Fagspecifikke kompetencer

Dine fagspecifikke kompetencer er de kompetencer, som er unikke for din uddannelse. Det er altså dem, der adskiller din faglighed fra andre uddannelsers faglighed.

Hvis du ønsker en karriere inden for forskning eller undervisning i dit fag, så er det bl.a. dine fagspecifikke kompetencer, du vil trække på.

Hvad er mine fagspecifikke kompetencer?

I din studieordning er det beskrevet, at du blandt andet opnår følgende fagspecifikke kompetencer:

 

  • kan analysere et bredt felt inden for den antikke verdens litterære og kulturelle værker og samfundsmæssige og historiske forhold, samt deres betydning for den europæiske kultur og den moderne verden.
  • har et grundlæggende kendskab til historik og teoridannelser inden for fagspecifikke og alment humanistiske begreber og metoder, samt træning i kritisk refleksion over de værdier, der tillægges fænomener inden for fagets grundelementer.
  • behersker en tværfaglig vifte af humanistiske metoder og færdigheder til at analysere litterære og materielle kilder.
  • kan vurdere forskellige typer viden om det komplekse genstandsfelt i forhold til kildernes samtid og receptionen af dem i nutiden.
  • har kompetencer inden for tekstforståelse og informationsbehandling og evne til præcis sproglig formulering og præsentation.

Har du brug for hjælp til sætte ord på dine kompetencer?

➤ Kontakt Karrierevejledningen.