Fagspecifikke kompetencer

Dine fagspecifikke kompetencer er de kompetencer, som er unikke for din uddannelse. Det er altså dem, der adskiller din faglighed fra andre uddannelsers faglighed.

Hvis du ønsker en karriere inden for forskning eller undervisning i dit fag, så er det bl.a. dine fagspecifikke kompetencer, du vil trække på.

Hvad er mine fagspecifikke kompetencer?

En dimittend med kandidattilvalg i Matematik:

  • har solidt kendskab til avancerede modeller og metoder i matematik, herunder dyberegående indsigt i gruppeteori, matematisk sandsynlighedsteori og matematisk analyse
  • kan udføre numeriske computerberegninger og kan arbejde med praktiske såvel som teoretiske problemstillinger på et højt abstraktionsniveau