Skip to main content

Fagbeskrivelser forår 2021

Forbehold: 
Eventuelle ændringer i anbefalinger og retningslinjer fra Uddannelses- og Forskningsministeriet og sundhedsmyndighederne som følge af COVID-19, kan medføre behov for mindre ændringer i form og tidspunkter for undervisning og eksamen ift. angivelserne i fagbeskrivelserne. 
Ændringer vil blive oplyst på fagenes sider i Itslearning.
 

Sidst opdateret: 12.11.2020