Generelle akademiske kompetencer

Dine generelle akademiske kompetencer opnår du, når du arbejder med forskellige akademiske udfordringer og værktøjer. Vi har her samlet de generelle akademiske kompetencer, du bør have, når du har afsluttet en naturvidenskabelig uddannelse.

Du kan bruge kompetenceprofilen som rettesnor undervejs i din uddannelse, men også når du skal søge job og forklare potentielle arbejdsgivere, hvad du kan.

Hvad er mine generelle akademiske kompetencer?

Med en naturvidenskabelig uddannelse fra SDU kan du anvende et eller flere fagområders teorier og metoder, tilegne dig ny viden på en effektiv og selvstændig måde - og anvende denne viden kritisk og reflekterende.

Du kan også forstå, hvordan naturvidenskabelig viden opnås ved et samspil mellem teori og eksperiment.

Desuden kan du foretage analyser ved brug af videnskabelig metode, forholde dig kritisk til videnskabelige teorier og modeller samt træffe og begrunde fagligt relaterede beslutninger.

Du kan identificere egne læringsbehov, strukturere egen læring, samt indgå i fagligt og tværfagligt samarbejde med en professionel tilgang på baggrund af erfaring med gruppebaseret projektarbejde.

Endelig kan du beskrive, formulere og formidle problemstillinger og resultater i en videnskabelig sammenhæng.

Læs mere om dine generelle akademiske kompetencer i den generelle studieordning.