Skip to main content

Sygdom og eksamen, inkl. vejledning omkring smitte med COVID-19

Bliver du syg under en skriftlig stedprøve (skriftlig eksamen) - gælder også online

Hvis du bliver syg under en skriftlig stedprøve, skal du som det første tilkalde eksamensvagten. Du og eksamensvagten skal underskrive en erklæring om, at prøven er afbrudt på grund af sygdom. Afvikles prøven online, skal du kontakte dit studiesekretariatet og orientere om, at du har afbrudt prøven. Du skal herefter søge læge (se mere nederst på siden, herunder informationer om COVID-19).

Du må ikke aflevere noget til bedømmelse. Afleverer du noget til bedømmelse, kan du ikke få annulleret dit prøveforsøg på grund af sygdom.

Bliver du syg under en skriftlig hjemmeopgave (12 – 72 timers hjemmeopgaver)

Hvis du bliver syg under udarbejdelse af en eksamenshjemmeopgave, som har en varighed på mellem 12 og 72 timer, skal du søge læge (se mere nederst på siden, herunder informationer om COVID-19).

Du må ikke aflevere noget til bedømmelse. Afleverer du noget til bedømmelse, kan du ikke få annulleret dit prøveforsøg på grund af sygdom.

Bliver du syg under en skriftlig hjemmeopgave, som er længerevarende (mere end 72 timer)

Bliver du syg under udarbejdelsen af en eksamenshjemmeopgave, som er af længere end 72 timer f.eks. ugeopgaver, frie hjemmeopgaver, bachelorprojekt, specialer osv., kan du ikke få annulleret prøveforsøget pga. sygdom. Du kan i stedet kontakte dit studiesekretariat med henblik på en afklaring af dine muligheder. Det er vigtigt, at du stadig søger læge, da det kan være, at du skal bruge dokumentationen senere. 

Bliver du syg under en mundtlig prøve (mundtlig eksamen)

Hvis du bliver syg under en mundtlig prøve, skal du meddele dette overfor eksaminator, inden karaktergivningen finder sted. Dette gør sig også gældende, såfremt der er tale om en online mundtligt prøve. Du skal herefter søge læge (se mere nederst på siden, herunder informationer om COVID-19).

Du kan ikke forvente, at dit prøveforsøg bliver annulleret, hvis du meddeler eksaminator (og evt. censor), at du var syg under prøven, efter at du har modtaget en karakter. 

Bliver du syg i perioden op til en prøve

Hvis du bliver syg op til en prøve, skal du søge læge (se mere nederst på siden, herunder informationer om COVID-19). Er der mindre end tre dage til prøven skal holdes, kan du søge om få annulleret prøveforsøget på samme vis, som hvis du blev syg på eksamensdagen.

Er du syg i længere tid kan du søge dit studienævn om at blive afmeldt prøven, eller du kan søge om at få udsat en afleveringsfrist. Kontakt dit studiesekretariat med henblik på en afklaring af dine muligheder. Det er vigtigt, at du stadig søger læge, da det kan være, at du skal bruge dokumentationen senere. Læs eventuelt også vores side om langvarig sygdom

Kontakt din læge senest på eksamens- eller afleveringsdagen

Hvis du på grund af sygdom bliver forhindret i at gennemføre en af de ovennævnte prøver, skal du personligt søge læge senest på eksamensdagen eller på dagen hvor du skulle have afleveret en opgave. Se informationer herunder, hvis du pga. mistanke om smitte med COVID-19 ikke kan få lov til at komme hos din læge.

Du skal dernæst fremskaffe lægelig dokumentation for sygdommen i form af en lægeerklæring hos din egen læge. Du kan læse mere om vores krav til indhold af lægeerklæringen på vores side om lægeerklæringer.

Det er vigtigt, at du er opmærksom på, at det er dit eget ansvar at fremskaffe lægeerklæringen rettidigt. Det betyder, at du skal orientere lægen om, at du har behov for akutkonsultation, og at du senest på eksamensdagen har bedt om denne akutkonsultation.

Særligt vedr. COVID-19

Sygdom med COVID-19 betragtes som en hvilken som helst anden sygdom. Ovenstående retningslinjer finder således også anvendelse, hvis du er smittet med COVID-19. Husk at du skal kunne dokumentere forholdet.   

Er du forhindret i at deltage i en prøve pga. begrundet mistanke om, at du kan være smittet med COVID-19 finder ovenstående retningslinjer også anvendelse. Husk at du skal kunne dokumentere forholdet.   

Er du syg, men kan ikke få lov til at møde op hos din læge pga. mistanke om smitte med COVID-19, er det vigtigt, at du aftaler med din læge, at du kan få en konsultation, når der ikke længere er mistanke om COVID-19 (når der f.eks. forligger en negativ test). Du skal fortsat kontakte din læge senest på eksamensdagen eller på dagen, hvor du skulle have afleveret en opgave. 

Dokumentation for sygdom skal sendes til Uddannelsesjura & Registratur

Du skal sende din sygemelding og dokumentation for sygdom (lægeerklæring) til Uddannelsesjura & Registratur på SDU via spoc.sdu.dk. Lægeerklæringen skal sendes hurtigst muligt.

Hvis din sygemelding, inkl. dokumentation for sygdommen, lever op til kravene for sygemelding til prøve, vil din manglende deltagelse i den pågældende prøve ikke tælle som et anvendt prøveforsøg. 

Efterfølgende skal du tilmelde dig omprøve i faget

Du har efterfølgende mulighed for at tilmelde dig omprøven i faget

Er der tale om længerevarende sygdom?  Se vores vejledning herom.

Har du brug for hjælp?

Kontakt Uddannelsesjura & Registratur, hvis du har spørgsmål til ovenstående regler. Det kan du gøre via spoc.sdu.dk eller telefon 65501059 på hverdage kl. 10-12.

Kontakt Studenterservice,  hvis du har spørgsmål om SU, Optagelse, SDU international, Syddansk Elite, Efter/videreuddannelse, SPS og andre services på SDU.

Kontakt vejledningen på dit studie, hvis du har brug for specifik viden knyttet til dit studie f.eks. viden om din studieordning eller, hvis du skal skrive en dispensationsansøgning. 

Kontakt Studie- og trivselsvejledningen hvis du har brug for vejledning omkring generelle forhold på dit studie såsom studieteknikker, trivsel eller udfordringer med at finde ud af, hvem du skal kontakte for at få hjælp og vejledning. 

 

Ansvarlig for siden: Uddannelsesjura & Registratur

Sidst opdateret: 18.09.2021