Studieaktivitetskrav og tidsgrænse

Studieaktivitet handler om, hvor meget du skal bestå for at kunne blive på din uddannelse, mens tidsgrænse handler om, hvor lang tid du må være om at gennemføre din uddannelse.   

Studieaktivitet: 45 ECTS pr. studieår

Du skal bestå mindst 45 ECTS pr. studieår. Hvis du ikke gør det, vil du efter det studieår, hvor du ikke har levet op til kravet, blive kontaktet med et varsel om, at du skal have bestået mindst 45 ECTS i løbet af det efterfølgende studieår. Ellers bliver du udmeldt.

Har du efter 2 studieår bestået mindre end 90 ECTS, vil du ligeledes modtage et varsel om, at du har 1 år til at bestå dem. Ellers bliver du udmeldt. Du kan dog spare ECTS op, så du i et kommende studieår ikke behøver at bestå 45 ECTS. Bl.a. kan du bestå 60 ECTS et år. I det næste år behøver du så kun at bestå 30.

Læs mere om, hvordan kravet skal forstås.

Tidsgrænse

Der er en tidsgrænse for, hvor lang tid du må bruge på at gennemføre din uddannelse. Er du optaget på din bachelor- eller kandidatuddannelse 1. september 2015 eller senere, gælder:

  • på bacheloruddannelser må du bruge 1 år ud over den tid, uddannelsen varer (normeret tid).
  • på kandidatuddannelserne må du bruge ½ år ud over normeret tid.

Påbegyndte du uddannelsen tidligere end 1. september 2015, gælder der særlige frister. 

Hvis det ikke går som forventet

Hvis usædvanlige forhold er skyld i, at du ikke kan overholde kravet om studieaktivitet eller gennemføre din uddannelse inden for tidsgrænsen, kan du søge om dispensation fra kravet/kravene. 

         Er du i tvivl om, hvad reglerne betyder for dig?   

➤ Kontakt Studievejledningen på Humaniora.