Undervisning

Vi forventer , at du selv tager ansvar for de mere administrative forhold omkring uddannelsen:

  • Tilmelder dig undervisning inden for tilmeldingsperioden via Selvbetjeningen.
  • Afleverer kontrakter, fx bachelor- og specialekontrakt, inden for tidsfristen.
  • Holder dig orienteret på Blackboard og via din studentermail om beskeder fra SDU.
  • Holder dig orienteret om SU-reglernewww.su.dk.

Find dit skema

Hvert semester kan du finde dit skema på dit studies side.