Uddannelsens forløb

Herunder kan du se en oversigt over, hvordan din uddannelse er opbygget. 

Hvis du begynder på uddannelsen i 2020 kan du se din forløbsmodel i studieordningen §3.2.

Dit tilvalg på din bachelor er normeret til 45 ECTS (ECTS er en fælles europæisk standard for videregående uddannelsers arbejdsmæssige belastning). 60 ECTS er 1 års fuldtidsstudium, og vi forventer derfor du følger 30 ECTS hvert semester.

Placering af tilvalg
Du kan se placeringen af dit tilvalg i studieordningen for dit centralfag. De fleste tilvalg har følgende placering og vægtning*:

Bachelor  ECTS
 5. semester  15 ECTS
 6. semester  30 ECTS

*Strukturen for uddannelser med propædeutik er anderledes .

 

  

                 Har du spørgsmål til din uddannelses opbygning?           

➤ Kontakt Studievejledningen på Humaniora.