Skip to main content

Undervisningsformer

For at understøtte din læring bedst muligt, har vi udviklet trefasemodellen som ramme om undervisningen.

Introfasen – årgangen

 • Begreber, teorier, modeller og ideer introduceres
 • Stoffet perspektiveres
 • Fokus på vanskelige områder i stoffet

Målet med introfasen er at introducere nyt stof, at skabe en fælles referenceramme og at perspektivere stoffet. Underviseren er den centrale formidler, som aktiverer dig og dine medstuderende gennem varieret og fleksibel formidling. Undervisningen foregår med hele årgangen og udgøres typisk af forelæsninger.

Træningsfasen – holdet

 • Opøvelse af færdigheder
 • Problemløsning
 • Eksperimentelt arbejde

Målet med træningsfasen er, at du som studerende omsætter den faglige viden fra introfasen til færdigheder. Du træner færdigheder og trænger dybere ned i det stof, der er blevet introduceret i introfasen. Undervisningens omdrejningspunkter er dialog mellem dig og din underviser og mellem dig og de andre studerende. Undervisningen foregår med stamholdet og udgøres typisk af eksaminatorietimer, laboratorietimer eller feltarbejde.

Studiefasen – studiegruppen

 • Opfølgning på introfase og træningsfase
 • Fordybelse
 • Udarbejdelse og vedligeholdelse af logbog og personlig portofolio
 • Forberedelse til introfase

Målet med studiefasen er, at du som studerende får faglige, personlige og sociale erfaringer, der sætter dig i stand til at befæste og videreudvikle dine naturvidenskabelige kompetencer. Du fordyber dig individuelt eller i små grupper i projekter og større opgaver. Her er din deltagelse, dit personlige engagement og dit ansvar for egen læring i centrum. Du har som studerende, inden for rammerne af en studiegruppe, et selvstændigt ansvar for at tilrettelægge dine studieaktiviteter og at udnytte it-værktøjer i læringsøjemed. "Undervisningen" foregår i studiegrupperne.

Underviser, instruktor og studiegruppevejleder

Underviser:

 • Varetager undervisningen i introfasen
 • Tilrettelægger undervisning, herunder læringsaktiviteter i de tre faser, evaluering/feedback og instruktormøder

Instruktor:

 • Varetager undervisningen i træningsfasen
 • Tilrettelægger undervisningen efter underviserens anvisninger, herunder rettelse af opgaver/rapporter

Studiegruppevejleder:

 • Vejleder studiegrupperne i studiefasen
 • Understøtter studiegruppernes konstruktive arbejde, samarbejde og læringsudbytte gennem vejledning og dialog efter underviserens anvisninger

Studievejlederne Det Naturvidenskabelige Fakultet Syddansk Universitet
 • Campusvej 55
 • Odense M - DK-5230
 • Telefon: +45 6550 4387

Sidst opdateret: 29.05.2018