Skip to main content

Digital eksamen

Generelle informationer om digital eksamen til studerende

Alle eksamener på Syddansk Universitet afvikles digitalt.

Det forventes derfor, at du har en computer til rådighed, og at denne er funktionsdygtig og 'up to date'. I helt særlige tilfælde kan universitetet dog stille en lånecomputer til rådighed. Ved alle eksamener forventes det endvidere, at den studerendes computer kan tilsluttet universitetets trådløse netværk Eduroam.

Du er som studerende selv ansvarlig for at orientere dig om retningslinjer og praktiske forhold omkring dine digitale eksamener.

I god tid før eksamen

I god tid før eksamen skal du:

 • Orientere dig på modulets E-learn side om eksamensforholdene - er du i tvivl så spørg jeres uddannelses-/modulsekretær
 • Læse Eksamenshåndbogen - håndbog for studerende

1 uge før eksamen

Senest 1 uge før eksamen skal du teste din computer med hensyn til:

 • Netværksadgang til universitetets trådløse netværk, Eduroam. Se hvordan du sætter din computer op til Eduroam her: http://wifi.sdu.dk/.
 • Det valgte IT system som du skal afvikle din eksamen i. Se mere på dit kursus BlackBoard side samt i Håndbog for studerende.

Hvis du konstaterer, at din computer ikke kan tilsluttes Eduroam, tilbydes du hjælp via Servicedesken i WP15, 1. sal eller Studieservice på Campusvej.

På selve eksamensdagen

På selve eksamensdagen skal du møde i god tid for at gøre klar.

 • Dørene lukker 30 minutter før eksamensstart, og du vil ikke få adgang til eksamenslokalet herefter.
 • Du skal selv medbringe nødvendige forlængerledninger, kabler mm. Du vil have adgang til ét stik til 230 V.
 • Du skal slå fildelingstjenester, chatfora og andre sociale medier fra – elektronisk kommunikation betragtes som eksamenssnyd.
 • Når eksamenen er gået i gang, kontakt en eksamensvagt, hvis du oplever problemer – fx med computere, netværk, Blackboard m.v. – så vil den eksamensansvarlige kunne træffe afgørelse om, at du vil kunne fortsætte eksamenen som en almindelig skriftlig eksamen.

Regler i eksamenslokalet

 • Læs de udleverede informationer grundigt
 • Du må ikke forlade eksamenslokalet i den første og den sidste halve time af eksamenstiden.
 • Når eksamenen er afsluttet, skal lokalet forlades inden du må tale med de andre studerende.
 • Bortset fra din computer: Sluk og aflever din mobiltelefon, tablet computer og andet mobilt udstyr (der kan gå på nettet) til eksamensvagten. En tændt eller ikke afleveret mobil betyder bortvisning fra eksamenslokalet.
 • Du kan have hovedtelefoner på, for at reducere støj fra lokalet, men du må ikke have dem tilsluttet computer, musikafspiller eller andet udstyr.
 • Gem løbende mens du skriver.
 • Hvis du afleverer før tid, må du ikke tage dit udstyr med ud af lokalet – udstyr er din computer, kabler, mobiltelefon og tablet computer.
 • Eksamensvagten skal se din kvittering for aflevering, før du må forlade eksamenslokalet.

Efter eksamen

 • Du må ikke tale med dine medstuderende før du har forladt eksamenslokalet
 • Husk din mobil, computer mm.
 • Hvis du har lånt en computer skal du følge de instruktioner du modtog i Servicedesken da du bestilte lånecomputeren.

Spørgsmål i forbindelse med digital eksamen bedes rettes til din modul-/ uddannelsessekretær eller Det Sundhedsvidenskabelige Fakultet på digitaleksamen@health.sdu.dk. Husk at angive dit navn samt hvilken uddannelse, modul og prøve din henvendelse drejer sig om.

Se i øvrigt Syddansk Universitets regelsæt for brug af computer ved skriftlige stedprøver.

Sidst opdateret: 01.04.2019