Uddannelsens forløb

Herunder kan du se en oversigt over, hvordan din uddannelse er opbygget.

Dit tilvalg på din bachelor er normeret til 45 ECTS (ECTS er en fælles europæisk standard for videregående uddannelsers arbejdsmæssige belastning). 60 ECTS er 1 års fuldtidsstudium, og vi forventer derfor du følger 30 ECTS hvert semester.

Placering af tilvalg
Du kan se placeringen af dit tilvalg i studieordningen for dit centralfag. De fleste tilvalg har følgende placering og vægtning*:

Bachelor  ECTS
 5. semester  15 ECTS
 6. semester  30 ECTS

*Strukturen for uddannelser med propædeutik er anderledes .

 

  

                 Har du spørgsmål til din uddannelses opbygning?           

➤ Kontakt Studievejledningen på Humaniora.