Fagspecifikke kompetencer

Dine fagspecifikke kompetencer er de kompetencer, som er unikke for din uddannelse. Det er altså dem, der adskiller din faglighed fra andre uddannelsers faglighed.

Hvis du ønsker en karriere inden for forskning eller undervisning i dit fag, så er det bl.a. dine fagspecifikke kompetencer, du vil trække på.

Hvad er mine fagspecifikke kompetencer?

I din studieordning er det beskrevet, at du blandt andet opnår følgende fagspecifikke kompetencer:

 

  • kan udtrykke sig skriftligt og mundtligt på dansk sprog i et bredt felt af forskellige fiktive og ikke-fiktive genrer, reflektere over skriveprocesser, analysere og vurdere skriftlige produkter i forhold til deres sproglige udtryk og æstetiske kvalitet.
  • har en tværfaglig vifte af metoder og færdigheder til at arbejde produktivt og reflekterende med egne og andres tekster
  • har viden om historiske og teoretiske dimensioner, der inddrager forskellige teorifelter af relevans for tekstproduktion og også giver indsigt i den historiske og mediemæssige kontekst.
  • har redskaber til at løse opgaver i både erhvervslivet, medier og kulturinstitutioner.

Har du brug for hjælp til sætte ord på dine kompetencer?

➤ Kontakt Karrierevejledningen.