Skip to main content

Din karriere og valg undervejs

Gennem dit uddannelsesforløb skal du træffe en række valg, der er med til at tone din uddannelse og din faglige profil.

Det kan være, at du har mulighed for at vælge virksomhedsprojekt, udlandsophold m.v. som en del af din uddannelse.

I de situationer vil du i høj grad have mulighed for at sætte din uddannelse ind i en praksissammenhæng og måske få en større forståelse for, hvad du har lært gennem din uddannelse, og hvordan du bruger dine kompetencer på arbejdsmarkedet.

Studiejob og praktisk erfaring

Du træffer også mange andre valg ved siden af dit uddannelsesforløb, som kan have indflydelse på dine karrieremuligheder.  Arbejdsgivere vægter eksempelvis studierelevant arbejde højt. Med et studierelevant job får du mulighed for at afprøve dine kompetencer i praksis og opbygge et fagligt netværk.

Beskæftigelsesområder

Der er stor efterspørgsel på matematikere, og arbejdsløsheden er meget lav. Som færdiguddannet matematiker kan du finde beskæftigelse inden for en lang række områder. 

Eksempler på jobtitler:

  • Beregningsspecialist i højteknologisk industrivirksomhed
  • Biostatistiker
  • Logistik-analytiker i byggebranchen
  • Modelleringsekspert i bio- og genteknologisk virksomhed
  • Forsikringsmatematiker
  • Analysespecialist i finanssektoren
  • Trafikanalytiker i den offentlige transportsektor

Undervisning

Hvis du gennemfører sidefaget i Matematik på både bachelor- og kandidatniveau, får du undervisningskompetence på gymnasieniveau i både Matematik og dit centralfag.

Som sidefagsmatematiker kan du også blive underviser på tekniske skoler, professionshøjskoler og andre uddannelsesinstitutioner.

Forskning

Når du er blevet kandidat, kan du fortsætte din karriere på universitetet med en ph.d.-uddannelse. En ph.d.-grad giver dig kompetence til at forske og undervise på universiteter og i andre forskningsinstitutioner.

Læs mere om den naturvidenskabelige ph.d.-uddannelse

Studievejlederne Det Naturvidenskabelige Fakultet Syddansk Universitet
  • Campusvej 55
  • Odense M - DK-5230
  • Telefon: +45 6550 4387

Sidst opdateret: 18.11.2020