Fagspecifikke kompetencer

Dine fagspecifikke kompetencer er de kompetencer, som er unikke for din uddannelse. Det er altså dem, der adskiller din faglighed fra andre uddannelsers faglighed.

Hvis du ønsker en karriere inden for forskning eller undervisning i dit fag, så er det bl.a. dine fagspecifikke kompetencer, du vil trække på.

Hvad er mine fagspecifikke kompetencer?

En dimittend med sidefag i Matematik på bachelorniveau kan:

  • opstille og løse grundlæggende problemstillinger ud fra logiske og strukturerede ræsonnementer
  • løse problemer ud fra en matematisk angrebsvinkel
  • opstille og gennemføre grundlæggende matematiske ræsonnementer og beregninger under anvendelse af metoder, resultater og modeller fra en række centrale matematiske discipliner
  • formidle og forklare materiale af elementær matematisk natur
  • bruge en computer til at udføre større matematiske beregninger

En dimittend med sidefag i Matematik på kandidatniveau:

  • har solidt kendskab til avancerede modeller og metoder i matematik, herunder dyberegående indsigt i gruppeteori, matematisk sandsynlighedsteori og matematisk analyse
  • kan udføre numeriske computerberegninger og kan arbejde med praktiske såvel som teoretiske problemstillinger på et højt abstraktionsniveau
  • har godt kendskab til matematikkens historie med henblik på gymnasial undervisning