Uddannelsens opbygning

Dit kandidattilvalg er normeret til 45 ECTS, hvilket svarer til ¾ års fuldtidsstudier. 

Hvilke kurser skal jeg have hvornår?

Naturvidenskabelige kandidattilvalg er som udgang placeret på 2. og 3. semester af din kandidatuddannelse.

Overgangsordning - når et kursus udgår

Hvis et kursus i dit studieforløb ikke længere udbydes, kan du finde en erstatning i overgangsordningen.

Send en e-mail til Studievejledningen på Naturvidenskab på studyscience@sdu.dk, hvis der ikke fremgår en løsning af overgangsordningen.