Fagspecifikke kompetencer

Dine fagspecifikke kompetencer er de kompetencer, som er unikke for din uddannelse. Det er altså dem, der adskiller din faglighed fra andre uddannelsers faglighed.

Hvis du ønsker en karriere inden for forskning eller undervisning i dit fag, så er det bl.a. dine fagspecifikke kompetencer, du vil trække på.

Hvad er mine fagspecifikke kompetencer?

I din studieordning er det beskrevet, at du blandt andet opnår følgende fagspecifikke kompetencer:

 

  • har kernefaglig kompetence inden for praktisk-produktivt arbejde med tekstproduktion og teoretisk baseret refleksion over praksis.
  • har en kombination af praktiske og teoretiske kompetencer, der er opnået igennem et koordineret arbejde med fagets centrale disciplin, manuskriptskrivning, og discipliner, der beskæftiger sig med centrale teorier og metoder angående filmteori og film-analyse, idégenerering og research samt manuskript- og filmhistorie.
  • har basale humanistiske kompetencer i kombination med et andet humanistisk centralfag, der er anvendelige i erhverv inden for undervisning, formidling og kommunikation.
 

Har du brug for hjælp til sætte ord på dine kompetencer?

➤ Kontakt Karrierevejledningen.