Skip to main content

Er du blevet udsat for krænkende adfærd eller diskrimination?

Har du oplevet at blive krænket eller diskrimineret?

Hvis du personligt har været udsat for krænkende adfærd og/eller diskrimination i forbindelse med dit studie (fx mobning, vold, sexchikane, diskrimination pga. køn, diskrimination pga. etnicitet m.v.) kan du henvende dig via SPOC og fortælle om din oplevelse. Herfra bliver den enkelte sag vurderet i forhold til, hvad det videre forløb skal være.

Snak med os om din oplevelse

Du er også velkommen til at henvende dig til Studie- og Trivselsvejledningen på SDU. Vejlederne kan lytte til din fortælling og hjælpe dig med at skabe et overblik over din situation. Skriv til vejledning@sdu.dk og book en tid.

Nedenfor findes vejledninger og værktøjer til forebygge og hindre krænkende adfærd udarbejdet af Arbejdsmiljøkontoret. 

Guide til forebyggelse og håndtering af uønsket seksuel opmærksomhed

Whistleblowerordning på SDU

Hvis du som studerende på SDU har kendskab til eller begrundet mistanke om alvorlige ulovlige forhold eller uregelmæssigheder, kan du som et alternativ bruge Whistleblowerordningen. Du bør altid først overvej, om forholdet kan løses ved brug af de almindelige kanaler (uddannelsesleder/uddannelsesadministration), men føler du dig utryg ved at bruge dem eller har du henvendt dig forgæves, er ordningen et alternativ.

Læs mere om Whistleblowerordningen.

Ansvarlig for siden: Uddannelsesjura & Registratur

  • VejledningsCentret Syddansk Universitet
  • Campusvej 55
  • Odense M - DK-5230
  • Telefon: +45 6550 1801

Sidst opdateret: 18.09.2021