Fagspecifikke kompetencer

Dine fagspecifikke kompetencer er de kompetencer, som er unikke for din uddannelse. Det er altså dem, der adskiller din faglighed fra andre uddannelsers faglighed.

Hvis du ønsker en karriere inden for forskning eller undervisning i dit fag, så er det bl.a. dine fagspecifikke kompetencer, du vil trække på.

Hvad er mine fagspecifikke kompetencer?

Viden og forståelse
Tilvalgsuddannelsen i Marketing, Branding og Kommunikation giver dig en forskningsbaseret viden om teorier og metoder til problemløsning inden for de centrale fagområder, der tilsammen udgør Marketing, Branding og Kommunikation. De centrale fagområder er:

 • Brand management
 • Markedskommunikation og reklame
 • Marketing og forbrugeradfærd.

Til at understøtte disse centrale fagområder giver uddannelsen dig samtidig viden om markedsforståelse og -analyse, organisationsforståelse og –kulturanalyse samt viden fra valgfag inden for fagområder som for eksempel:

 • Kultursociologi
 • Tekstanalyse og mundtlig kommunikation
 • Visuel analyse og –design
 • Interpersonel kommunikation
 • International Service Management
 • Innovation
 • Projektledelse og teambuilding

Ligeledes bliver du i stand til at reflektere over begrænsninger og muligheder i en teoris eller en metodes anvendelighed i forhold til en konkret problemstilling. Endvidere får du mulighed for at give denne viden en praktisk dimission gennem et praktikophold.

Færdigheder
Du bliver, som tilvalgsstuderende i Marketing, Branding og Kommunikation, i stand til at:

 • Anvende videnskabelig teori og metode
 • Identificere, strukturere og begrunde en teoretisk eller praktisk problemstilling
 • Begrunde og vælge relevante analyse- og løsningsmodeller
 • Identificere, analysere og anvende relevante informationskilder

Samtidig uddannes du til at formidle din viden både skriftligt og mundtligt til forskellige målgrupper, herunder private og offentlige organisationer, virksomheder samt de relevante uddannelsesmæssige aktører på universitetet.

Kompetencer
Som tilvalgsstuderende i Marketing, Branding og Kommunikation har du:

 • Bred og alsidig erhvervsøkonomiskkompetence
 • Redskaber til selvstændigt indgå i fagligt og tværfagligt samarbejde med en professionel tilgang
 • Kompetencer til at opnå beskæftigelse inden for en bred vifte af brancher i både private og offentlige virksomheder inden for alle virksomhedens funktioner, der er relateret til markedsføring, kommunikation, reklame, Key Account/salg

Uddannelsen giver sammen med en kandidatuddannelse og relevant erhvervserfaring en god basis for et karriereforløb inden for marketing, branding og kommunikation.