Skip to main content

Ansøgningsskemaer

Ansøgningsskemaer sendes til sn-idraet@health.sdu.dk

Bemærk at ansøgninger til studienævnet skal være studienævnssekretæren i hænde senest 14 dage før der holdes studienævnsmøde. Datoerne for kommende møder, finder du under menupunktet Studienævn i venstre kolonne.

Ansøgningsskema til studienævnet - bruges til ansøgning om alle typer for dispensation (tilmelding til undervisning, deltagelse i omprøve uden deltagelse i ordinær prøve, 4. gangs forsøg, etc.)

Ansøgningsskema - meritoverførsel -
bruges til ansøgning om merit for fag, som ikke er blevet forhåndsgodkendt

Ansøgningsskema - forhåndsgodkendelse -
bruges til ansøgning om fag som ønskes forhåndsgodkendt (OBS skal også indsendes selvom fagene fremgår af "godkendt-listen" nedenfor, men fagbeskrivelser behøver man ikke medsende)

Ansøgningsskema - Individuelt Tilrettelagt Tilvalg -
bruges til ansøgning om godkendelse af ITT og forhåndsgodkendelse af moduler som indgår i dette (OBS skal også indsendes selvom der er tale om et gymnasialt tilvalg eller hvis der er tale om fag der fremgår af "godkendt-listen" nedenfor, fagbeskrivelser skal dog ikke medsendes).

Ansøgningsskema - særlige prøvevilkår -
bruges til ansøgning om f. eks. forlænget tid
- skal afleveres hhv. 2. uge i august måned for eksaminer på 1. og 2. kvarter og 1. uge i januar måned for eksaminer på 3. og 4. kvarter.
Du skal søge om særlige prøvevilkår ved studienævnet forud for hver eksamensperiode. Det er kun nødvendigt at medsende din dokumentation fra SPSS ved den første ansøgning.

Ansøgningsskema - selvvalgt emneområde -
bruges som ansøgning om godkendelse af emnet. Det er nu muligt at et selvvalgt emneområde kan indgå i den konstituerende valgpakke. Tilmelding sker via henvendelse til www.sdu.dk/SPOC. Ønskes emnet som konstituerende, skal der medsendes dokumentation på, at dette er godkendt.

Link til ansøgningsskema og information om indskrivning som specialestuderende

Godkendte fag fra danske universiteter
Godkendte fag fra udenlandske universiteter

Udlandsophold:

Hvis du planlægger et udlandsophold skal du søge både forhåndsgodkendelse i studienævn for idræt og sundhed og udfylde "Ansøgningsskema for studieophold" og "Learning Agreement" fra Det Internationale Kontor.

Sidst opdateret: 01.04.2019