Studieordning

Din studieordning består af følgende dele:

  • den generelle studieordning
  • den fagspecifikke studieordning
  • kursusbeskrivelserne

Den generelle studieordning

Den generelle studieordning gælder for alle studerende indskrevet på en naturvidenskabelig uddannelse. Her finder du fælles regler om uddannelsernes struktur, tilrettelæggelsen af undervisning og eksamensbestemmelser, som gælder for alle naturvidenskabelige studieretninger.

Den generelle studieordning for naturvidenskabelige uddannelser (gældende fra 1. september 2018)

Det er altid den nyeste generelle studieordning, der er gældende, uanset hvornår du er startet på din uddannelse.

Den fagspecifikke studieordning

Når du er optaget på en uddannelse, bliver du indskrevet på den nyeste fagspecifikke studieordning, som du skal følge i hele din studietid. Der kan komme ændringer til studieordningen, og vi forventer, at du læser den ved studiestart og løbende orienterer dig i den.

Kursusbeskrivelserne

Kursusbeskrivelsen for det enkelte kursus præciserer bl.a. kursets læringsmål, faglige indhold, undervisningsform og eksamensform.

Du finder kursusbeskrivelserne i oversigten over udbudte kurser.