Menu

Studerende forsøges friholdt for besparelser

Bestyrelsen har nu vedtaget budgetstrategien frem til 2021. I alt forventer direktionen, at SDU skal spare omkring 65 millioner kroner i 2021.

Det skyldes blandt andet, at et flertal i Folketinget har valgt at fastholde omprioriteringsbidraget, som blev indført i 2016. Nu kommer det også til at gælde for 2020 og 2021.

Dermed bliver SDU i lighed med landets øvrige universiteter hvert år skåret med to procent i budgettet i forhold til året før.

Antallet af gratis kopier beskæres

-Det er naturligvis noget, som efterhånden kan mærkes. Men i direktionen har vi forsøgt at finde besparelser, som ikke vil ramme de studerede, fortæller universitetsdirektør Thomas Buchvald Vind.

Der bliver således hverken lukket uddannelser eller forskningsområder. Set med studenterøjne bliver den mest mærkbare besparelse muligvis, at antallet af gratis kopier på årsbasis bliver skåret fra 500 til 250.

Det kommer til at gælde fra næste år, og beslutningen er sket i samråd med repræsentanter fra de studerende.

Flere forbedringer på vej

Til gengæld kommer de studerende også til at opleve forbedringer. Budgetstrategien på SDU indeholder nemlig ikke kun fravalg – men også en række tilvalg.

Eksempelvis skal der ansættes en foreningskoordinator, og det sker efter ønske fra flere studenterforeninger. Tanken er, at en foreningskoordinator kan hjælpe de mange forskellige foreninger på universitetet med drift og aktiviteter.

-Nu agerer de enkelte foreninger ofte på egen hånd. Derfor ser vi en afgørende mulighed for at styrke studiemiljøet på SDU ved at opbygge et netværk mellem foreningerne, fortæller Thomas Buchvald Vind.

Digitale indgange skal forenkles

Det er også et erklæret mål i budgetstrategien at samle og forenkle de mange digitale indgange på SDU, som lige nu tilbydes til de studerende.

Derfor nedsættes et udvalg, som skal komme med anbefalinger til mere sammenhængende løsninger. Udvalget skal bestå af repræsentanter fra de studerende, fællesadministrationen samt fakulteterne.

En tilsvarende arbejdsgruppe skal nedsættes for at vurdere, hvordan lokalerne ”Nedenunder” på Campus i Odense kan udnyttes til at skabe et bedre studiemiljø.

Vi samler statistik ved hjælp af cookies for at forbedre brugeroplevelsen. Læs mere om cookies

Acceptér cookies