Uddannelsens opbygning

Hvis du har et naturvidenskabeligt centralfag, skal du følge bachelorsidefagsforløbet, der er navngivet ud fra det år, du er optaget på dit centrale fag. Hvis du eksempelvis er optaget på dit centrale fag i 2017, skal du følge sidefagsforløbet for 2017.

Hvis du har et humanistisk, samfundsvidenskabeligt eller sundhedsvidenskabelig centralfag, skal du følge bachelorsidefagsforløbet, der er navngivet ud fra det år, du er optaget på sidefaget. Hvis du eksempelvis er optaget på dit sidefag i 2019, skal du følge sidefagsforløbet for 2019.

På din kandidatuddannelse skal du følge det sidefagsforløb, der er navngivet ud fra det år, du er optaget på din kandidatuddannelse.

Hvis du eksempelvis er startet på din kandidatuddannelse i 2019, så skal du følge kandidatsidefagsforløbet for 2019.

Overgangsordning - når et kursus udgår

Hvis et kursus i dit studieforløb ikke længere udbydes, kan du finde en erstatning i overgangsordningen.

Send en e-mail til Studievejledningen på Naturvidenskab på studyscience@sdu.dk, hvis der ikke fremgår en løsning af overgangsordningen.