Fagbeskrivelser 2017 - 2018

Fagbeskrivelser for Tilvalg i Marketing, Branding og Kommunikation:

Fagbeskrivelserne er godkendt af studienævnet, men mindre ændringer kan forekomme frem til semesterstart.

1. semester:
Forbrugeradfærd (udbudt af Studienævn for Cand.negot.)

Valgfag:
Entreprenørskab og forretningsforståelse
Organisation med videnskabsteori
Projektorienteret forløb - Tilvalg i Marketing, Branding og Kommunikation 5 ECTS 
Projektorienteret forløb - Tilvalg i Marketing, Branding og Kommunikation 10 ECTS
Seminar i Marketing, Branding og Kommunikation 5 ECTS 
Seminar i Marketing, Branding og Kommunikation 10 ECTS 

Udbudt af studienævn for MMA, Økonomi, Mat-Øk og MRM:

Introduction to Globalization 
Introduction to Social Anthropology 
Globalization, Organizations and the State


Valgfag udbudt af Studienævn for Negot:
International økonomi 1
Engelsk: Mundtlig kommunikation 1
Interkulturel kommunikation

2. semester:
Brand Management and Marketing Communication
Marketing
Organisationsforståelse og kulturanalyse

* Tilmelding sker via Studentselvbetjeningen, men der skal også afleveres en vejlederkontrakt, for at du er korrekt tilmeldt seminaret/Projektorienteret forløb. Vejlederkontrakten kan findes under menupunktet: "Blanketter og vejlederaftaler". Bemærk: Du skal selv finde et emne for seminar og en vejleder, der vil vejlede i emnet og godkende på den digitale kontrakt.