiedag, om studiegrupper, om stress og travlhed eller om motivation. Måske vil det give dig nogle nye perspektiver på din studietvivl. Gå ind på mitsdu.dk/studieogtrivsel.

Kontakt fagmiljøet
Derudover vil det give mening at kontakte din studievejleder eller faglige vejleder på dit fagmiljø, hvis du ikke helt ved, hvad der bliver forventet af dig i et specifikt fag, eller hvis du er usikker på fagenes indhold i det kommende semester. Du vil kunne finde frem til lige præcis din kontaktperson via din studieside.

Kontakt karrierevejledning
Måske en karrierevejledning også kunne være noget? Her kan du også få en snak og sparring omkring din tvivl, og karrierevejledere har også et perspektiv ift. fremtiden, karriere og job. Du kan læse mere om karrierevejledning og også booke en tid MitSDU.

 • Se evt. webinar om “Planlæg din studiedag” - find det eller andre via mitsdu.dk/studieogtrivsel.
 • Overvej om du skal være på universitetet hele dagen, eller om du også skal studere online/hjemme?
 • Hvilke aktiviteter skal være med fysisk fremmøde, og hvad skal være online/hjemmefra?

Hvis du er nervøs for at være på campus pga. risiko for smitte, vil vi anbefale dig at holde øje med SDU’s Corona-FAQ, som opdateres løbende. Derudover er du velkommen til at skrive en mail til os på vejledning@sdu.dk, hvis du har brug for nogen at snakke med.

Hvad kan jeg selv gøre?

Tag initiativ - hvis initiativet ikke findes endnu, skab det. Spørg om andre vil hjælpe dig.

Hold øje med arrangementer i Studenterorganisationerne.

Hold øje med faglige fællesskaber.

Tal med en på dit fakultet, en faglig vejleder eller måske en forsker, hvis du har en idé til et arrangement.

Vi vil råde til at vise hensyn til hinanden.

Spørg ind til, hvordan dine studiekammerater egentlig har det og erkend, at vi alle lige har brug for noget tid til at acceptere omstændighederne. Hvis du gør dig mange tanker om pandemien, eller er du nervøs for, hvordan det bliver for dig at være på campus, er du meget velkommen til at skrive en mail til os på vejledning@sdu.dk, så vi kan få en snak om dine tanker.

Ja, det kan du i hvert fald
Se, hvordan du booker en vejledning på mitsdu.dk/studieogtrivsel.

Vi kan godt forstå, at du kan være bekymret for om der er job til dig. Arbejdsmarkedet ser lige nu anderledes ud end for blot et par måneder siden for nogle brancher.

Det er okay at være bekymret
Du glæder dig sikkert til at blive færdig med din uddannelse og er spændt på hvilket job, der bliver dit første. Nu kan tanker som ”er der overhovedet et job til mig” eller ”nu kan jeg ikke få mit drømmejob” dukke op i bevidstheden. De tanker skal der også være plads til, men sørg for at de ikke vokser sig for store, inden du gør noget ved det. Der er fortsat mange brancher, som har brug for at ansætte - og corona-epidemien får også en ende.

Sæt dig ind i virksomhedens situation og hav styr på dine kompetencer
Fordi arbejdsmarkedet har ændret sig, betyder det, at det er vigtigt, at du er ekstra skarp på, hvad du kan med din uddannelse og hvordan du kan skabe værdi for virksomheden. Det er også vigtigt, at du sætter dig ind i, hvilket behov de forskellige virksomheder har og hvilken situation de står i. Få hjælp på karrierevejledningens sider.

Følg arbejdsmarkedets udvikling
Vi kender ikke det endelige omfang endnu, men i karrierevejledningen holder vi os hele tiden opdateret på, hvordan arbejdsmarkedet udvikler sig og vil meget gerne tale med dig om, hvilken betydning denne situation har for dig.

Snak med nogen
Book en tid med en karrierevejleder, hvor I kan snakke om det, der fylder mest for dig.


Det er helt ok at være bekymret for, om du kan få et studiejob, praktik eller andet. Arbejdsmarkedet ser også anderledes ud end for blot et par måneder siden, men der er heldigvis stadig mange muligheder. Der er stadig brug for studentermedhjælpere i mange virksomheder og du kan også prøve din faglighed af i et frivilligt job, skrive projekt sammen med en virksomhed eller komme i projektorienteret forløb. Det er gode muligheder for at få erfaring, der kan hjælpe dig til at få job, når du er færdig.
Book en tid med en karrierevejleder, hvor I kan snakke om, hvordan du kan komme ind på arbejdsmarkedet mens du er studerende.

 

Ja, det kan du bestemt.

Du bestemmer selv, om du vil mødes fysisk eller over telefon/Zoom. Se hvor, og hvordan du booker en samtale.

   

via Corona-knappen i SPOC, hvis du ikke har fået svar på dit spørgsmål.

SDU's side om ny Coronavirus (COVID-19)

Ansvarlig for siden: SDU Studieservice

Sidst opdateret: 06.01.2022