Tilmelding til kurser

Du skal selv tilmelde dig undervisning

Du skal selv tilmelde dig undervisning, herunder også opgaver og projekter, til det kommende semester .

Tilmeldingsperiode
Du tilmelder dig i Selvbetjeningen:

  • 20.-30. maj til de fag/kurser, som du skal have i efterårssemestret.
  • 20.-30. november til de fag/kurser, som du skal have i forårssemestret.

Du får en besked på din studentermail, når vi nærmer os tilmeldingsperioden.

Undervisningstilmelding er eksamenstilmelding

Når du har tilmeldt dig et fag/kursus i forbindelse med undervisningstilmeldingen, er du også automatisk tilmeldt den kommende eksamen i faget/kurset.

Læs mere om eksamen

Tilmelding til undervisning er bindende

Når du har tilmeldt dig et fag/kursus, kan du ikke melde dig fra – heller ikke selvom du har tilmeldt dig mere end de anbefalede 30 ECTS pr. semester.

I forhold til valgfag er reglerne anderledes. Du har nemlig  mulighed for at skifte valgfag indtil 3 uger efter semesterstart. Hvis du ønsker at skifte valgfag, skal du kontakte Uddannelsesjura & Registratur.

Hvad skal du tilmelde dig?

Du skal som udgangspunkt tilmelde dig de fag/kurser, som er placeret på det kommende semester i dit studieforløb.

Bemærk dog, at du skal følge den nyeste udgave af kurser, medmindre der er fastsat andre bestemmelser. Ændringerne vil fremgå af den nyeste udgave af studieordningen.

Hvis det ikke går som forventet - alternativ studieplan

Hvis du er blevet forsinket i din uddannelse, fx hvis du mangler at bestå eksamener fra tidligere semestre, kan det være meningsfuldt, at du tilmelder dig fagene/kurserne i en anden rækkefølge end den, vi normalt anbefaler –  dvs. at du laver en alternativ studieplan. 

Hvis du følger en alternativ studieplan
Afviger du fra det anbefalede forløb, skal du være opmærksom på følgende:

Faglig progression
Undersøg, om der er en faglig progression på uddannelsen, som vil være god at tage højde for - faglig progression fremgår af forløbsmodellen. Tjek også, om der er krav om, at du skal have bestået bestemte fag/kurser for at komme videre i dit studieforløb.

Hvornår udbydes faget/kurset?
Se oversigten over udbudte fag/kurser for at tjekke, om faget/kurset udbydes i forårs- eller efterårssemesteret, og dermed hvornår du kan følge det.

Følge undervisning eller kun gå til eksamen?
Mangler du en eksamen fra et tidligere semester? Du bestemmer selv, om du vil følge undervisningen igen eller kun gå til eksamen. Hvis du har dumpet en eksamen, kan det være en god idé at følge undervisningen igen. Vær dog opmærksom på, at undervisningen i det fag/kursus, du er dumpet, kan falde sammen med undervisningen i dine nye fag/kurser. Så prioritér med omhu, hvilken undervisning der er vigtigst.

Pensum  og eksamensform kan ændre sig
Du vil blive eksamineret i henhold til den nyeste  studieordning - herunder pensum og eksamensform.

Studieaktivitetskrav og gennemførselstid
Når du afviger fra det anbefalede forløb/følger en alternativ studieplan, skal du stadig sørge for, at du lever op til studieaktivitetskravet og gennemførselstid.

Dispensation fra kravene - usædvanlige forhold

Hvis der opstår noget uventet som betyder, at du har brug for at blive afmeldt fag/kurser og eksamener, som du allerede er tilmeldt, skal du søge dispensation.

Enkelte valgfri kurser, der udbydes af Det Naturvidenskabelige Fakultet, har deltagerbegrænsning.

Procedure for kurser med venteliste

1. Tilmelding

Du skal have tilmeldt dig kurset rettidigt for at komme i betragtning.

Bemærk, at du desuden skal opfylde eventuelle indgangskrav.

2. Prioriteringer

Vi vurderer alle rettidigt tilmeldte studerende efter nedenstående prioriterede kriterier, når vi tildeler pladser:

  1. De studerende, der har bestået flest ECTS på kandidatuddannelsen, har første prioritet
  2. Studerende, der er betinget optaget på kandidatuddannelsen, har anden prioritet
  3. Studerende, der følger kandidatkurser samtidig med deres bacheloruddannelse (dispensation til 30 ECTS kandidatkurser), har tredje prioritet
  4. Øvrige bachelorstuderende har fjerde prioritet

Hvis der er flere studerende i gruppe 1 til 4, der har bestået lige mange studerende, trækkes der lod.

For ph.d.-kurser har ph.d.-studerende til enhver tid førsteprioritet til kurset.

Du får besked fra fakultetet, hvis du ikke får plads på på kurset, men kommer på venteliste.

3. Hvis du har fået plads på kurset

For at beholde din plads på et kursus med venteliste, skal du møde personligt op til kursets første undervisningstime, eller på anden måde give underviseren besked om, at du ønsker at beholde din plads på kurset. Dette gælder også hvis du er syg.

Hvis du udebliver fra første undervisningstime uden at give underviseren besked på forhånd, mister du din plads på kurset.

4. Hvis du er på venteliste

Hvis du ikke har fået plads på et kursus pga. pladsmangel, bør du møde op til første undervisningstime alligevel. 

Hvis studerende med plads på kurset udebliver fra første undervisningstime, mister de deres pladser på kurset. Studerende på venteliste vil herefter få tildelt eventuelle ledige pladser i den rækkefølge, de står på ventelisten. Kun studerende, der møder personligt op til første undervisningstime, kan komme i betragtning til at få en plads på kurset.

Når undervisningen starter, er ventelisten annulleret.