Fagspecifikke kompetencer

Dine fagspecifikke kompetencer er de kompetencer, som er unikke for din uddannelse. Det er altså dem, der adskiller din faglighed fra andre uddannelsers faglighed.

Hvis du ønsker en karriere inden for forskning eller undervisning i dit fag, så er det bl.a. dine fagspecifikke kompetencer, du vil trække på.

Hvad er mine fagspecifikke kompetencer?

I din studieordning er det beskrevet, at du blandt andet opnår følgende fagspecifikke kompetencer:

 

  • kan analysere og formidle et bredt register af emner og problemstillinger inden for det mediemæssige, kulturelle, kommunikative og litterære felt.
  • har humanistiske metoder og færdigheder til at følge en mediemæssig og kulturel produktion i dets forskellige faser samt håndtere de kommunikative aspekter af en markedsføringsstrategi.

 

 

Har du brug for hjælp til sætte ord på dine kompetencer?

➤ Kontakt Karrierevejledningen.