Eksamensplan

Der sker ofte ændringer i eksamensplanen, så tjek altid dit eksamenstidspunkt på SDU's digitale platform.


Ordinær eksamen

Reeksamen

Der tages forbehold for ændringer.

Obs.:
Spørgsmål til hjemmeopgaver hentes under faget (assingments) på SDU's digitale platform i henhold til eksamensplanen.
Lokaler ved samdrifts fag/samlæste fag (skriftlige stedprøver) ses på SDU's digitale platform under faget.

Tidsplaner til mundtlige eksamener kommer løbende på SDU's digitale platform.
Spørgsmål til bundne hjemmeopgaver hentes under faget på SDU's digitale platform.
Hjemmeopgaver afleveres under faget på SDU's digitale platform. (Det samme gælder for skriftlige stedprøver).

Fremover afleveres alle hjemmeopgaver frie/bundne (også Bachelorprojekter og Specialer) kl. 12.00. dog med undtagelse af samdriftsfag.

Pensumopgivelser/petitum

Pensumopgivelser anføres på særlige formularer (petita). De skal godkendes af faglæreren og indleveres digitalt.
Afleveringsfrist for petitum 1. december og 1. maj. Afleveringstidspunkter for reeksamen er hhv. 1. februar og 1. juli.

Find blanketten under fanen – Ansøgninger og blanketter – Øvrige blanketter – Petitum.
Er petitum ikke indleveret rettidigt, kan den studerende ikke deltage i eksamen.

Der indleveres petitum til følgende eksaminer:

BA-centralfag
Ordinær eksamen og reeksamen i:
Kultur- og litteraturhistorie 2
Hovedværker (+ mundtlig kommunikation)
Videnskabsteori

Reeksamen i:
Sproghistorie og sproglig variation

Et-faglig kandidat. Ordinær eksamen og reeksamen i:

Emne 1 + mundtlig kommunikation
Emne 4
Emne 5 + mundtlig kommunikation

To-faglig kandidat. Ordinær eksamen og reeksamen i:
Emne 2 + mundtlig kommunikation

Sidefag kandidat. Ordinær eksamen og reeksamen i:
Kultur- og litteraturhistorie 2
Den tysksprogede litteraturs hovedværker + mundtlig kommunikation

Procedure:
Petitum skal godkendes/underskrives af underviser inden afleveringsfristen.
Petitum afleveres efterfølgende af den studerende som én pdf fil i et dertil oprettet afleveringssted på SDU's digitale platform.
___________________________________________________________________________________________________

Brug af eksamensnumre
Eksamensnumre skal bruges ved bundne hjemmeopgaver og nogle skriftlige eksaminer for at sikre anonymitet

                 Har du spørgsmål til din eksamensplan?

➤ Kontakt din Studiesekretær.