Skip to main content

Studiestartsmanual

 

Som ny studerende på SDU er det vigtigt, du hurtigst muligt bestiller et studiekort. Når du bestiller dit studiekort får du tildelt et eksamensnummer, som du skal bruge for at kunne komme på SDU's IT faciliteter.

Som studerende har du adgang til SDU´s IT-faciliteter, der indeholder SDU e-learn, SPOC og Microsoft 365.

Det er på SDU E-learn du finder vigtige funktioner som din e-mail, It's learning og selvbetjeningen.

  • SDU e-mailen er den officielle kanal fra SDU og det er her al information fra universitetet bliver sendt til. Det er derfor vigtigt at du læser den dagligt
  • It's learning er dit "intranet". Det her her de enkelte fag "bor". Du finder under hvert fag ting som lektionsplaner, materialer til undervisningen og meget mere. Du kan også se dit skema.
  • Selvbetjeningen skal du bruge når du skal tilmelde dig undervisning og eksamen og det er også her, du kan se dine resultater fra dine skriftlige eksamener.

Du vil få tilsendt en e-mail til den e-mailadresse, du har oplyst i din ansøgning med informationer om SDU’s IT faciliteter og adgang til disse. 
Hvis du ikke har modtaget mailen inden for 1 uge, skal du henvende dig til helpdesk@helpdesk.sdu.dk
Du kan også møde op ved Studieservice og få personlig vejledning. 

Det er forskelligt, hvad du skal gøre alt efter, om du har afsluttet eller ikke har afsluttet din tidligere uddannelse. 

Har du læst på en bachelor eller en professionsbachelor UDEN at afslutte den? 

Hvis du tidligere har læst på en anden bachelor eller professionsbachelor uden at afslutte den, skal du være opmærksom på, at du skal søge om startmerit. Det betyder, at de fag/kurser, du har bestået på din tidligere uddannelse, kan komme til at indgå i din nye uddannelse, så den bliver tilsvarende kortere.

Har du færdiggjort en bachelor eller professionsbacheloruddannelse?

Har du tidligere færdiggjort en anden bachelor eller professionsbacheloruddannelse, kan du søge merit.

Du kan læse mere om hvordan du søger om startmerit her (Deadline er 1. oktober ved studiestart i september og 1.marts ved studiestart i februar)

 

Regler for tidsgrænser og studieaktivitetskravet

Som SDU studerende skal du overholde reglen om tidsgrænser - du må nemlig kun være 1 år forsinket i dit bachelorstudie. 
Du skal også leve op til et bestemt antal beståede ECTS om året.

Overholder du ikke reglerne, vil du blive udmeldt fra studiet. 
Det er derfor vigtigt, at du sætter dig ind i reglerne for dit studie.

Du får adgang til dit skema - eller din læseplan - på flere måder. 
1. Du kan finde en oversigt over hele semesteret på din studieside på mitsdu.dk (under undervisning)
3. Du kan finde en digital udgave af dit skema på It's learning 

Vi anbefaler at du i starten af semesteret finder oversigtsskemaet på mitsdu, så du har et samlet oversigt for hele semesteret, som du gemmer på din pc eller printer ud. 
I det daglige kan du bruge it's learningså du har dine informationer om fag og skema samlet et sted. 

 

Ro omkring ens boligsituation er vigtig for at komme godt fra start på studiet. Du har valgt at læse i en SDU Campysby hvor der er hjælp at hente i forhold til studieboliger. Du kan læse mere på følgende hjemmesider:

Studiebolig i Kolding 
Studiebolig i Esbjerg

 

Har du søgt om SU? Læs mere om SU (Statens uddannelsesstøtte)

Kontakt også gerne vores SU kontor via SPOC. 

 

Har du en permanent fysisk eller psykisk lidelse, som betyder, at du har brug for særlig støtte til at gennemføre en universitetsuddannelse, kan du søge Specialpædagogisk Støtte (SPS).

 

Sidst opdateret: 11.10.2017