Studienævnet for Idræt

Medlemmer

Studienævnet består af 3 videnskabelige medarbejdere (undervisere) og 3 studerende.
Underviserrepræsentanterne vælges for 4 år ad gangen, og studenterrepræsentanterne vælges hvert år.

Medlemmer af Studienævn for Idræt og sundhed pr. 1. januar 2019

Videnskabelige medarbejdere:

 • Studieleder Annemari Svendsen (formand)
 • Søren Andkjær
 • Karen Søgaard   

Studerende:

 • Charlotte Juul (næstformand)
 • Zabina Cheung Petersen
 • Magnus Nørregaard Grønset

Studiekoordinator:

Derudover deltager de faglige vejledere og vicestudieleder fast i studienævnets møder.

Aktuel dagsorden

Dagsorden til studienævnsmødet den 18 november 2019.

Mødedatoer og ansøgningsfrister

Oversigt over mødedatoer og ansøgningsfrister for studienævn for idræt og sundhed - 2018

 Studienævnsmøde Ansøgningsfrist
 18. januar 2019 11. januar 2019
 27. februar 2019 13. februar 2019
11. april 2019  28. marts 2019
13. maj 2019  29. april 2019
 26. juni 2019 12. juni 2019
26. august 2019 12. august 2019 
 9. oktober 2019  26. september 2019
 18. november 2019  4. november 2019
 16. december 2019  2. december 2019
Dispensations- og meritansøgninger

Ansøgning

Alle ansøgninger til studienævnet skal indsendes via SPOC, hvor du skal vælge studienævn. Ansøgninger, der ikke fremsendes via ansøgningslinket, vil ikke blive behandlet.

Din ansøgning inkl. alle bilag skal være studienævnet i hænde senest 14 dage før et studienævnsmøde. Studienævnet vil bekræfte modtagelsen af din ansøgning.

Hvis du skal medsende dokumentation for usædvanlige forhold skal dokumentationen indeholde følgende:

 1. En diagnose, hvis muligt
 2. En kort beskrivelse af evt. behandlingsforløb
 3. Tidsmæssig sammenhæng mellem sygdomsperioden og det konkrete forhold, du søger om dispensation fra. Det er vigtigt at lægen oplyser om du har været tilset i perioden inden datoen for lægedokumentations udarbejdelse.
 4. En beskrivelse af, hvordan sygdommen har påvirket/påvirker dine muligheder for at studerende i den periode, som er relevant for din ansøgning

Ansøgning om forhåndsgodkendelse i DK eller udlandet

Hvis du vil søge om forhåndsgodkendelse af fag fra DK eller fra udlandet kan du på nedenstående oversigter se hvilke fag tidligere studerende har fået forhåndsgodkendt:

Afgørelse

Afgørelsen på din ansøgning vil blive sendt til dig på din SDU mailadresse senest 14 dage efter afholdelse af studienævnsmødet. Hvis du har søgt om merit/forhåndsgodkendelse kan du dog forvente en behandlingstid på op til 2 måneder.

Du kan ikke få svar på din ansøgning via telefon. 

 

Referater
Forretningsorden og årshjul

Studienævn for Idræt og sundhed mødes ca. med 1½ måneds mellemrum, for at diskutere og tage stilling til bl.a. følgende forhold:

 • Udvikling af fag og uddannelser
 • Udvikling og evaluering af undervisning
 • Dispensations- og meritansøgninger fra studerende

Studienævnet for Idræt og sundhed henholder sig til følgende forretningsorden.

Studienævnet for Idræt og sundhed har udarbejdet et årshjul for deres arbejde -

Praksisbeskrivelser

Studienævnet har udarbejdet en samlet oversigt over den praksis de anvender når de behandlinger ansøgninger til studienævnet. Her kan du - ved en lang række ansøgningstyper - se hvad studienævnets holdning er og hvilke forhold der lægges vægt på ifm. behandling af ansøgningerne.

Praksisbeskrivelser for studienævn for idræt og sundhed (.pdf)

 

Kontakt til studienævnet
Har du spørgsmål til studienævnet for Idræt, så skriv til: sn-idraet@health.sdu.dk
 

Vi samler statistik ved hjælp af cookies for at forbedre brugeroplevelsen. Læs mere om cookies

Acceptér cookies