Skip to main content

Forside skriftlig eksamen

Når du afleverer din eksamensopgavebesvarelse, skal følgende oplysninger fremgå af forsiden:

Syddansk Universitet

Institut for Statskundskab

Dato, måned, år  

Fagets navn

Opgavens titel

Eksamensnr. eller fødselsdato (Se venligst nedenstående OBS!)

Vejleders navn

Antal anslag
        

OBS!   

Der skal udelukkende påføres eksamensnr. på de eksamensopgavebesvarelser, som er anonyme. Det drejer sig om hjemmeopgaver og skriftlige stedprøver med tilsyn.

Som udgangspunkt er alle skriftlige opgavebesvarelser anonyme, men der er følgende undtagelser:

Opgaver med vejledning i skriveforløbet er ikke anonyme. Der skal derfor oplyses fulde navn og fødselsdato på opgavens forside. Det drejer sig om synopsis, speciale, bachelorprojekt, praktikrapport, seminaropgave, valgfri opgave samt projektopgaver (f.eks. Metode 3).            

Ved digital aflevering i Blackboard vil afleveringslinket automatisk være indstillet således, at opgavebesvarelsen afleveres med eksamensnr. eller cpr.nr. i henhold til ovenstående.
Du skal derfor som minimum oplyse dit fulde navn og fødselsdato på forsiden af opgavebesvarelsen.

Ved gruppebesvarelser skal der på forsiden af besvarelsen oplyses fulde navn og fødselsdato for samtlige gruppemedlemmer.

Har du spørgsmål, er du altid velkommen til at kontakte Studiekontakten.

Sidst opdateret: 16.08.2016