Studieordninger for sidefags-/tilvalgsuddannelsen i samfundsfag, bachelorniveau. 
Studieordning årgang 2015 (studieordning gældende for studerende fra og med september 2015 og efter)

Studieordning årgang 2012 (studieordning gældende for studerende fra og med september 2012 og efter)

Studieordning årgang 2010 (Studieordning gældende for studerende fra og med september 2010 og efter)

Studieordning, årgang 2006 (Studieordning gældende for studerende optaget  fra og med september 2006 til sept. 2009)

”Universitetet gør opmærksom på, at de bekendtgørelser, der er omtalt i studieordningerne er ophævet. I stedet for bekendtgørelse nr. 338 af 6. maj 2004 gælder bekendtgørelse nr. 814 af 29. juni 2010, og i stedet for bekendtgørelse 867 af 19. august 2004 gælder bekendtgørelse nr. 857 af 1. juli 2010. De henvisninger, der er i studieordningerne til de tidligere bekendtgørelsers paragraffer, skal erstattes af teksten i de nye bekendtgørelser.”