Skip to main content

Normalside - hvad er det?

Alle fagbeskrivelser på dette studium er godkendt af Studienævn for Statskundskab. Studienævnet har besluttet følgende definition af en normalside, som er gyldig for alle skriftlige opgaver, hvor der er anført et maksimum sidetal i fagbeskrivelsen:

En normalside er 2.400 anslag, inklusive mellemrum.

En opgaves maksimale sidetal beregnes som X sider á 2.400 anslag, inklusive mellemrum, bilag og noter, men eksklusive indholdsfortegnelse og litteraturliste. Den enkelte studerende skal beregne sin opgaves samlede længde på denne måde og angive resultatet på opgavens forside. Mangler denne oplysning vil opgaven blive afvist.

Overskrides det tilladte omfang, afvises opgaven.

Der gælder dog følgende særlige regler for beregningen af sidetal for bachelorprojekter og specialer:

Besvarelsen må maksimalt fylde X sider á 2.400 anslag, inklusive mellemrum, men eksklusive bilag, noter, indholdsfortegnelse, resume og litteraturliste. Antal anslag skal angives på forsiden af opgaven. Mangler angivelse af antal anslag eller overskrides det tilladte omfang, afvises opgaven.

 

 

 

 

 

 

Sidst opdateret: 16.08.2016