Skip to main content
Bibliotek

Plagiat

Hvad er plagiering?

Plagiering er, som Andersen og Tofteskov skriver,  at efterligne eller direkte afskrive andres tekster, uden at kilden angives, og uden der gøres opmærksom på, at det drejer sig om citat eller resumerende arbejde (Andersen & Tofteskov,  2008).
 
På SDU afleveres opgaver digitalt, og der bruges softwareprogrammer til at kontrollere indleverede skriftlige opgaver for plagiat. Hvis du benytter andres materiale (tekst, illustration, struktur, idé, etc.), som dit eget værk, kan du blive anklaget for plagiat. Det gælder uanset, om det er korte citater, længere uddrag eller hele materialet - og uanset om det er en bevidst eller ubevidst handling fra din side. Selvplagiering - genbrug af dine tidligere opgaver, eller dele heraf uden at lave præcise kildehenvisninger - bliver også betragtet som plagiat. SDU ser med stor alvor på sager om plagiat, og i værste fald kan du blive bortvist fra universitetet. 

Det er dit ansvar at kende til reglerne for plagiering. 

Læs mere i Studieservices folder om God akademisk praksis, på SDUs side om at undgå eksamenssnyd og på siden Stopplagiat.nu.

Sidst opdateret: 14.11.2023