Fagspecifikke kompetencer

Dine fagspecifikke kompetencer er de kompetencer, som er unikke for din uddannelse. Det er altså dem, der adskiller din faglighed fra andre uddannelsers faglighed.

Hvis du ønsker en karriere inden for forskning eller undervisning i dit fag, så er det bl.a. dine fagspecifikke kompetencer, du vil trække på.

Hvad er mine fagspecifikke kompetencer?

I din studieordning er det beskrevet, at du blandt andet opnår følgende fagspecifikke kompetencer:

 

  • har grundlæggende akademiske og filosofiske færdigheder samt kendskab til filosofiens perioder og hovedtraditioner og til centrale diskussioner og synspunkter. De filosofiske kvalifikationer er både bestemt af den filosofiske viden og den filosofiske tilgang.
  • har et grundlæggende kendskab til filosofiens historie og metoder samt de mest betydningsfulde synspunkter på de filosofiske problemer vedrørende bl.a. moral, rettigheder, bevidsthed, erkendelse og videnskabelig metode.
  • kan formulere og formidle filosofiske problemstillinger og synspunkter, analyere værdifænomener (udsagn, forestillinger og præferencer mht. æstetik, moral, religion og politik) samt analysere menneskelig adfærd, både individuelt og samfundsmæssigt.
  • kan navigere i og udvikle det moderne velfærdssamfund gennem analyse, projektstyring, udarbejdelse af regelsæt, og kan bidrage til den offentlige debat og kulturlivet.

Har du brug for hjælp til sætte ord på dine kompetencer?

➤ Kontakt Karrierevejledningen.