Ansøgning til Studienævnet

Hvis det ikke går som forventet...

Hvis du ikke har mulighed for at leve op til de regler, som gælder for din uddannelse, kan du søge om dispensation. Læs om dispensation her inden du ansøger.

Har du behov for at søge om merit?

Hvis du vil til udlandet, tage fag/kurser på andre danske universiteter eller fag/kurser på SDU, som ikke indgår i din studieordning eller læseplan, skal du søge om merit. Det kan også være, at du tidligere har læst på en anden uddannelse.

Tidsfrist for ansøgninger

Ansøgninger  inkl. bilag  skal være studienævnet i hænde senest 14 dage før et studienævnsmøde. Der gælder særlige deadlines for ansøgninger om særlige prøvevilkår.

Sommerlukket
Vær opmærksom på, at studienævnet ikke behandler sager i juli på grund af sommerferie. Hvis din sag haster, vil der tidligst blive kigget på sagen den 31. juli 2019. 
Du er velkommen til at ringe til Studienævnstelefonen på 65 50 2291 eller kontakte Studiekontakten på studiekontakten@sam.sdu.dk, hvis du har spørgsmål, der ikke kan vente. Det vil dog desværre ikke være muligt at tale med medarbejdere fra dit eget studienævn, men der vil være medarbejdere til stede fra andre studienævn på SAMF. 

Studiekontakten og studienævnstelefonen er lukket i uge 29-30. 

 
 
Ansøgning til studienævnet!

Klik her...

Vi samler statistik ved hjælp af cookies for at forbedre brugeroplevelsen. Læs mere om cookies

Acceptér cookies