Fagspecifikke kompetencer

Dine fagspecifikke kompetencer er de kompetencer, som er unikke for din uddannelse. Det er altså dem, der adskiller din faglighed fra andre uddannelsers faglighed.

Hvis du ønsker en karriere inden for forskning eller undervisning i dit fag, så er det bl.a. dine fagspecifikke kompetencer, du vil trække på.

Hvad er mine fagspecifikke kompetencer?

I din studieordning er det beskrevet, at du blandt andet opnår følgende fagspecifikke kompetencer:

 

  • har en bred viden inden for tyskfagets discipliner og har kendskab til og er i stand til at anvende relevante teorier og metoder.
  • har kendskab til de relevante teorier og behersker de relevante metoder og kan selvstændigt identificere og løse faglige problemer.
  • kan løse de faglige problemer og formidle fagligt stof inden for tyskfagets område.
  • kan formulere sig på tysk om faglige emner og problemstillinger, skriftligt såvel som mundtligt.

Har du brug for hjælp til sætte ord på dine kompetencer?

➤ Kontakt Karrierevejledningen.