Dekanens hjørne

27.02.2019

Du kan bidrage til fremtidens studiemiljø 

 Om fire år er vi flyttet ind i Nyt SUND-bygningen ved campus i Odense, og Nyt OUH/SDU er ved at blive en ny hverdag for os – for studerende og medarbejdere, uddannelse og forskning, når SDU og OUH’s er bygget sammen. En hverdag som vi skal være bedst muligt gearet til at gribe, forme og udnytte. Og det kan både ledelse, studerende og medarbejdere bidrage til.

Nyt SUND-bygningen er SDU’s del af Nyt OUH/SDU-projektet. De ca. 50.000 m2 i Nyt SUND skal huse de aktiviteter, der i dag er i Winsløwparken. Institut for Psykologi og Afdeling for Anatomi flytter også ind i Nyt SUND-bygningen.

Nyt SUND kobler sig solidt til det eksisterende SDU. Og mod syd møder bygningen Nyt OUH i den fælles koblingszone. Nyt SUND ligger smukt ned gennem de fredede skovområder og hen over Killerup Rende; det lille vandløb bag det nuværende campus. Nyt OUH/SDU vil tilsammen være over en halv million kvadratmeter under ét tag. Og det vil tilbyde os en platform med nærhed mellem fem fakulteter, universitetsbibliotek og hospital; en nærhed som andre kun drømmer om.

Bygningen forstås både fysisk og psykisk

Nyt SUND vil arkitektonisk fremstå moderne, let og luftigt med fokus på lys omkring bygningerne, og på et inspirerende miljø med både formelle og uformelle mødesteder. De grønne omgivelser med skov og bæk bliver prioriteret og vil blive en aktiv del af miljøet med fx afmærkede Walk ’n Talk-stier og udendørs studiepladser, så omgivelserne kan bidrage til et sundt og aktivt studie- og arbejdsmiljø.

Der er i disse år masser af ny viden om arbejdspladser og -miljøer, og blandt de væsentligste trends inden for området står et nyt syn på arbejds- og studiesituationen, som ikke blot handler om hæve/sænkeborde og ergonomiske stole. Ud over de fysiske og funktionelle nødvendigheder (fx støjniveau, lys, rum til fordybelse, temperatur) spiller den psykiske komfort en stadig større rolle. Det skal være givende, tilfredsstillende og energigivende at være på arbejde eller på sin uddannelsesinstitution. Opmærksomhed på sundhed, velvære, tilfredshed, produktivitet og kreativitet kommer ind som centrale for et godt og inspirerende miljø gennem elementer som natur, farver og bevægelse.

Den kommende brugerproces

Den kommende brugerproces skal være med til at sikre, at vi er godt rustet til at tage bygningen i brug med de nye muligheder, som Nyt OUH/SDU tilbyder os. Denne proces er særdeles vigtig for, at Nyt OUH/SDU bliver mere end et byggeprojekt. Processen skal være med til at understøtte de strategiske forandringer og forbedringer, som vi har ønsket for uddannelse og forskning – for de studerende og for medarbejderne.

Nyt SUND er tegnet og planlagt på baggrund af den brugerproces, der fandt sted tilbage i 2010-2012. Nu bliver Nyt SUND bygget – og de behov, der måtte være for korrektioner og ændringer, bliver håndteret, når byggeriet står færdigt. Denne fremgangsmåde sikrer en høj kvalitet i byggeriet samt en rettidig omhu, der giver os det, som vi skal bruge, når vi skal bruge det. Det betyder, at tegningerne til Nyt SUND, som vi kender, er det, som bliver bygget. Vi skal altså ikke flytte på vægge eller rum i den kommende brugerproces.

Brugerprocessen har tre organisatoriske niveauer: Et ledelsesniveau, som sikrer de sammenhængende beslutninger for hele fakultetet baseret på de strategiske målsætninger for Nyt SUND, et tværgående niveau, hvor studerende og medarbejdere på tværs af institutter og uddannelser, kommer med input, samt et enhedsspecifikt niveau, som tilgodeser de enkelte enheders specifikke behov. De tværgående grupper får en vigtig strategisk rolle i at bidrage til beskrivelserne af SUND’s studie- og arbejdsmiljøer.

Derfor: Vi vil gerne i kontakt med studerende, der i 2019 har tid og lyst til på frivillig basis at deltage i brugerprocessen og indgå i de tværgående møder. Skriv til procesleder Anne Kathrine Overgaard (ako@sdu.dk), hvis du vil bidrage. Du får mulighed for at påvirke og bidrage til beskrivelsen af studiemiljøet i Nyt SUND og sammenhænge til OUH og det øvrige SDU.

Ole Skøtt
dekan

Vi samler statistik ved hjælp af cookies for at forbedre brugeroplevelsen. Læs mere om cookies

Acceptér cookies