Studieordninger

Når du er optaget på en uddannelse, bliver du indskrevet på den nyeste studieordning. Det vil sige, at det er den, du skal følge. Der kan komme ændringer til studieordningen, og vi forventer, at du læser den ved studiestart og løbende orienterer dig i den.

Studieordninger opdateres løbende.

For studerende der optages til semesterstart 1. september 2018 og frem:
Studieordning, årgang 2018