Skip to main content

Studieblanketter


Undervejs i studiet

Emne Læs om reglerne Blanket
Udlandsophold                      Ophold i udlandet Søg om udvekslingsplads eller stipendium
Projektorienteret forløb   Projektorienteret forløb

Søg om forhåndsgodkendelse af fag/kurser

Brug SPOC til at indsende Projektaftale inkl. vejlederaftale
Kandidat Optagelse på kandidat Ansøg om kandidat
Kandidat før afsluttet bachelor Kandidat før afsluttet bachelor Ansøgningsblanket til kandidat før bachelor
 Eksamensklage Klagevejledning

Eksamensregler
Blanket til eksamensklage
 Projektsamarbejde  Projektsamarbejde
 Aftale for projektsamarbejde og fortrolighedserklæring

 
Ind/ud af universitetet

Emne Læs om reglerne Blanket
Orlov             Orlov Ansøg om orlov
Genindskrivning Genindskrivning Blanket til genindskrivning
 Udmeldelse Udmeldelse Blanket til udmeldelse

Sidst opdateret: 30.07.2019