Uddannelsens opbygning

Sidefaget i erhvervsøkonomi består af et centralt fag og et sidefag, hvor det centrale fag udgør hovedvægten på uddannelsen, og sidefagets fag eller fagelementer på bachelor-og kandidatuddannelsen udgør mindst 90 ECTS-point. 

Sidefaget i erhvervsøkonomi på bachelorniveau giver dig en god basis indenfor erhvervsøkonomi og kompetencer til at anvende metoder og teorier til at analysere forskellige problemstillinger indenfor funktionsområderne marketing og regnskab.

Med en gennemførelse af det tilsvarende sidefag på kandidatniveau, vil du opnå en bred viden om disciplinerne organisation, internt regnskab samt strategi. Sidefaget er til dig, som brænder for at undervise indenfor erhvervsøkonomi på de gymnasiale uddannelser.

Uddannelsens opbygning

Nedenfor kan du både se bachelor-og kandidatsidefagets opbygning: 

Bachelorsidefag 

Kandidatsidefag 

Du kan læse mere om de formelle krav i studieordningen og finde de fagspecifikke krav i fagbeskrivelserne.

Alt afhængig af hvad du læser som centralfag kan dit forløb sammensættes anderledes. Kontakt Tina Lundø Tranekjer, tina@sam.sdu.dk for vejledning, hvorefter du kan fremsende en ansøgning til studienævnet.