Skip to main content

Eksamen

Princip for udbud af prøver på bachelor-, kandidat- og tilvalgsuddannelserne i Idræt og Sundhed:

Der afholdes ordinær prøve i forbindelse med afvikling af modulets undervisning og omprøve afholdes i næstfølgende kvartal således at:

 • fag der har undervisning i efteråret og som afsluttes med prøve efter 1. kvarter, udbydes til omprøve efter 2. kvarter
 • fag der har undervisning i efteråret og som afsluttes med prøve efter 2. kvarter, udbydes til omprøve efter 3. kvarter.
 • fag der har undervisning i foråret og som afsluttes med prøve efter 3. kvarter, udbydes til omprøve efter 4. kvarter
 • fag der har undervisning i foråret og som afsluttes med prøve efter 4. kvarter, udbydes til omprøve efter 1. kvarter.

Der udbydes - som noget nyt -  pr. 1. september 2021 B-prøver for læringsprøver :

B-prøverne udbydes i kvarteret efter at undervisningen / læringsprøven er afholdt efter samme princip som de øvrige omprøver (se ovenstående). Der kræves tilmelding via Student-selvbetjeningen for at deltage i en B-prøve. Information om B-prøvens indhold fremgår af eksamensbestemmelserne i modulbeskrivelsen. 

Eksamenstilmelding og afmelding

Når du tilmelder dig et fag, bliver du automatisk tilmeldt eksamen. Det er ikke muligt at blive afmeldt eksamen, medmindre der forelægger usædvanlige forhold. Du har således brugt et eksamensforsøg, hvis du ikke deltager i eksamen, eller hvis du afleverer blankt.
Du har også brugt et eksamensforsøg, hvis du ikke opfylder eventuelle forudsætningskrav for at deltage i eksamen. (Forudsætningskrav kan fx være undervisningsdeltagelse; et antal opgaver, som afleveres i løbet af semestret; en port folio, etc.).

 

Datoer for tilmelding til omprøver:

 • Der er åbent for tilmelding i Student-selvbetjening umiddelbart efter sidste eksamensdag i hvert kvarter. Blanketterne er åbne i 5 uger (dog tæller juli måned ikke med i de 5 uger)

 

Læs også SDU's information om til- og afmelding af fag og prøver

 

Vejledning, hvis du ikke består en eksamen eller har brug for sparring/hjælp til planlægning

Studiet vil altid anbefale dig, at kontakte de faglige vejledere i forbindelse med en ikke-bestået eksamen.
De faglige vejledere på IOB står klar med gode råd og åbne arme, og de giver gerne en hjælpende hånd med at tage hånd om din situation både fagligt, studiestrukturelt og administrativt.
De faglige vejledere kan bl.a. hjælpe dig med:
 • regler vedrørende eksamen
 • ansøgning om yderligere prøveforsøg
 • fremadrettet plan for at undgå endnu en dumpet eksamen
 • studievejledning i studieteknikker
 • en uformel snak, hvis du er frustreret over et eksamensresultat
 • hvis studiegruppen ikke fungerer
 • ansøgninger til studienævnet
Vejlederne står ikke klar med en færdig pakke til dig, men de vil på bedst muligvis hjælpe dig med at finde den bedste løsning

 

Fag der udfases af studieordningen/ikke længere udbydes

For fag, der ikke bliver udbudt fremadrettet, har dit studie lov til at stille krav om, hvornår du senest skal have aflagt det 3. eksamensforsøg. Det vil fremgå af din studieordning, hvis dit studie har opstillet disse regler. Det gælder ofte for valgfag/emnefag, der kun udbydes en enkelt gang (fx af en gæsteunderviser). Her er det vigtigt, at du holder øje med eksamensformen, der er formuleret i fagbeskrivelsen.
 

Sidst opdateret: 15.11.2019