Fagspecifikke kompetencer

Dine fagspecifikke kompetencer er de kompetencer, som er unikke for din uddannelse. Det er altså dem, der adskiller din faglighed fra andre uddannelsers faglighed.

Hvis du ønsker en karriere inden for forskning eller undervisning i dit fag, så er det bl.a. dine fagspecifikke kompetencer, du vil trække på.

Hvad er mine fagspecifikke kompetencer?

I din studieordning er det beskrevet, at du blandt andet opnår følgende fagspecifikke kompetencer:

 

  • har et grundlæggende komparativt og historisk kendskab til en række religioner, religiøse fænomener og relationer mellem religion og øvrige kultur og samfund, kan forstå og problematisere relevante videnskabelige tekster (på dansk og engelsk) samt analysere primærtekster og andet materiale ud fra fagligt relevante teorier og metoder.
  • kan finde fagligt kvalificeret baggrundsinformation, reflektere over diverse medier og målgrupper for formidling af forskningsresultater og arbejde med større og mere langsigtede projekter.
  • har grundlæggende indsigt i religionsforskningens historie og evne til at analysere og fortolke relevante primær- og sekundærtekster og kritisk analysere, fortolke og nuancere aktuelle problemer og offentlige diskussioner om religion, kultur og kulturmøder.
  • har opnået en vis indsigt i tekstkritik via læsning af grundlæggende tekster på originalsproget for en enkelt særligt studeret religions vedkommende.
  • har ydermere kendskab til religionsdidaktiske og -pædagogiske problemstillinger af betydning for formidling af religionsvidenskabeligt baseret viden i forbindelse med undervisning eller anden kommunikativ praksis, herunder via moderne massemedier.

Har du brug for hjælp til sætte ord på dine kompetencer?

➤ Kontakt Karrierevejledningen.